wykona ariel gruszczy ski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykonał: Ariel Gruszczyński PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykonał: Ariel Gruszczyński

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Wykonał: Ariel Gruszczyński - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Prawo Ohma. Wykonał: Ariel Gruszczyński. Prawo Ohma. kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I , co wyraża się wzorem:. Pierwsze prawo Ohma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wykonał: Ariel Gruszczyński


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wykona ariel gruszczy ski

Prawo Ohma

Wykonał: Ariel Gruszczyński

prawo ohma
Prawo Ohma
 • kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I, co wyraża się wzorem:
pierwsze prawo ohma
Pierwsze prawo Ohma
 • Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne do całkowitej siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym lub do różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elektromotorycznej.
pierwsze prawo ohma1
Pierwsze prawo Ohma
 • Prawidłowość tę odkrył w 1827 roku niemiecki fizyk, profesor politechniki w Norymberdze i uniwersytetu w Monachium Georg Simon Ohm. Można ją opisać jako:
pierwsze prawo ohma2
Pierwsze prawo Ohma
 • Współczynnik proporcjonalności w tej relacji nazywany jest konduktancją, oznaczaną przez G.
 • lub w ujęciu tradycyjnym:
pierwsze prawo ohma3
Pierwsze prawo Ohma
 • Odwrotność konduktancji nazywa się rezystancją (lub oporem elektrycznym) przewodnika i oznaczana jest wielką literą R:
 • Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:
pierwsze prawo ohma4
Pierwsze prawo Ohma
 • Prawo to jest prawem doświadczalnym i jest dość dokładnie spełnione dla ustalonych warunków przepływu prądu, szczególnie temperatury przewodnika. Materiały, które się do niego stosują, nazywamy przewodnikami omowymi lub "przewodnikami liniowymi" - w odróżnieniu od przewodników nieliniowych, w których opór jest funkcją natężenia płynącego przez nie prądu. Prawo to także nie jest spełnione gdy zmieniają się parametry przewodnika, szczególnie temperatura. Ze wszystkich materiałów przewodzących prawo Ohma najdokładniej jest spełnione w przypadku metali.
r niczkowy op r elektryczny
Różniczkowy opór elektryczny
 • Dla przewodników nie spełniających prawa Ohma oprócz wyżej wymienionego prawa, zwanego tu prawem statycznym, określa się też dynamiczne (różniczkowe) prawo Ohma:
 • różniczkowe prawo Ohma, w postaci:
 • Jeśli odbiornik spełnia pierwsze prawo Ohma, to jego opór statyczny jest równy oporowi dynamicznemu.
r niczkowe prawo ohma
Różniczkowe prawo Ohma
 • Obecnie różniczkowe prawo Ohma w ośrodkach ciągłych wyraża się w postaci wektorowej:
 • gdzie
 • J – gęstość prądu,
 • σ – przewodność właściwa, która w ogólnym przypadku jest tensorem, a w ośrodkach izotropowych jest stałą,
 • f σ – gęstość siły Lorentza (siła Lorentza działająca na jednostkowy ładunek).
r niczkowe prawo ohma1
Różniczkowe prawo Ohma
 • W polu elektromagnetycznym w przewodniku na nośniki prądu działa siła Lorentza o gęstości:
 • gdzie:
 • B – wektor indukcji pola magnetycznego,
 • E – wektor natężenia pola elektrycznego.
r niczkowe prawo ohma2
Różniczkowe prawo Ohma
 • Ponieważ prędkość nośników jest mała w porównaniu z prędkością termiczną nośników prądu, którego średnia prędkość jest równa zero a nie jego wartość bezwzględna, zatem różniczkowe prawo Ohma, przyjmuje postać:
drugie prawo ohma
Drugie prawo Ohma
 • Opór odcinka przewodnika o stałym przekroju poprzecznym jest proporcjonalny do długości tego odcinka i odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni przekroju
drugie prawo ohma1
Drugie prawo Ohma
 • Prawo to można wyprowadzić z pierwszego prawa Ohma. Niech odcinek przewodnika o długości l ma ustalone pole powierzchni przekroju poprzecznego, wynoszące S. Jeśli do końców tego odcinka przyłożone zostanie napięcie U, to pole elektryczne wewnątrz przewodnika wyniesie:
drugie prawo ohma2
Drugie prawo Ohma
 • Korzystając z definicji gęstości prądu, jako ilorazu natężenia prądu przez pole przekroju przewodnika w którym płynie prąd, dostajemy:
drugie prawo ohma3
Drugie prawo Ohma
 • Korzystając z definicji różniczkowego prawa Ohma:
 • Korzystając z pierwszego prawa Ohma, oraz jeśli oznaczymy opór elektryczny właściwy jako:
 • otrzymujemy drugie prawo Ohma
bibliografia
Bibliografia
 • David J. Grffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN Warszawa 2006.
 • Jadwiga Salach,Barbara Sagnowska,Jerzy M. Kreiner, Fizyka II z astronomią, Warszawa 1996.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma
 • Aleksy Markiewicz – Zbiór zadań z elektrotechniki, WSiP
z ota my l
Złota myśl

Każdy Polak po jedzeniu,

nie zapomni o pierdzeniu :D