elektromyografie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektromyografie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektromyografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Elektromyografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Elektromyografie. Jakub Otáhal Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK 8.3.2001. Definice. Grafické znázornění elektrické aktivity kosterních svalů snímáním z povrchu těla snímáním z extracelulárního prostoru svalu Jedná se tedy vždy o sumační respektive interferenční obraz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elektromyografie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektromyografie

Elektromyografie

Jakub Otáhal

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

8.3.2001

definice
Definice
 • Grafické znázornění elektrické aktivity kosterních svalů
  • snímáním z povrchu těla
  • snímáním z extracelulárního prostoru svalu
 • Jedná se tedy vždy o sumační respektive interferenční obraz
elektrogeneze
Elektrogeneze
 • Klidový potenciál [mV]
 • Akční potenciál [mV]
 • Synapse => EPSP, IPSP
 • Extracelulární tekutina = vodivý elektrolyt
 • Různé ohmické odpory tkání = různé šíření biosignálů
 • Povrchové potenciály [V-10mV]
motorick jednotka
Motorická jednotka
 • Svalové vlákna, která jsou inervována jedním motoneuronem.
 • Hennemanův princip – zapojování motorických jednotek probíhá od postupně malých po rozsáhlé, odpojení probíhá v opačném pořadí.
 • Frekvenční modulace – přenos signálu je umožněn přes frekvenční modulaci nikoliv přes modulaci amplitudovou!!
 • Stejná svalová síla může vznikat zapojením menších MJ na vyšších frekvencích nebo větších MJ na frekvencích nižších tzn. počet aktivních MJ při izotonické kontrakci negativně koreluje s jejich frekvencí AP
sn m n
Snímání
 • Jehlová EMG– různá vzdálenost od nervosval.ploténky = rozšíření a „rozkmitání“ AP
 • Povrchová EMG
 • High Resolution EMG – obvykle 256 kanálů
 • Potenciál do 10mV, frekvence 0-500Hz, dominantně 50-150 Hz
 • Odpor kůže + umístění
 • Elektrody, aktivní elektrody, pohybové artefakty
 • Zapojení – unipolární x bipolární
 • Zesílení – diferenční zesilovač, dvojitý diferenční zesilovač
digitalizace sign lu
Digitalizace signálu
 • Analogový sig. = spojitě proměnný
 • Digitální sig. = posloupnost diskrétních vzorků
 • A/D převodníky
 • Rozsah vstupu (0-1V, ±5V)
 • Výstup (0-2x celých čísel)
 • Doba vzorkování
 • Vzorkovací frekvence
filtrace rektifikace usm rn n
Filtrace, rektifikace (usměrnění)
 • Rektifikace = usměrnění tj. převedení všech negativních výchylek na výchylky positivní o stejné velikosti
 • Filtrace elektrického rozvodu = 50Hz Notch-out filtr nebo jiný způsob oddělení
 • Pohybové artefakty 0-20Hz
 • Postupné průměrování
 • RMS – metoda nejmenších čtverců
integrace normalizace fft wavelet
Integrace, normalizace, FFT,wavelet
 • Integrace = plocha pod křivkou
  • pohyblivá obálka
  • celková
 • Normalizace = vztažení ke standardu (MVC)

E = EMG / EMGst

 • FFT= spektrální analýza stacionárních dějů
 • Wavelet = spektrální analýza nestacionárních dějů
z v r
Závěr
 • Jako vždy: výborná metoda, ale…………
  • pro vědecké účely: vždy sestavit hypotézu, teprve potom vymýšlet co a jak měřit !!!!!!
  • před měřením znát děje, které měříme a k tomu přizpůsobit nastavení přístroje (zesílení, A/D, vzorkovací frekvence)
  • rozhodnout zda-li použít filtr analogový či digitální
  • vždy použít zobrazení „nativního“ analogového signálu pro kontrolu digitalizace (osciloskop)
  • znát přesné parametry a limity přístroje
  • DOBŘE znát způsoby jak získané „křivky“ zpracovávat a hodnotit
  • o důležitosti standardní metodologie (očištění kůže, lepení elektrod, atd.) doufám není nutno ani hovořit
  • vždy mít možnost uložit a dále zpracovávat nativní data
doporu en literatura
Doporučená literatura
 • DeLuca C, http://www.delsys.com/library/library.htm
 • Svatoš J., Biologické signály I, ČVUT 1998
 • Katz B., Nerve, muscle and synapse, 1966
 • Basmajian JV, Muscle alive, 1985
 • Latash M, Neurophysiological basis of movement, 1998
 • Polikar R, The wavelet tutorial http://www.public.iastate.edu/~rpolikar/WAVELETS/WTtutorial.html
 • www.humankinetics.com