TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd PowerPoint Presentation
Download Presentation
TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

play fullscreen
1 / 55
TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
195 Views
Download Presentation
lilli
Download Presentation

TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd • TYA är ett samarbetsorgan för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportområdet. • TYA ska bla bevaka och påverka yrkesutbildningen av såväl ungdomar som vuxna i Sverige.

 2. Att köra bil kan vara enkelt…

 3. …eller ganska komplicerat…

 4. Eller …..

 5. Har till uppgift att: • Utveckla kontakterna mellan skolor, arbetsförmedlingar och transportföretag • Klargöra transportbranschens utbildningsbehov för kommuner och arbetsförmedlingar • Få till stånd långsiktiga utbildningssatsningar inom såväl ungdoms- som vuxenutbildningen TYAs regionala utbildningsråd och regionala projektledare

 6. TYAs Ägare På arbetstagarsidan På arbetsgivarsidan • Biltrafikens Arbetsgivareförbund • Flygarbetsgivarna • Motorbranschens Arbetsgivareförbund • Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund • Sveriges Hamnar

 7. TYAs delbranscher Bensinstationer, däck och bärgning 5% Flyg 5% ALMEGA företag 1% Oljebolag 2% Stuverier och hamnbolag 5% Bensinstationer KFO 4% Företag med hängavtal 14 % Åkeri, terminal taxi m fl 61% TYA har cirka 17 000 anslutna företag inom transportbranschen. Totalt omfattas cirka 100 000 anställda. Finansiering 0.2% av lönesumman för kollektivanställda 0.05% av lönesumman för tjänstemän

 8. Utbildningsmaterial

 9. Information WWW.TYA.SE www.bliyrkesforare.nu www.transportjobb.nu www.kollegahjalpen.se www.transportvarlden.se www.transportkompetens.se

 10. Utveckling av simulatorstöd för utbildning • Gaffeltruck • Fordonsmonterad kran • Containerkran • Reach Stacker • Hjullastare

 11. Hot och våld mot taxiförare • Utveckling av varumottagning • Belastningsergonomiska problem i godsterminaler • Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöprojekt - exempel

 12. TYA:s vältbil

 13. Fakta inom Transportsektorn • Det finns 100 000 företag varav 60 000 åkerier • 115 000 förare • Drygt 78 000 tunga lastbilar • Det ställs ökade krav på företagen och förarna från samhället och kunderna samtidigt som kompetensbehoven bland yrkesförarna ökar • Det är för få kvinnor (6-7%) som arbetar som lastbilsförare

 14. Behov av lastbilsförare • 2,9 % av lastbilsförarna är arbetslösa jämfört med 6,5 - 7% arbetslösa totalt • 48 % av åkerierna har rekryterat 10 000 förare det senaste året och 29 % tror att de kommer rekrytera det närmaste halvåret • Behovet av nya förare är idag ca 3500 för det kommande halvåret, enligt TYA:s barometer höst 2011 • Det utbildas ca 3500 förare/år varav ca 2000 via gymnasieskolorna • De flesta anställs i Stor-Stockholmsregionen

 15. Behov av fordonsmekaniker och bussförare • Enligt Motorbranschens Arbetsgivareförbund behöver 3 200 personer anställas inom tre år. • Kollektivtrafiken är i en stor förändringsprocess

 16. Varför APL?- elevperspektiv • Elevens körträning i lastbil ökar väsentligt • Eleven får utökad tid i arbetslivet • Välutbildade handledare/instruktörer på företagen ger eleven handledning/utökad färdighetsträning • Eleven får köra olika typer av fordon med den tekniska utrustning som används idag • Elevens sociala och yrkesmässiga kompetens ökar • Elevens möjlighet till jobb ökar efter avslutad utbildning

 17. Hur såg det ut förr i tiden? En förare - en lastbil

 18. …körde dricka på förmiddan

 19. …kanske timmer på eftermiddan

 20. …och spannmål på sommaren

 21. mmmmmmmm Körkortsbehörighet CE Körkortsbehörigeht C

 22. Idag tillkommer en mängd olika formella krav beroende på vad man kör för fordon • Körkortsbehörighet C (tung lastbil) eller CE (tung lastbil med släp) • Yrkeskompetensbevis (YKB) • Digitalt färdskrivarkort • Utbildningsbevis truck • Körtillstånd bakgavellift • ADR-intyg för styckegods • ADR-intyg för tanktransport • Yrkesbevis hjullastare • Genomgått kurs ”Säkerhet på väg” • Yrkesbevis fordonsmonterad kran • Yrkesbevis fordonsmonterad betongpump • Kompetensbevis djurtransport (ADR=Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchaudises Dangereuses par Route)

 23. En av 13 specialkompetenser:

 24. En av 13 specialkompetenser:

 25. En av 13 specialkompetenser:

 26. En av 13 specialkompetenser:

 27. En av 13 specialkompetenser:

 28. En av 13 specialkompetenser:

 29. En av 13 specialkompetenser:

 30. En av 13 specialkompetenser:

 31. En av 13 specialkompetenser:

 32. En av 13 specialkompetenser:

 33. En av 13 specialkompetenser:

 34. En av 13 specialkompetenser:

 35. En av 13 specialkompetenser:

 36. Rekryteringsprofil • Inte ha problem med axlar, nacke, rygg eller knän • Kunna arbeta oregelbundna tider och komma i tid • Läs och skrivkunnig, kunna förstå och prata svenska • Hel, ren och ett korrekt uppträdande (Företagets ambassadör) • Social kompetens • Kunna behärska stress • Flexibel, problemlösare • Viss datakunskap • Lokalkännedom, kartläsning • Utdrag ur belastningsregistret • Från utbildningen ska man sedan också ha med sig bl.a.: godshantering, lastsäkring, fraktsedelhantering, ADR, Truck, YKB, digitalt färdskrivarkort, CE

 37. Vad anser ungdomar om föraryrket! • Feta • Kör 25 timmar utan vila • Kör för fort • Är i vägen • Ligger i bilen utan att duscha • Läser porrtidningar • Outbildade

 38. Exempel på A-truckar Låglyftande åktruck låglyftare Plocktruck, låglyftande

 39. Exempel på B-truckar