Fordomme?? Privathospitalerne er overbetalte Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fordomme?? Privathospitalerne er overbetalte Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fordomme?? Privathospitalerne er overbetalte Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Fordomme?? Privathospitalerne er overbetalte Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren
82 Views
Download Presentation

Fordomme?? Privathospitalerne er overbetalte Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dansk SygeplejerådWorkshopKvalitet, faglighed og patienterne i fokus på private hospitaler og klinikker

 2. Fordomme?? • Privathospitalerne er overbetalte • Lægerne opererer alt hvad der kommer ind ad døren • Privathospitalerne laver kun store bryster og store læber.. • Privathospitalerne tager sig ikke af komplikationer

 3. BPK sekretariatet: Sekretariatschef Faglig konsulent Studentermedhjælp Rasmus Hylleberg Hanne Jensen Camilla Theil På barsel: Nanna Vestgård Sørensen- afløser forventes..

 4. BPK arbejder for at sikre bedst mulige rammer for private hospitaler og klinikker i Danmark. Hvordan?

 5. Der arbejdes bl.a. med • Forhandler med Danske Regioner på vegne af den samlede branche om takster, rammer for samarbejde, faglige rammer og så videre.. • Samarbejder med alle øvrige aktører; Sundhedsministeriet, Politikere, Sundhedsstyrelsen, IKAS, Regionerne, Patientforsikringen, Forsikringsselskaber, Patientombuddet og mange andre • Er repræsenteret i diverse udvalg hos samarbejdspartnere • Presse på vegne af branchen. • Er høringspart • Tilbyder patientvejledning

 6. Kvalitet og kontroller på private sygehuse og klinikker • BPK’s retningslinjer • Akkrediteres efter sygehusstandarderne i DDKM • Modtage tilsyn fra Sundhedsstyrelsen- både somatisk og evt. Kosmetisk • Regionernes Kvalitetstilsyn • Forsikringsselskabernes egne tilsyn • LUP tal • Egne tilfredshedsundersøgelser

 7. Sådan hjælper du din patient til hurtigst mulige behandling

 8. Sørg for, at der skrives en meget fyldig henvisning til behandling i offentligt regi, gerne med SKS kode • Den skal sendes til patientens egen region • Husk patienten på, at der højest må gå 8 hverdage inden der modtages brev med besked om hvor og hvornår der kan tilbydes behandling. • Hvis behandling inden for to(eller én) måned(er) ikke kan tilbydes på sygehuset, eller et af regionens egne sygehuse, såfår patienten ret til DUFS • Instruer patienten i at ringe til patientkontorerne- eller få samtykke til at gøre det for patienten. • Følg op med patientkontorer/afdelinger på planer om tilbagemeldinger • Bed evt. patientkontoret hjælpe med at indhente SKS kode, hvis patienten er udredt.

 9. Patienten tilbydes behandling efter følgende principper • Kan det sygehus patienten er henvist til, tilbyde behandling inden for to måneder? • Kan et andet sygehus i regionen? • Kan et samarbejdssygehus? • Hvis ingen af ovenstående gives patienten ret til at anvende Det Udvidede Frie Sygehusvalg • Patienten har altid frit sygehusvalg!

 10. »§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

 11. Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned. Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen

 12. Udredningsretten- start 1.9.2013 • Giver patienterne en rettighed til at blive udredt inden for én måned på regionernes sygehuse, hvis det fagligt er muligt • Hvis det af faglige årsager ikke er muligt skal patienten have en udredningsplan • Regionerne kan selv vælge hvor og hvordan de evt. vil sikre ekstra kapacitet, herunder udbud • Patienten har ingen garanti eller ret til at gå et andet sted hen • Hver region sætter regler for hvordan udredningsretten skal opfyldes, f.eks. servicemål i forhold til indkaldelse, tid mellem undersøgelser osv.

 13. Udredningsretten- BPK mener! • At regionerne imellem bør tænke i at sikre ens vilkår for patienterne • At regionerne bør sætte servicemål for tidsgrænser i forhold til indkaldelse af patienter og tidsfrister mellem undersøgelser • At regionerne bør sikre en meget tydelig definition af hvornår udredningen er afsluttet, og behandlingsgarantien starter • At regionerne bør sikre servicemål for længden af udredning i de tilfælde, hvor patienten af lægefaglige årsager gives en udredningsplan, herunder tidsfrister mellem undersøgelser • At regionerne allerede fra udredningsrettens start skal have et klart billede af, hvor de ikke selv har kapacitet til udredning, og have truffet de nødvendige foranstaltninger

 14. Sygeplejersker ansat på private hospitaler og klinikker • ”Privatansatte har en høj arbejdsglæde, mens statsansatte har en lavere arbejdsglæde” (Dansk Sundhedsinstitut, og Dansk Sygeplejeråd i rapport fra 2011 ”Hvad giver sygeplejersker arbejdsglæde”. Læs rapporteneller Sammenfatningen

 15. MEN: • Ikke det samme faglige miljø som på store enheder, med kursusmulighed, netværk m.m. • Vigtigt, at den enkelte sygeplejerske selv tager ansvar, og udvikler faglighed og søger fællesskab med andre sygeplejersker • Bør søge kursusaktivitet og fagudvikling, f.eks. I BPK, DSR, medicinalfirmaer eller oprette lokale netværk • Kurser i BPK • Faglige netværk i BPK

 16. Nyttige links og telefon numre Region Hovedstaden, Enheden For Sygehusvalg: 34 45 41 19 Region Nordjylland, Enheden For Sygehusvalg: 97 64 80 20 Region Midtjylland, Patientkontoret: 78 41 04 44 (Omvisiteringen foregår via afdelingerne) Region Syddanmark, Den Regionale Visitation: 76 63 14 75 Region Sjælland, patientkontoret: 70 15 50 01 (Omvisiteringen foregår på afdelingerne) Hanne Jensen, BPK, 86 20 99 88, patientvejleder@privatehospitaler.dk

 17. http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/Sygehusvalg.aspxhttp://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/Sygehusvalg.aspx www.sygehusvalg.dk www.venteinfo.dk Samarbejdssygehuse Region Nord Samarbejdssygehuse Region Midt Samarbejdssygehuse Region Syd Samarbejdssygehuse Region Sjælland Samarbejdssygehuse Region H