kindvriendelijke gezondheidszorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kindvriendelijke gezondheidszorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kindvriendelijke gezondheidszorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kindvriendelijke gezondheidszorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kindvriendelijke gezondheidszorg. Mr.drs. S.I.Spronk, 21 juni 2012, Johannes Wier Stichting Amersfoort Leiden. Opzet. 1. Doel: waarom kindvriendelijke gezondheidszorg? 2. Het recht op gezondheid van kinderen in het IVRK 3. Wat is kindvriendelijke gezondheidszorg?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kindvriendelijke gezondheidszorg' - lillian-underwood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kindvriendelijke gezondheidszorg

Kindvriendelijke gezondheidszorg

Mr.drs. S.I.Spronk, 21 juni 2012, Johannes Wier Stichting Amersfoort Leiden

opzet
Opzet

1. Doel: waarom kindvriendelijke gezondheidszorg?

2. Het recht op gezondheid van kinderen in het IVRK

3. Wat is kindvriendelijke gezondheidszorg?

4. Gezondheidszorg in Nederland

5. Kinderrechtenmonitor

6. Aanbevelingen

7. Discussie

1 doel waarom is kindvriendelijke gezondheidszorg belangrijk
1. Doel: Waarom is kindvriendelijke gezondheidszorg belangrijk?
 • Kinderen in medische zorg zijn dubbel kwetsbaar
 • Medische zorg is zeer ingrijpend
 • Maatschappelijk belang
 • Aandacht vanuit medische sector: ja, maar hoe?
 • Juridische verplichting: ‘highest attainable standard of health’
 • Bezuinigingen
2 wat is het recht op gezondheid 1
2. Wat is het recht op gezondheid? (1)

Definitie van gezondheid volgens WHO Constitutie:

‘‘Gezondheid is een staat van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of ongemak.’’

Verschillende definities door tijd en cultuur:

- Hippocrates: balans tussen de vier vloeistoffen

- Romeinen: ‘Ut sit mens sana in corpore sano’

 • Christendom: ‘Gezondheid van de ziel’
 • Han Chinezen: balans tussen de mens en de kosmos en de mensen onderling
 • Koi-san: het vermogen om te zweten
2 wat is het recht op gezondheid 2
2. Wat is het recht op gezondheid? (2)

Ontwikkelingen in het concept van gezondheid:

 • Fysiek  Mentaal  Spiritueel
 • Individueel vs. collectief
 • Holistisch wereldbeeld: gezondheid houdt verband met de kosmos en voorouders
 • Negatieve of positieve definitie
 • Voorbeeld van Atelier: jongens vs. meisjes
2 wat is het recht op gezondheid 3
2. Wat is het recht op gezondheid? (3)
 • Recht op gezondheidszorg
 • Recht op vervulling van basisbehoeftes

(voedsel, drinken, behuizing, sanitaire voorzieningen)

Recht op gezondheid is niet het recht om

gezond te zijn, want:

 • Biologische/genetische factoren
 • Individuele leefstijlkeuzes
 • Definitie van gezondheid
2 wat is het recht op gezondheid 4
2. Wat is het recht op gezondheid? (4)

Kernelementen:

 • Beschikbaarheid (aantal, regionale spreiding)
 • Toegankelijkheid (discriminatie, juridische, financiële, praktische belemmeringen, transparante toelatingseisen, verzekeringen)
 • Accepteerbaarheid (cultuur, geslacht, leeftijd, handicaps)
 • Kwaliteit (professionals, materiaal, medicijnen)

En ook?

 • Patient tevredenheid
 • Verantwoording
2 wat is het recht op gezondheid 5
2. Wat is het recht op gezondheid? (5)

Verplichtingen van de staat:

 • Respect
 • Bescherming
 • Waarborgen

• Progressieve realisatie van de hoogst mogelijke staat van gezondheid met de beschikbare middelen. Indien bezuinigingen worden uitgevoerd, mag dit niet ten koste gaan van de reeds bereikte staat van gezondheid.

2 wat is het recht op gezondheid 6
2. Wat is het recht op gezondheid? (6)

Rechtsbronnen:

 • Art. 25 UVRM
 • WHO Constitutie
 • Art. 12 ICESCR
 • Verklaring van Alma-Ata mbt eerstelijnszorg
 • Art. 24 van het IVRK
 • Algemene aanbeveling 14 van ECOSOC (2000)
 • Algemene aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind
 • Millennium Ontwikkelings Doelstellingen (4,5,6)
 • Art. 11 Europees Sociaal Handvest
 • Art. 12 Vrouwenrechtenverdrag
 • Art. 7, 9, 25 Verdrag voor gehandicapte personen

NIEUW! Richtlijnen van de Raad van Europa over kindvriendelijke gezondheidszorg (21 september 2011)

2 wat is het recht op gezondheid 7
2. Wat is het recht op gezondheid? (7)

Artikel 24 IVRK

 • Alle kinderen hebben recht op toegang tot basisgezondheidszorg
 • Verminderen baby- en kindersterfte (o.m. door perinatale gezondheidszorg)
 • Preventieve gezondheidszorg: vaccinatie, voedsel, drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen, gezonde leefomgeving.
 • Onderwijs en voorlichting over fundamentele informatie over gezondheid van kinderen, zoals gezonde voeding, gezinsplanning, borstvoeding, hygiëne en het voorkomen van ongelukken.
 • Afschaffen traditionele gebruiken voor kinderen
 • Internationale samenwerking om recht op gezondheid te verwezenlijken
2 wat is het recht op gezondheid 8
2. Wat is het recht op gezondheid? (8)

Interpretatie van artikel 24 IVRK:

 • Focus op kwetsbare groepen kinderen
 • Basisprincipes IVRK & 5, 18, 19, 23, 26, 27
 • Algemene Aanbevelingen (3 Hiv/aids, 4 adolescenten, 6, Ama’s, 7 jonge kinderen, 9 gehandicapte kinderen, 11 inheemse kinderen, 12 participatie, 13 bescherming tegen geweld).
 • General Comment 14 mbt gezondheid is in de maak!
 • Recht op gezondheid in IVRK richt zich sterk op ontwikkelingslanden. Wat betekent recht op gezondheid voor ontwikkelde landen zoals Nederland? Een stap verder!
3 kindvriendelijke gezondheidszorg
3. Kindvriendelijke gezondheidszorg

‘Kinderen zijn geen kleine volwassenen’

Wat zeggen kinderen zelf?

1. Geen pijn hebben (60,1%)

2. In staat zijn de dokter begrijpen (49,1%)

3. Niet bang zijn (48,7%)

4. Gezelschap van ouders/familie (48,6%)

5. Gehoord worden (47,3%)

6. Mogelijkheid om vragen te stellen (44,6%)

7. Uitleg en voorbereiding behandeling (44,1%)

8. De naam van de dokter kennen (19,6%)

Bron: ‘The views and experiences of children and young people in Council of Europe Member States’, 2011, Dr. U.Kilkelly, University of Cork

3 kindvriendelijke gezondheidszorg1
3. Kindvriendelijke gezondheidszorg

NIEUW! Richtlijnen van de Raad van Europa over kindvriendelijke gezondheidszorg (21 september 2011): 5P’s!

The Child-friendly health care approach:

- Participation (inform, consent, being heard)

- Promotion (kinderen in staat stellen eigen gezondheid positief te beïnvloeden)

- Protection (exposure beperken)

- Prevention (primair, secundair, tertiair)

- Provision (gehele gezondheidstraject)

3 kindvriendelijke gezondheidszorg2
3. Kindvriendelijke gezondheidszorg

Juridisch kader kindvriendelijke gezondheidszorg

 • Het zieke kind is in de eerste plaats kind

i. Naam en autonomie

ii. Alle kinderen hebben recht op kindgerichte gezondheidszorg

iii. Kwetsbare groepen kinderen (illegaal, allochtoon, chronisch/terminaal ziek, jong)

 • Recht op informatie

i. Ontwikkelende vermogens: geschikt informatiemateriaal & vragenlijsten

ii. Tolken voor allochtone kinderen

iii. Privacy

 • Recht op participatie

i. Medische beslissingen

ii. Inrichting van gezondheidszorg voor kinderen: transparantie (‘child health advocates’), selectie van kinderartsen (!)

iii. Spanningsveld tussen bescherming en autonomie (vb. kindermishandeling en vaccinatie)

3 kindvriendelijke gezondheidszorg3
3. Kindvriendelijke gezondheidszorg
 • Rol van de ouders

i. Primaire verantwoordelijkheid gezondheid kind

ii. Vertrouwenspersonen

 • Kindvriendelijke omgeving

i. Hospitalisatie vs. thuiszorg

ii. Spelen en leren

iii. Leeftijd

 • Kindgerichte medicijnen en voorzieningen.

i. Zo min mogelijk invasieve behandelmethodes

ii. ‘Verdieping Goed Geneesmiddelen Gebruik’ (2010) ZOnMW:

te weinig wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen die specifiek voor kinderen zijn geregistreerd.

iii. Nu Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen

3 kindvriendelijke gezondheidszorg4
3. Kindvriendelijke gezondheidszorg

Schematisch plaatje kindvriendelijke gezondheidszorg van Comité van Experts mbt kindvriendelijke gezondheidszorg

4 gezondheidszorg in nederland
4. Gezondheidszorg in Nederland
 • Reguliere gezondheidszorg (huisarts, tandarts, kinderarts, kinderpsychiater).
 • Openbare gezondheidszorg (consultatiebureaus en schoolartsen).

i. basistakenpakket in WCPV en Besluit Jeugdgezondheidszorg. (collectieve preventie, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg)

 • Basisverzekering voor standaard medische kosten (premies + basistakenpakket).
 • Rijksvaccinatieprogramma (0-19) gefinancierd uit AWBZ.
 • Artikel 446-468 WGBO patiëntrechten. Leeftijdsgrenzen kinderen:

< 12 : recht op informatie, maar niet meebeslissen

12-16 : zowel het kind als de ouder(s) beslissingsbevoegdheid

> 16 : jongeren mogen zelfstandig beslissen

5 kinderrechtenmonitor 2012
5. Kinderrechtenmonitor 2012

95% kinderen ervaart gezondheid als goed

15% psychische klachten

12% < 12 jaar ervaart beperking

16% meisjes depressieve klachten

11% jongens depressieve klachten

2 % kinderen gehandicapt

Bron: Kinderrechtenmonitor 2012, van de Nationale Kinderombudsman, SCP en Universiteit Leiden

5 kinderrechtenmonitor 2012 2
5. Kinderrechtenmonitor 2012 (2)

Welvaartsziekten:

- Hart- en vaatziekten

 • Overgewicht (laatste 10 jaar gelijk), diabetes
 • Middelengebruik (m.n. jongeren in de jeugdzorg)
 • Psychische problemen

Hoge zuigelingensterfte:

 • Verminderde toegang tot zorg niet-westerse allochtone moeders
 • Hoge leeftijd moeders
 • Fertiliteitsbehandelingen -> meerlingen
 • Veel abortussen van foetussen met afwijkingen

(Comité voor de rechten van het kind)

6 aanbevelingen
6. Aanbevelingen

I. Toegang tot gezondheidszorg voor alle kinderen waarborgen.

II. Gedisaggregeerde dataverzameling mbt recht op gezondheid van kinderen.

III. Ondanks bezuinigingen stap vooruit: bevorderen van gezonde levensstijl van kinderen en ouders, want voorkomen is beter dan genezen.

IV. Trainingen in kinderrechten, in het bijzonder kindvriendelijke gezondheidszorg en communicatie voor alle medische professionals.

V. Kinderrechtenadvocaten in gezondheidszorg: vast aanspreekpunt tbv transparantie en spreekbuis.

VI. Organisatie van de zorg dicht bij kind in natuurlijke omgeving:

Multidisciplinaire verzorgingsploegen & kinderthuiszorg

VII. Meer onderzoek naar geneesmiddelen en pijnbestrijding bij kinderen.

7 discussie
7. Discussie

‘Child health care should have a human face, so that our children will smile.’

Vragen en opmerkingen?

Contactgegevens:

s.i.spronk@law.leidenuniv.nl