mohandas karam and gandh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mohandas Karamçand GANDHİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mohandas Karamçand GANDHİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Mohandas Karamçand GANDHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Mohandas Karamçand GANDHİ. ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ Sunumu Hazırlayanlar. Esra ÇAVDAR 2008470016 Özge GÜLCÜLER 2008470036 Sadegül KAVAK 2008470053. Mohandas Karamçand GANDHİ. 2 Ekim 1869’da Porbandar kentinde bir hindu olarak dünyaya gelmiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mohandas Karamçand GANDHİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
end str yel demokras sunumu haz rlayanlar
ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİSunumu Hazırlayanlar
 • Esra ÇAVDAR 2008470016
 • Özge GÜLCÜLER 2008470036
 • Sadegül KAVAK 2008470053
mohandas karam and gandh1
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • 2 Ekim 1869’da Porbandar kentinde bir hindu olarak dünyaya gelmiştir.
 • Babası Karamçand Gandhi, Porbandar’ın başveziriydi.
mohandas karam and gandh2
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Dindar bir anne ile geçirdiği çocukluk döneminde çevresinde Gucarat'ın Caynu etkileriyle Gandi canlılara zarar vermeme, etyemezlik, kişisel arınma için oruç tutma ve farklı inanç ve kast üyeleri arasında karşılıklı tolerans gibi öğretileri öğrenmiştir. Doğuştan vaişya ya da çalışanlar kastına mensuptur.
mohandas karam and gandh3
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • 13 yaşında ilk evliliğini yapmıştır.
 • Bu evlilikten 5 çoçuğu olmuştur.
 • İlkokuldaki başarısını

orta düzey olarak

nitelendirebiliriz.

mohandas karam and gandh4
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • 18 Yaşında University College London’a hukuk okumak için girdi.
 • Öğrencilik yıllarında etten,

alkolden ve seksten uzak

durdu. (Hindu kuralları)

mohandas karam and gandh5
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Dernek örgütleme tecrübesini üniversite yıllarında katıldığı ETYEMEZLER DERNEĞİ’nde kazanmıştır.
 • Bu dernekteki aradaşları GANDHİ’yi; Hindu ve Budist edebiyatını araştırmaya

teşvik etmişlerdir. (BHAGAVADGİTA:Kutsal bir Hindu metni.)

mohandas karam and gandh6
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Gandi, Güney Afrika'daHintlilerin maruz kaldığı ırkçılık, önyargıve haksızlıklara doğrudan tanık olmuş ve halkının Britanya İmparatorluğu içindeki yeri ile kendisinin topluluk içindeki yerini sorgulamaya başlamıştır.
 • Hintlilerin oy kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısına karşı çıkmasına yardım etmek için NATAL Hint Kongresi’ni kurdu.
mohandas karam and gandh7
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Yasanın çıkmasını engelleyemese de, Hintli topluluklarını ortak bir siyasi gücün arkasına toplayabilmeyi başardı.
 • 1906 da Transvaal hükümeti hintli nüfusu kayıt altına almayı gerektiren yasayı kabul etmesi üzerine Pasif direniş (SATYAGRAHA)olarak adlandırılan protesto şekli ortaya çıkmıştır.
mohandas karam and gandh8
Mohandas Karamçand GANDHİ

SATYAGRAHA

Kavram:Satyagraha, yalnızca doğruyla (satya) yetinmeye ve kötülüğe salt kendi gücüyle ve bir sevgi anlayışıyla direnmeye dayanan tutumu belirten sanskritçe bir kavramdır. Gandhi'nin felsefesinin temelini oluşturan bu tutum, şiddetsizcilik (ahimsa) kavramına sıkı sıkıya bağlıdır. Gandhi satyagraha kavramını geliştirirken, LevTolstoy ve Henry DavidThoreau'nun yazılarından, Kitabı Mukaddes'ten ve Bhagavadgita ile öteki Hindu metinlerinden yararlandı. Satyagraha aynı zamanda Hinduizmin ahimsa (şiddetsizcilik) kavramına da dayanıyordu.

mohandas karam and gandh9
Mohandas Karamçand GANDHİ

SATYAGRAHA

Gandhi satyagraha kavramını ilk kez 1906'da Güney Afrika'daki Transvaal koloni hükümeti tarafından Asyalı azınlıklara karşı uygulanan yasaya karşı ortaya attı. Hindistan'daki ilk satyagraha eylemi 1917'de Camparan'da çivit üretilen bölgede başladı. Sonraki yıllarda oruç tutma ve ekonomik boykotlar satyagraha yöntemleri olarak yaygınlaştı. Gandhi satyagrahanın herkesi dönüştürebilecek güçtü olduğunu, bu nedenle her yerde uygulanabileceğini ileri sürmüştür.

mohandas karam and gandh10
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Hindistanda ki, ilk önemli başarılarını 1918 yılında Çamparan karışıklığı ve Kheda Satyagraha sırasında elde etmiştir.
 • Britanyalı toprak sahiplerinin, kast sistemi nedeniyle yaptıkları ayrımcılığa ve

yoksulluğa karşı gandi halkı örgütlemiştir.

Bu örgütlenme nedeniyle gandi tutuklanmıştır.

Asıl etki bu andan sonra başlamıştır.

mohandas karam and gandh11
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Yüzbinlerce insan hapishane,

karakol ve mahkemelerin önünde

protesto gösterilerinde bulunarak

Gandi'nin salınmasını istedi.

Mahkeme isteksizce Gandi'yi

salmak zorunda kaldı. Gandi

toprak sahiplerine karşı protestolar ve grevler düzenledi.Hükümet Sosyal adaleti sağlamak için Köylüler ile

antlaşma imzalamıştır.

mohandas karam and gandh12
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Bu Direniş sonrası BABA

ve YÜCE RUH sıfatını almıştır.

 • Ünü tüm ülkeye yayılmıştır.,
 • Hindistan ulusal kongresini

yürütme yetkisine sahip oldu.

Buradaki çalışmalarının çoğunu

Hindistan’ın Britanya sömürgesinden kurtarmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

mohandas karam and gandh13
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Britanya’ya karşı yaptıkları;
 • Britanya ürünlerini ve mahkemelerini boykot etti.
 • Hindistan'da alınan Britanya

tuz vergisine karşı 1930'da

yaptığı 400 kilometrelik

Gandhi Tuz Yürüyüşü ile

ülkesinin Britanya'ya karşı

başkaldırmasına öncülük etti.

mohandas karam and gandh14
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi, ülke çapında yoksulluğun azaltılması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve en önemlisi olan Swaraj yani Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüttü.
mohandas karam and gandh15
Mohandas Karamçand GANDHİ

İLKELERİ;

 • Doğruluk
 • Pasif Direniş
 • Etyemezlik
 • Brahmaçarya
 • Sadelik
 • İnanç
mohandas karam and gandh16
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • İş birliği yapmama ve barışçıl karşı koyma Gandi'nin haksızlığa karşı "silahlarıydı".
 • İş birliği yapmama

(ulusal İtaatsizlik)

mohandas karam and gandh17
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Yaşamı boyunca 6 defa suikast girişimine uğramıştır.
 • 30 Ocak 1948 de evin

bahçesinde gezerken

vurularak öldürülmüştür.

 • Gandhi’nin külleri

Hindistan’ın Pune şehrinde

Ağa Han Sarayı’nda bulunmaktadır.

 • Tek Mirası: 2 ekim ‘Dünya şiddete hayır günü’. (BM)
mohandas karam and gandh18
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Hindistan banknotlarında Gandinin resmi vardır.
 • Gandi'nin tüm eserleri

1960 yılında The Collected

Works of Mahatma Gandhi

(Mahatma Gandi'nin Tüm Eserleri)

adıyla Hindistan hükümeti tarafın-

dan yayımlandı. (Etyemezlik, Din,

Siyaset, Ekonomi, Otobiyografi)

mohandas karam and gandh20
Mohandas Karamçand GANDHİ

SÖZLERİ;

 • Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
 • Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.
 • Şiddete karşıyım, çünkü sağladığı düşünülen iyilikler geçici, getirdiği kötülükler ise kalıcıdır.
mohandas karam and gandh21
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır.
 • Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
mohandas karam and gandh22
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir; düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zapt etmekten de zordur.
 • Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
 • Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.
 • Bencilliğin gözü perdelidir.
mohandas karam and gandh23
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
 • Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
 • İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki.
 • Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında ‘Allah’ olan kişi zaten çoğunluk demektir.
 • Düzenli,temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı yok edecek.
mohandas karam and gandh24
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir.
 • Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
 • Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.
 • Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır.
 • İhtirasları alt etmek, silah gücüyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
mohandas karam and gandh25
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür.
 • Her sabah kalktığım zaman kendi

kendime şöyle söz veririm: Dünya

üzerinde vicdanımdan başka

kimseden korkmayacağım.

Kimsenin haksızlığına boyun

eğmeyeceğim.Adaletsizliği adaletle

yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu,

bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.

mohandas karam and gandh26
Mohandas Karamçand GANDHİ
 • Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten de zordur.
 • Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
 • Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir.