meslek ve tekn k orta ret m kurumlari mezunlarinin zlenmes projes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ. MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT). PROJENİN AMACI. Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ' - lillian-osborne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meslek ve tekn k orta ret m kurumlari mezunlarinin zlenmes projes web portali s rd r leb l r p lot
MESLEKÎ VE TEKNİKORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ(WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)
projen n amaci
PROJENİN AMACI

Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının;

 • Güncel bilişim teknolojilerini kullanarak Web tabanlı olarak izlenmesi,
 • Bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin değerlendirilmesidir.
bu proje
BU PROJE ;
 • Mezun öğrenci merkezli ,
 • Geniş kapsamlı olarak Türkiye’de uygulanacak yeni bir model,
 • Mesleki ve teknik orta öğretim mezunlarının, eğitim programları ve iş piyasasının talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için, planlamalar yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.
proje ali ma s rec 1
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (1);

Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan “Meslekî Eğitim Mezunlarının İzlenmesi Projesi” Başkanlığımız ve MEB’in ilgili birimlerinin işbirliği ile yürütülmektedir.

(E-mezun Web sayfası Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Geliştirilmektedir.)

proje ali ma s rec 2
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (2);

“Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (Web Portalı Sürdürülebilir Pilot) Projesinin” önerisi hazırlanarak 28/05/2004 tarihinde Bakanlığımız meslekî ve teknik öğretim daireleri ile eğitim ve istihdam ile ilgili sosyal taraflara tanıtılmıştır.

proje ali ma s rec 3
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (3);

2006 yılında proje için ihtiyaç duyulan web portalı yazılım hizmeti Müsteşarlık Emri gereği Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün teknik alt yapısı kullanılarak EĞİTEK uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

proje ali ma s rec 4
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (4);

Mezunları izleme çalışmaları kapsamında Leonardo da Vinci hareketlilik programı kapsamında proje teklifimiz Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, Başkanlığımızdan beş uzman bu kapsamda İspanya’da 15 gün süre ile eğitim almış ve incelemelerde bulunmuşlardır.

proje ali ma s rec 5
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (5);
 • Örneklem (pilot proje) kapsamına alınan 63 okuldan mezun olan yaklaşık 62000 mezuna posta yolu ile gönderilen anketlerden yaklaşık;
 • 4000 tanesi öğrencilerin kendileri tarafından,
 • Posta yoluyla okullara dönen 1000 tanesi ise görevli koordinatör öğretmenler tarafından
 • http://emezun.meb.gov.tr adresinde elektronik ortamda bulunan veri tabanına girilerek doldurmuştur.
proje ali ma s rec 6
PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (6);

Örneklem (pilot proje) illerindeki 3000 işletmede yetkili konumunda bulunan işletme yöneticisine, okullardaki koordinatör öğretmenler tarafından uygulanan anketler okullar tarafından sisteme girilmiştir.

projen n web aray z
PROJENİN WEB ARAYÜZÜ
 • Projenin;
 • Web sitesinin arayüz tasarımı EARGED tarafından,
 • Yazılım bölümü EĞİTEK tarafından
 • gerçekleştirilmiştir.
hedef
HEDEF
 • Amacı ve gayreti olan insanlar,
 • varmak istedikleri hedefe daha çabuk ve kolay giderler.
slide14

ÖĞRENCİLERİN HİÇBİRİŞTE ÇALIŞMAMALARININ NEDENLERİ

Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir.

n : 1968

slide15

MEZUN ÖĞRENCİLERİN İŞTEN AYRILARAK İŞSİZ KALMANEDENLERİ

Not:Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir.

n : 1175

slide19

ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında verilen eğitimin ve öğrencilere kazandırılan mesleki yeterliklerin iş piyasasının talepleri doğrultusunda olması sağlanmalıdır.

2.Yeni mesleki ve teknik okul ve kurumlarının yapılması ve bunların bünyesinde bölüm/program açılmadan önce bu uygulamadan etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalıdır. Okul/bölüm/program yapımı ve açılmasından önce mutlaka çevre analizi yapılmalı, yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği değerlendirilerek bu uygulamanın sonuçları dikkate alınmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumları, durumu uygun (ticaret, sanayi, çağ nüfusu ve gelişmişlik düzeyi) yörelerde yaygınlaştırılmalıdır.

slide20

3. Mezunların yarıya yakını, meslek liselerini ders araç gereç ve donanım olarak yetersiz bulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının başarılı olabilmesi için fiziki altyapı eksiklikleri ve kurumlardaki araç, gereç, makine ve teçhizat eksiklikleri giderilerek günün koşullarına ayak uydurması sağlanmalıdır.

4. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları

çağın, çevrenin ve öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır.

5. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında sunulan rehberlik hizmetleri

geliştirilmeli, öğrencilere gerekli mesleki yönlendirme yapılarak ilgi,

istek ve yetenekleri ile iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda

mesleki eğitim programlarına yönlendirilmelidir.

slide21

6. Öğrencilerin okula karşı ilgisini artıracak etkinlikler düzenlenmelidir.

7. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve mesleki iş alışkanlığı

kazanmalarına ve öğretim etkinliklerine daha fazla katılımlarına fırsat

verilmelidir.

8.Bu okullarda görev yapan eğitici personelin mesleki yeterlikleri

artırılmalı, gelişen teknolojiyi takip edebilmeleri ve kendilerini

geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Yönetici ve

öğretmenlerinin alanlarındaki güncel gelişmelere ayak

uydurabilmeleri için düzenlenecek hizmet içi eğitim, iş piyasasının

içinde ve zorunlu olmalıdır. (Örneğin; motor bölümü öğretmeni

otomotiv sektöründe 6 ay-1 yıl arasında zorunlu eğitim almalı ve fiilen

burada çalışmalı).

slide22

9.Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güncelliğini yitirmiş olan

 • programlar ya kapatılmalı ya da revize edilmeli, açılması gereken
 • programlar için çevrenin koşulları göz önünde bulundurularak, merkezî
 • idare okulların bu yöndeki isteklerini değerlendirmeli okul ve bölüm
 • açılmasında yörenin ve iş piyasasının ihtiyaçları gözetilmelidir.
 • 10.Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına sektördeki güncel gelişmeleri
 • yansıtacak bir yapının kurulması gerekmektedir. Bunun için e-mezun
 • sisteminden yararlanılma yoluna gidilmelidir.
 • 11. Meslek liselerinde okutulan genel kültür dersleri, öğrencileri
 • yükseköğretime hazırlamada; teorik ve seçmeli meslek dersleri,
 • öğrencileri iş hayatına hazırlamada daha yeterli hâle getirilmelidir.
slide23

12. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen “mezun izleme” çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Mezun izleme çalışmaları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrencilere kazandırılması amaçlanan yeterliklerin ne düzeyde kazandırılabildiği ortaya konulabilir. Bu konuda başvurulabilecek bir gösterge mesleki ve teknik eğitim kurumları mezunlarının ne kadarının öğrenim gördüğü alanda işe girdiğidir. İkinci gösterge de mezunların öğrenim gördükleri alanda bir yükseköğretim programına yerleşme durumudur.

slide24
18. Okullar çevre (STK, işveren, veli, diğer eğitim kurumları, öğrenciler, yerel yöneticiler, vb.) ile iş birliğine giderek okullarını ve okullarında uygulanan programların tanıtımını yaparak çevrenin her türlü desteğini almalıdır.
slide26
BİTTİ
 • ADI:BİRCAN
 • SOYADI:DEMİRHAN
 • SINIFI:11-A
 • NOSU:608
 • KONU:E MEZUN