html5-img
1 / 28

Overige kunstvormen

Overige kunstvormen. 2rootje ‘Dat is uit de kunst’. Kunstvormen. 9 kunstvormen. Literatuur. Guido Gezelle, Hugo Claus, Shakespeare, Annie M.G. Schmidt… teksten, gedichten… opdracht  Oote. Oote. Jan Hanlo klankgedicht 1952 heel beroemd. Klik hier voor de tekst van het gedicht. Oote.

Download Presentation

Overige kunstvormen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Overige kunstvormen 2rootje ‘Dat is uit de kunst’

 2. Kunstvormen • 9 kunstvormen

 3. Literatuur • Guido Gezelle, Hugo Claus, Shakespeare, Annie M.G. Schmidt… • teksten, gedichten… • opdracht  Oote

 4. Oote • Jan Hanlo • klankgedicht 1952 • heel beroemd Klik hier voor de tekst van het gedicht

 5. Oote filmpje

 6. Oote • Wat vind je van Oote? • Waarop lijkt het? • Verschil met gewoon gedicht? • geen woorden, enkel klanken Lees het gedicht op een expressieve manier.

 7. Muziek • kunstvorm • fenomeen van alle tijden • muziekgenres • rap, klassieke muziek, R&B, pop, folkmuziek, metal… • Jouw favoriet?

 8. Klassieke muziek • Door componist • Bach, Beethoven, Mozart, Hayden, Vivaldi, Schubert, Chopin… • opdracht vijfde symfonie van Beethoven

 9. Vijfde symfonie • ‘ta ta ta tam’ • bekendste stuk van Beethoven • Tomtesterom (Tom Waes) • Welke instrumenten hoor je? vijfde symfonie van Beethoven extra: Tom Waes als dirigent

 10. Vijfde symfonie • Welke snaarinstrumenten? • viool, cello, contrabas • Welke blaasinstrumenten? • hobo, fagot, hoorn, trompet, dwarsfluit, klarinet • Welk slaginstrument? • pauken

 11. Vijfde symfonie • Geef je mening • Al gehoord? • Welk gevoel kreeg je?

 12. Hoe maak je muziek? • stemmen en/of instrumenten • opdracht  Music for one apartment and six drummers

 13. Music foroneapartment… • Bekijk het fragment. • Noteer 10 dingen die gebruikt worden om muziek te maken. Klik hier voor het filmpje

 14. Music foroneapartment… • Welke dingen? • Wat vond je van het filmpje? • Zelf al gedaan? • opdracht  zoek voorwerp en maak een ritme

 15. Dans • The Ultimate Dancebattle • dansteams strijden voor de titel • Wie won? • team Vincent, hiphop • Andere dansstijlen? • Modern, ballet, Latin, jazz • kunstvorm  door je lichaam te bewegen

 16. Bekende choreografe • Anna Teresa De Keersmaeker • Vlaamse choreografe • bekend stuk  Rosas danst Rosas • opdracht  dans bekijken en kenmerken opsommen Klik hier om de dans te bekijken!

 17. Rosas danst Rosas Wat valt op? • herhaling • 1 iemand begint, 2de volgt, daarna 3de… • veel expressie Steek per groepje een korte eenvoudige dans in elkaar.

 18. Fotografie • eerste foto  1816 • handige uitvinding • ‘schrijven met licht’ • vroeger: camera obscura • nu: digitale fotografie en Photoshop

 19. Foto’s voor en na • Wat vind je van deze foto's? Waarom? • Welke elementen van de bewerking vind je wel/niet kunnen? Waarom? • Kunnen we spreken van bedrog? Waarom? Klik op de foto’s om ze groter te zien

 20. Foto’s met leuke effecten • grappig diepteperspectief

 21. Maak zelf een foto • Plaats een voorwerp/persoon in beeld. • Plaats ook een persoon op een verdere afstand. • Eén van de twee personen doet een actie waardoor je een grappig effect krijgt. • Neem de foto.

 22. Film • laatste kunstvorm

 23. Eerste film • Roundhay Garden Scene • 2 seconden • 1888 • Louis Le Prince (Frankrijk) • zwart-wit • zonder geluid

 24. Evolutie film • geluid • kleur • trucage • nu: 3D

 25. Vergelijking films King Kong 1933 2005 kleur ingewikkelde trucage veel geluidseffecten • zwart-wit • eenvoudige trucage • weinig geluidseffecten

 26. Evaluatie thema ‘Dat is uit de kunst’ • Welke kunstvormen? • Stel  morgen ben je kunstenaar • Welke kunstvorm? • Waarom? • Interesses?

 27. Foto voor en na (1) Klik hier om terug te keren

 28. Foto voor en na (2) Klik hier om terug te keren

More Related