Protischodkový balíček - PowerPoint PPT Presentation

lillian-gilliam
protischodkov bal ek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protischodkový balíček PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protischodkový balíček

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Protischodkový balíček
81 Views
Download Presentation

Protischodkový balíček

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Protischodkový balíček JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 22. května 2012 – IFA

  2. Osnova • Úvod • Změny 2014 • Protischodkový balíček 2013 Protischodkový balíček 2

  3. 1. Úvod • na základě usnesení vlády č. 275 z 11. dubna 2012 • 3 skupiny opatření • protischodkový balíček 2013 • změny 2014 • daň z předepsaného pojistného 2015 Protischodkový balíček 3

  4. 2. Změny 2014 • v oblasti daní z příjmů • zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob o 1 procentní bod • zrušení „zaměstnaneckého paušálu“ ve výši 3000 Kč • v oblasti nepřímých daní • zvýšení sazby spotřební daně z tichého vína na 10 Kč/l • zavedení uhlíkové daně a zrušení osvobození zemního plynu pro vytápění domácností Protischodkový balíček 4

  5. 3. Protischodkový balíček 2013 • Základní informace • Trvalá opatření • Dočasná opatření 2013 až 2015 Protischodkový balíček 5

  6. I. Základní informace • projednáván vládou (23. 5.) • návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů • novely daňových zákonů • novely pojistných zákonů • novely sociálních zákonů Protischodkový balíček 6

  7. II. Trvalá opatření • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům • zrušení tzv. zelené nafty • zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod Protischodkový balíček 7

  8. III. Dočasná opatření (2013 až 2015) • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění Protischodkový balíček 8

  9. Děkuji za Vaši pozornost. Pojistné na důchodové spoření 9