Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld - PowerPoint PPT Presentation

lilly
beleidswerk rond klimaat een praktijkvoorbeeld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld
160 Views
Download Presentation

Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beleidswerk rond klimaat: een praktijkvoorbeeld Mathias Bienstman Beleidsmedewerker klimaat Bond Beter Leefmilieu

 2. Inleiding De klimaatuitdaging in een notendop

 3. Evolutie concentratie CO2 in atmosfeer

 4. Ankerpunt klimaatbeleid: 2 graden doel (UNFCCC COP 16 Cancun 2010)

 5. EU reductiedoelstelling 2050: -80-95% Voor 2020 “20-20-20” 20% minder broeikasgassen in vergelijking met 1990 20% hernieuwbare energie 20% energiebesparing ?Quid 2030?

 6. Beleidsbeïnvloeding in de praktijk Hoe en wat?

 7. Vereenvoudigd stappenplan • Belang van het dossier beoordelen • Opbouw dossierkennis • Bepalen doelstelling • Inzicht in het besluitvormingsproces • Strategische analyse • Uitvoering Lobbytraject: • Positiebepaling + argumenten • Lobbygesprekken / mediawerk / opbouw draagvlak / acties • Uitkomst?

 8. 1. Belang van 2030 doelstellingen? • Legt beleid vast voor een decennium > belangrijkste EU klimaatdossier van komende jaren • Inzet is minstens 4* de totale jaarlijkse emissies van België • Van belang voor internationale klimaatonderhandelingen • BELANGRIJK? JA!

 9. 2. opbouw dossierkennis: inhoud 30-40% tijd • Basics: kennis over huidig klimaat- en energiebeleid • Toegang tot relevante bronnen • (EC, administratie, int. Instellingen, gerenommeerde onderzoeksinstellingen, academici, emaillijsten, onderzoeksopdrachten…) • +NIET GEPUBLICEERDE INFO • Inzet van het debat anticiperen • (vb. ‘energieprijzen’, ‘competitiviteit’, ‘voorloper’,…)

 10. Opbouw dossierkennis: hoofdrolspelers en posities • Wie volgt het dossier op bij de administratie + positie/gevoeligheden • Welke ministers beslissen mee, wie binnen de kabinetten volgt het op + positie/gevoeligheden • Welke organisaties gaan lobbyen? Met welke insteek? • Wie zijn (onverwachte) bondgenoten of tegenstanders in parlement, opiniemakers, enz. • DIT WERK GEBEURT OP VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAU’S

 11. Eerste Krachtveldanalyse (binnen Vlaamse regering) INVLOED + KabinetPeeters Kabinet Bourgois Kabinet Vandenbossche HOUDING +

 12. 3. Bepalen doelstelling • Wat willen we? • Vastgelegd op EU niveau in overleg tussen grote milieu en ontwikkelingsorganisaties • 55% reductie/ 45% Hernieuwbare Energie / 40% energiebesparing in 2030 • Wat is inzet van de strijd/ Wat kunnen we uit de brand slepen? • DebatEC: 35 % tot 45% reducties / Vlaanderen : idem • Tussentijds doel : bodem onder ambitieniveau

 13. 4.Inzicht in besluitvormingsproces Slechts 20 dagen!!!

 14. 5. Strategische analyse

 15. Wat is de motivatie voor een positie? Onder wiens druk zal men bewegen? Druk vanuit chemische industrie? Druk vanuit partijtop/ parlementsleden, collega’s op andere kabinetten? Inhoudelijk overtuigd? Druk vanuit regeringspartner? =kritisch pad

 16. Krachtveld + kritisch pad = 3P • players • (doelwit, (mogelijke) medestanders, neutralen, tegenstanders => aanspreken, overtuigen, onder druk zetten) • power • (wie heeft macht, waar komt de macht vandaan, waarom zou ze veranderen?) • processes • (beslissingsmomenten identificeren, waar kun je tussenkomen?)

 17. Tweede Krachtveldanalyse (binnen Vlaamse regering) INVLOED + KabinetPeeters Essencia Andere CD&V kabinetten Kabinet Bourgois Kabinet Vandenbossche HOUDING + N-Va parlementsleden jongerenvertegenwoordiger

 18. Uitvoering lobbycampagne • Gesprekken • Mediawerk • Verbreding draagvlak • Acties

 19. Aandachtspunten voor lobbycampagne • Opvolging van de afspraken met beleidsmakers • Klein team voor contacten met beleidsmakers (1/2 max 1/3 ) • Duidelijke en beknopte positie • Positieve attitude • Permanente evaluatie en bijsturing

 20. Beleidsbeïnvloeding: to the point argumenten die doelwit aanspreken • Verwerking van veel informatie • Correct, +/- objectief • Bruikbaar, actueel, haalbaar

 21. Hoe omgaan met media? • Media hebben belangrijke invloed. Maar voor mediaruimte moet je nieuws maken > conflict, schandaal, iets bijzonders… • Of …analyse via opiniepagina’s, edito, columns, vragen journalist • Media kunnen een lobbycampagne ondersteunen door draagvlak voor standpunten te creëren. • MAAR.Veel moelijker om te “landen” in een gepolariseerd dossier met schijnwerpers van media. Media aandacht kan een dossier ook doen kelderen.

 22. Opinie: trachten dominante analyse te brengen

 23. Actie: druk zetten op doelwit

 24. Draagvlak zoeken voor eigen positie

 25. Resultaat: ramp afgewend… • Mogelijke redenen = • Niet uit de toon vallen tegenover andere West-Europese landen • Sterke voorbereiding administratie, gewicht van posities uit het verleden • Inhoudelijk overtuigd • Profileringsdrang voor de verkiezingen op groene thema’s • Belangen in tegengestelde richting deels geneutraliseerd door compromis • …

 26. Uitsmijter: Lobbyingvskracht van de stem • Lobbykracht neemt toe met economische macht • Beleidsmakers wordt rechtstreeks geïnformeerd • >maar administraties, academici en adviesraden doen dat ook

 27. 25.000 EU-lobbyisten in Brussel

 28. Aanbevelingen… • *EU transparantie register: bestaat al , maar kan versterkt worden • *Waken over evenwichtige samenstelling expertgroepen , adviesgroepen enz. • *gedragscodes voor carrièreswitch van toppolitici en ambtenaren • Enz. zie • http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do

 29. Bedankt! Meer info: Mathias Bienstman T +32 2 282 17 37 - GSM +32 499 776 806 mathias.bienstman@bblv.be www.bondbeterleefmilieu.be Volg het nieuws van de beleidsploeg van BBL, schrijf u in op onze beleidsbabbel.