Особливості проведення урок
Download
1 / 40

??????????? ?????????? ???? ? ? ????????????? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Особливості проведення урок і в навколишнього світу. Методи роботи. Словесні : розповідь, пояснення, дискусія, семінар, робота з друкованим матеріалом Наочні : ілюстрації демонстрація

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ?????????? ???? ? ? ????????????? ?????' - lilka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3359146

Особливості проведення уроків навколишнього світу


3359146
Методи роботи

 • Словесні: розповідь, пояснення, дискусія, семінар, робота з друкованим матеріалом

 • Наочні:

  ілюстрації демонстрація

 • Практичні: спостереження, виготовлення аплікації, робота з природним матеріалом, творчі роботи (виготовлення книги, написання розповіді, вірша і т. п.),написання повідомлення, реферату, проектна діяльність


3359146
Форми роботи

 • Фронтальна.

 • Індивідуальна.

 • Колективна.

 • Групова.

 • Рольова гра

 • Виконання казкових сюжетів

 • Смотр знань

 • Вікторина

 • Взаємонавчання

 • Мозковий штурм

 • Творчий урок


3359146
Самовизначення учнів ( створення умов для “хочу” і “можу” )

1.Привітання, побажання хорошого настрою

2. Долонька до долоньки

3. Рапортичка

4. Привітання учнів, які прийшли після тривалої відсутності

5. Дерево очікувань


3359146
Актуалізація знань умов для “хочу” і “можу”і фіксація утруднення у діяльності

Тестові завдання

Виконання учнями завдань, подібних до домашніх

Постановка додаткових запитань

Перевірка д/з за допомогою “еталону”

Відповідь “ланцюжком”Різнорівневі самостійні роботи

Ключове питання (завдання)


3359146
Виявлення причин утруднення і умов для “хочу” і “можу”постановка навчальної задачі

Аналіз завдання та визначення проблеми

Формулювання теми уроку


3359146
Побудова проекту умов для “хочу” і “можу” виходу з утруднення

Висунення гіпотез – мозковий штурм, групова робота

Пошук можливих варіантів рішення

Добір матеріалу – робота з літературою, опитування, експеримент, дослідження

Узагальнення отриманих даних

Формування висновків (алгоритму рішення завдання, рішення проблеми тощо)


3359146

ФОРМИ РОБОТИ умов для “хочу” і “можу”

 • ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ


3359146
Первинне закріплення умов для “хочу” і “можу” у зовнішньому мовленні

Асоціативний ряд

Бджолиний вулик

Використання завдань на впізнання визначених об’єктів

Опитування експертів

Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом3359146
Навколишній світ, 2 клас, 1 частина

Подібність та відмінність між представниками

класу комах


3359146
Самостійна робота частина із самоперевіркою у класі

Складання взаємообернених завдань

Робота за алгоритмом

Спілкування “питання-відповідь”

“що було б, якби…”

Придумай свої завдання


3359146
Включення у систему знань і частинаповторення

Різнорівневі самосійні завдання

Лабіринт дій

Ділова гра

Групова робота

Дебати

Завдання по колу


3359146
Рефлексія частина діяльності на уроці

Незакінчені речення

“сонечко”

“координати”

“Листок зворотного зв’язку”

Інтерпретація зображень на листівках

Барометр настою

Торт рішень


3359146

Представлена структура уроку відображує

технологію діяльнісного методу.

Технологія дає можливість на всіх уроках

системного тренінгу для кожного учня

діяльнісних здібностей в усій повноті.

Забезпечується формування готовності до

саморозвитку і самореалізації у кожної особистості.


3359146

ОСОБЛИВОСТ відображує І ПІДРУЧНИКІВ

 • 1.Підручники побудовані на основі діяльнісного підходу.

 • Підручникактивізує різноманітнівиди діяльності учнів:

 • - навчальну діяльність: робота з книгою та іншими джерелами інформації, розвиток мовлення (завдання на розкриття суті наукових понять, формулювання логічних висловів, своєї думки різними словами), робота з навчальним обладнанням;

 • - пошукову діяльність: пропонуютьсяпошукові дослідницькі завдання, які формують уміння формулювати гіпотезу, складати план дослідження, спостерігати, досліджувати об’єкти і явища навколишнього світу;

 • - творчу та евристичну діяльність: застосування знань у нестандартних ситуаціях на високому рівні узагальнення;

 • - діяльність ізсамореалізації і з самоконтролю, що сприяє саморозвитку особистості.


3359146

2. відображує Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід донавчання.

Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісно-орієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів.

Особлива роль відводиться звертанням до учнів: «доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня активним учасником навчального процесу.

Звертання використовуються у текстах і у системі вправ для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної діяльності.


3359146

3. Підручники відображує реалізують індивідуальний підхід до учнів.

Підручник розроблений у інтерактивнійформі- „підручник-зошит”, яка дозволяє учневі бути його “співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність.

Підручник розвиває варіативне мислення.Передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання. Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності.

З метою виховання сучасного світогляду учніву підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемамидовкілля.


3359146

.    відображує

4.Підручники реалізують розвивальний підхід до учнів.

Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних дій.

Важливою особливістю підручника є завдання на формування пізнавальної мотивації на природничому матеріалі або історичному матеріалі, на сюжетах з повсякденного життя.


3359146

5. відображує Для підвищення пізнавального інтересу учнів в підручнику використані різноманітні засоби:

·широко використовуються досліди, спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц-турніри, творчі роботи;

· система завдань насичена іграми, пошуковими, експериментальними завданнями;

·оформлення підручника виконано відповідно віку учнів з використанням елементів гумору в малюнках

У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат орієнтування.


3359146

ВИДИ ВПРАВ відображує

 • КОНТРОЛЬНА СТОРІНКА

 • УРОК-ЕКСКУРСІЯ


3359146
ЗМІСТ КУРСУ відображує

 • Людина як особистість

 • Людина, природа, суспільство

 • Людина серед людей

 • Культура

 • Нежива природа

 • Жива природа

 • Планета Земля

 • Наша Батьківщина – Україна

 • Методи пізнання світу


3359146
Інтегрований відображує зміст курсу

 • Природничо – наукова основа

 • Історія, українознавство

 • Література, мистецтво, музика

 • Художня праця


3359146

8 РОКІВ відображує

9 РОКІВ

ЗМІНИ В ПРИРОДІ.

ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

І РОЗВИТОК

10 РОКІВ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

7 РОКІВ

МІКРОСВІТ.

ВСЕСВІТ.

НАША ПЛАНЕТА.

ПЕРШООСНОВИ

ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

КРАСА

НАВКОЛИШНЬОГО

СВІТУ

СФЕРИ

ПЛАНЕТИ

ЗЕМЛЯ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

НАВКОЛИШНЬОГО

СВІТУ

11 РОКІВ

КОМПЛЕКСНИЙ

РОЗВИТОК

6 РОКІВ


3359146

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ відображує

Наскрізний інтегрованийкурс “Навколишній світ” реалізує навчальні предмети “Я і Україна” у початковій школі і “Природознавство” у основній школі. Програму курсу розроблено згідно з Державним стандартом (освітня галузь “Людина і світ”),а також навчальними планамиПроекту “Росток”, наказ №62 Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 р.


3359146
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ відображує 1 клас “Світ в мені і в світі я”.

 • 1.ДОРОГА ДО ШКОЛИ.

 • 2.БІЛА СТЕЖКА.

 • 3.ЗОЛОТІ ХВИЛИНИ.

 • 4.ПРОМЕНІ.


3359146
Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі:

1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).

2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо)

3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин).

4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.

5.Проведення виставок робіт.

6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.

7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень.

8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.

9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.


3359146

У 2 класі здійснюється ознайомлення зрізноманітністю навколишнього світу через такі його складові:

природа

людина, як частина природи

світ, побудований людиною.

Зміст курсу “Навколишній світ” у 2 класі зосереджує увагу на розкритті краси і гармонії природи, її художньо-емоційному сприйнятті.


3359146
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ ознайомлення з2 клас

1.ПРИРОДИ ЛАГІДНА КРАСА.

2.КРАСА ЛЮДИНИ.

3.ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ.

4.У СВІТІ СІМЕТРІЇ.

5.КРАСА, ЩО СТВОРЕНА РУКАМИ.


3359146
Прийоми роботи за А.Гіном ознайомлення з

 • Приваблива мета.

 • Дивовижний факт.

 • Відстрочена відгадка.

 • Фантастична добавка.

 • Лови помилку.

 • Практичність теорії.

 • Прес-конференція.

 • Питання до теми.

 • Своя опора.

 • Розширення теми.

 • Свої приклади.

 • Обговорення домашнього завдання.

 • Різнорівневі завдання.

 • Особливе завдання.

 • Творче завдання.

 • Незвичайна подача домашнього завдання


3359146
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ ознайомлення з3 клас

1.ДО ПОБАЧЕННЯ,ЛІТО!

2.ОСІНЬ КАЛИНОВА.

3.ЗИМОВА КАЗКА.

4.ВЕСНЯНКИ.


3359146

Завдання для 3-4 класу ознайомлення з

1.Практичні завдання (підписати малюнки, розфарбувати мапу тощо).

2.Доповідь (стисло, конкретно, цікаво, єдине оформлення).

3.Реферат.

4.Використання додаткової навчальної літератури.


3359146
ВИМОГИ ЩОДО РЕФЕРАТ ознайомлення зІВ

 • 3.Обмежений об’єм змісту.

 • 4.Уникнення великої кількості дат, наукових термінів.

 • 5.Переказ рефератів:

 • Індивідуальні виступи протягом кількох хвилин, вибираючи головне;

 • Групові виступи

1.Єдине оформлення рефератів.

2.Структура рефератів (титульна сторінка, основний зміст реферату).


3359146

Урок рефлексії ознайомлення з

 • Самовизначення до діяльності

 • Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності

 • Локалізація утруднення

 • Побудова проекту виходу з утруднення

 • Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні

 • Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном ( зразком )

 • Включення у систему знань і повторення

 • Рефлексія діяльності


3359146

Урок узагальнюючого контролю ознайомлення з

 • Самовизначення до діяльності

 • Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності

 • Локалізація утруднення

 • Побудова проекту виходу з утруднення

 • Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні

 • Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном

 • Включення у систему знань і повторення

 • Рефлексія діяльності


3359146

Природознавство ознайомлення з.

Навколишній світ.

Я і Україна.

З моменту переходу початкової ланки освіти на чотирирічне навчання увійшов новий навчальний предмет «Навколишній світ». Його істотною відмінністю від предмету «Природознавство» є широка інтеграція, збудована на основі включення в даний предмет природознавства, соціології, історії, ОБЖ.


3359146

Програма ознайомлення з

навколишнього світу

(авт. Пушкарьова Т.)

1.Дорога до школи – дорога у світ.

2.Золота цариця Осінь.

3.Уроки спілкування.

4.Хто з сонцем встає – тому воно світить («Всьому своє місце і час», «Чистота – це здоров'я і краса», «Здоровим будь!»).

5.Зимонька-снігуронька.

6.Наш будинок, наша сім'я.

7.Подивись: весна настала.

Програма

навколишнього світу

(авт. Бібік Н., Коваль Н.)

1.Про тебе самого.

2.Рід, сім'я, рідні.

3.Людина серед людей.

4.Природа навколо нас.

5.Твій рідний край.

6.Твоя країна - Україна.


3359146
Тема : «Ти - школяр» ознайомлення з

Основні вимоги до знань і умінь з теми «ти - школяр»:

-щоб не заблукати в школі (ознайомлення зі шкільними приміщеннями);

-як поводитися в школі (на уроці, на перерві);

-чому не можна спізнюватися на урок;

-вчимося вчитися: як сидіти за партою, чому важливо бути уважним, уміти вибирати навчальні речі для уроку)

«Віконечко»:

-шкільні речі;

-умій дружити;

-твоя школа;

-дорога від будинку до школи.

«Навколишній світ»:

-розкажи, яка твоя школа, з ким тобі вдалося познайомитися;

-які бувають школи;

-шкільні речі, їх призначення, як ними користуватися;

-скоромовки, вірші, жартівливі вірші, пісні про школу.


3359146
Предмет «Навколишній світ» призначений реалізувати принципи розвитку особистості дитини:

Розвиток здібностей

до самостійної

пізнавальної діяльності

Развиток мислення і

мовлення

Розвиток

зацікавленості до

навколишнього

світу й його

пізнанню

Розвиток творчих

здібностей і уявлення


3359146
Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі:

1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).

2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо)

3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин).

4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.

5.Проведення виставок робіт.

6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.

7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень.

8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.

9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.


ad