vergi ndirimlerinin zel sekt r ar ge stratejisi ndeki rol
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü. İrem Güçeri ‡ , Melih Ahmet Karaman †* ‡ Oxford Üniversitesi St.Peter’s Koleji ve İktisat Bölümü, [email protected] † Koç Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü' - lilith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vergi ndirimlerinin zel sekt r ar ge stratejisi ndeki rol

Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü

İrem Güçeri‡, Melih Ahmet Karaman†*

‡Oxford Üniversitesi St.Peter’s Koleji ve İktisat Bölümü, [email protected]

†Koç Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, [email protected]

*Argela, Araştırma ve Teknoloji Departmanı, [email protected]

taslak
Taslak
 • Giriş
 • Uluslararası deneyimler
  • Taşma etkileri
 • Politika yapıcıların bakış açısı
 • Özel sektörün bakış açısı
  • ARGELA ve ARGELA’nın teşvik kullanımı
 • Sonuç
slide3
Giriş
 • Vergi indrimi şeklindeki Ar-Ge politikaları son yıllarda daha fazla ülke tarafından kullanılır hale geldi.
  • Deloitte 2013 verilerine göre, Ar-Ge harcamalarını vergi indirimi tipinde destekleyenlerin sayısı 30’u bulmuluştur.
 • Japonya, Norveç, Portekiz gibi bazı ülkeler genel Ar-Ge politikasının yanısıra, 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında ekonomiyi canlandırmak için kriz destek paketlerine Ar-Ge vergi indirimini de dahil etmişlerdir.
slide4
Giriş
 • Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Kanada 30 yılı aşkın bir süredir bu tip destekleri uygularken,
 • İngiltere, Hollanda, Belçika, BRIC ülkeleri, Türkiye ve başka ülkeler 2000 senesi sonrasında başlamıştır.
 • Bunun yanısıra, vergi indirimleri başarılı bir Ar-Ge politikasının olmazsa olmazı değildir.
 • Almanya ve İsveç gibi bazı ülkeler özel sektör Ar-Ge harcamalarındaki yüksek oranları yalnız direkt teşvik programları uygulayarak sağlamıştır
uluslararas deneyimler
Uluslararası Deneyimler
 • İktisat teorisine göre Ar-Ge faaliyetlerinde toplumun ihtiyaç duyduğu seviyeye ulaşmak, devlet teşviğine bağlıdır.
 • Kendi haline bırakılmış özel sektör toplumun ihtiyaç duyduğundan daha az Ar-Ge yapar.
  • Ar-Ge riskli bir yatırımdır
   • Büyük yatırım  ihtimali düşük yüksek gelir (olumsuz sonuç, yeni bir buluşla sonuçlanamama)
  • Ar-Ge sürecindeki belirsizlikler
   • Buluş
   • Yeni pazar
   • Talep
   • Ürün fiyatlandırma (piyasa değeri)
  • Taşma etkileri
ta ma etkileri
Taşma Etkileri
 • Bir şirketin yaptığı Ar-Ge faaliyetlerinden diğer şirketlerin de dolaylı olarak fayda sağlaması.
 • Aynı veya farklı sektörlerden şirketlerin birbirlerinin buluşlarından
  • tersine mühendislik,
  • taklit,
  • ticari ilişkiler,
  • patentler

gibi yöntemlerle faydalanmasına dayanır.

 • Ar-Ge’nin kamu malına dönüşmesi ve mal sahibinin getirisinden kısmi olarak faydalanabilmesi.
  • Klasik bir piyasa başarısızlığı [Arrow]
politika y ap c lar n b ak a s
Politika Yapıcıların Bakış Açısı
 • Şirketlerde Ar-Ge projelerinin maliyetini düşürerek özel sektör Ar-Ge harcamalarını arttırmayı amaçlayan vergi indirimleri farklı şekillerde düzenlenebilmektedir.
  • ABD ve Fransa’daki uygulama, şirketin yaptığı toplam Ar-Ge harcamasının kanundaki tanıma uygun miktarını vergi kredisi yüzdesiyle oranlayarak şirketin vergi sonrası karından düşmektedir.
  • İngiltere, Hindistan ve Çin’de ise kanundaki tanıma uygun toplam cari Ar-Ge harcaması miktarı belirli bir yüzdeyle oranlanarak (yüzde yüzden fazla) vergi öncesi kazançtan düşülmektedir. Ayrıca Ar-Ge için kullanılacak sermaye mallarında özel amortisman oranları da politika dahilindedir.
  • Hollanda’da, Türkiye’deki gibi Ar-Ge çalışan sayısını arttırmaya yönelik gelir vergisi indirimleri ve sosyal güvenlik primlerinden muafiyet politikaları uygulanmaktadır. Genellikle KOBİ'ler de benzer indirimlerden faydalanabilmektedirler.
 • Söz konusu piyasa başarısızlığı devletin Ar-Ge’yi teşvik etme sebebini iktisat teorisi açısından meşru kılar
 • Değişik Ar-Ge destekleme politikaları
  • Doğrudan proje teşviki (Sanayi Ar-Ge teşvik programları)
   • Ülkenin ihtiyacı olan Ar-Ge seviyesine ulaşması
  • Dolaylı teşvik (Vergi indirimleri)
   • Şirket için Ar-Ge proje maliyeti azaltma
   • Ar-Ge projeleri arasından seçim yapmayı şirkete bırakmak
   • İdaresi, yönetim ve denetim süreçleri devlet için daha basit ve düşük maliyetlidir
politika y ap c lar n b ak a s1
Politika Yapıcıların Bakış Açısı
 • Hollanda, Belçika ve İngiltere’de tartışma yaratan patent vergi indirimleri
  • şirketlerin patentlerini bu ülkelerde kaydettirmesi sonucunda patentlerden gelecek tüm gelirin vergiden muaf veya çok düşük bir orandan vergilendirilmesi
  • ülkedeki Ar-Ge istihdamı ve ülke içindeki Ar-Ge aktivitelerini arttırıp arttırmayacağı büyük tartışma konusu olmuş, henüz politikalar yeni uygulanmaya başladığından etki analizi çalışmaları da başlangıç aşamasındadır.
 • Vergi indirimleri, verimli ve esnek bir politika olma özelliği sayesinde son yıllarda oldukça yaygın hale gelmiştir.
  • politika yapıcılar, uluslararası örgütler ve akademik çalışmalar dolaylı Ar-Ge teşviklerinde etki analizi araştırmalarını arttırmışlardır
  • etki analizleri yapılırken en büyük zorluklardan biri farklı oranlara tabi şirketler, ülkeler ve politikalar arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak ve söz konusu vergi indiriminin şirketin Ar-Ge maliyetini ne kadar azalttığına dair gerçekçi bir tahmin yürütmektir.
do rudan destekler ve vergi indirimlerinin gsyh ya oran 2011
Doğrudan destekler ve vergi indirimlerinin GSYH’ya oranı, 2011

Kaynak: OECD Science and Technology Scoreboard 2013, OECD vergi teşvikleri soru anketi kaynağına referans verilmiştir

etki analizleri
Etki Analizleri
 • Ar-Ge vergi indirimi etki analizi çalışmaları
  • Hollanda - Lokshin & Mohnen[1]
  • Kanada - Czarnitzki, Hanel, & Rosa[2]
  • İngiltere - Guceri[3]
  • Fransa - Mairesse & Mulkay[4]
  • ABD - U.S. GAO [5]
 • Bu tip etki analizleri ve kalitatif çalışmaların sonucunda vergi indiriminin Ar-Ge faaliyetini arttırdığı ortak sonucuna ulaşılabilmektedir, ancak tam olarak ne kadar artış bekleneceğine dair kesin ve net bir yargıya ulaşılmamıştır
 • Hukuksal altyapının basit, anlaşılabilir ve bürokrasiyi en düşük seviyede tutan bir şekilde düzenlenmesinin olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir.
  • Vaka çalışması : ARGELA
t rkiye de ar ge vergi ndirimleri
Türkiye’de Ar-Ge Vergi İndirimleri
 • İndirimlerden faydalanan şirketlerle ilgili kaliteli ve düzenli veri toplanması sistematik bir etki analizine imkan kılacak, bununla birlikte hukuksal altyapıda etki analizinden çıkan sonuçlar ışığında iyileştirmeler yapılabilecektir.
 • Başka ülke uygulamaları ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki vergi indirimleri iyi uygulamalara yakın ancak daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
 • Sistemin basitleştirilmesi, büyük şirketlere ve Teknokentlere yönelik öncelikli uygulamanın Teknokent dışındaki KOBİleri de kapsar hale getirilmesi olumlu sonuçlar doğurabilecektir.
 • Mevcut düzende vergi indirimleri yeni birtakım Ar-Ge harcamalarını desteklemek yerine halihazırda Ar-Ge yapmakta olan şirketlerin vergi indirimi olmasa da yapacakları bazı harcamaları destekler bir durumdadır.
 • 5746 sayılı kanundaki 500 veya daha fazla Ar-Ge çalışanı olan Ar-Ge merkezi tanımı büyük şirketlere imtiyaz sağlamaktadır ancak ülkenin Ar-Ge performansını arttırmak için daha küçük ölçekli şirketlerin de büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.
 • Daha küçük şirketler de 4691 sayılı kanun kapsamında Teknokentteyerleşik şirketlere sağlanan vergi indirimleriyle yüksek kiralar sebebiyle amaçlanandan çok daha düşük seviyede kalmaktadır.
 • Turnike uygulamaları yaratıcı sektörlerdeki esnek çalışma saatlerini kısıtlamaktadır.
genel tan t m argela hakk nda
Genel TanıtımARGELA Hakkında

Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“ARGELA”) 2004 yılından beri telekom operatörleri için yenilikçi teknolojiler ve yeni nesil çözümler üretmektedir.

2007 yılında Türk Telekom Grubu bünyesine katılmış olan ARGELA, arkasına aldığı bu dev güçle büyümesini devam ettirmektedir.

ARGELA, ilgili konularda dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve uluslararası bilgi birikimi edinip Türkiye’ye taşımak amacıyla çeşitli birliklere üye olmuştur ve bu birliklerde aktif bir şekilde rol almaktadır:

slide15
Genel TanıtımAna Ürün ve Çözümler
 • Internet TV
 • Targeted Advertisement
 • Performance Monitoring
 • Regulatory Solutions (MNP,EIR)
 • Consumer Applications
 • IN Solutions
 • Network Convergence
 • IMS Applications
 • Policy Control & Enforcement
 • SmallCells & HomeGW
 • Software-Defined Networks (SDN)
 • 4G (LTE-A) Base Stations
slide16
Genel TanıtımPatentler

Kabul edilen patent başvuruları

slide17
Genel TanıtımPatentler

Değerlendirme aşamasındaki patent başvuruları

* Kabul edildi. Patent numarası bekleniyor.

slide20
Genel TanıtımÖdüller

Smart Mobile Communication Center

2012

Çoklu Ortam

Destekli Arama Servisi

Convergence Gateway

2007

WIROFON

Servisi

Home Gateway

2010

zel sekt r bak a s
Özel Sektör Bakış Açısı
 • Argela şirket merkezi İTÜ Teknokent İstanbul/Türkiye’de olup Ankara/Türkiye, SantaClara/ABD ve Dubai/BAE’de ofisleri bulunmaktadır.
 • 4691 sayılı Teknokent kanunundan yararlanan firmanın İTÜ Teknokent’teki mevcut kirası metrekare başına 19 Euro ve bununla birlikte gelen ortak giderler olarak belirlenmiştir.
 • Bu kiralar Teknokent’lere ve Teknokent içindeki binalara göre değişkenlik göstermektedir.
 • Argela’da, teknik okul kökenli tüm çalışanlar Ar-Ge vergi indirimlerinden faydalanmaktadır. Aynı zamanda idari sorumluluğu olan çalışanlar, örneğin satın alma gibi, bu istisnalardan kısmi olarak faydalanmaktadır.
 • Ana finansman kaynağı sermayesi ve satışlardan sağlanan nakit girdilerdir.
 • Finansal kaynağın çok küçük bir kısmı TEYDEB’den sağlanmasına rağmen AB’den henüz bir fon alınmamıştır.
 • Mevcut istisna ve vergi indirimlerini doğru olarak uygulamak için buna uygun program ve muhasebe altyapısını geliştiren şirket, mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri takip edip sisteme adapte etmek ve yararlanılan istisnaları optimize etmek için gerekli uzman altyapısına sahiptir.
 • Sadece bu istisnalara sahip olunduğu için gereğinden fazla istihdam yapılmamaktadır.
zel sekt r bak a s1
Özel Sektör Bakış Açısı
 • Türkiye’de yapılan Ar-Ge hizmeti için öneri olarak sunulan bakış açısı
  • Devletin yaptığı Ar-Ge harcamalarının artık özel şirketler üzerinden yapılması
  • Özel sektörün yaptığı Ar-Ge harcamalarının devletin genel Ar-Ge harcamalarının içerisinde değerlendirilmesi ve aynı finans kalemine eklenmesi.
  • ABD de NASA gibi devletin himayesindeki kuruluşların işlerini artık özel şirketlere devrederek SpaceXgibi firmaların önünü açması örneği.
 • Devletin doğrudan Ar-Ge hizmetlerinde; bürokrasi, özel sektöre nazaran daha az risk alma eğilimi ve araştırmaların kurallara bağlanması gibi sebeplerden dolayı inovasyonun temeli olan subjektivitenin zedeleneceği düşünülmektedir.
 • 4691 sayılı yasanın temel limitasyonve zorlukları
  • Turnike saatlerine bağlı istisna uygulamasının getirdiği teknik zorluk ve iş yükü
  • Kanundaki muğlak alanlar nedeniyle uygulamada ortada kalınan, yönetici şirket ve uygulayıcı şirketlerin farklı yorumladığı durumlar
  • Teknokentalanı dışındaki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili 4691 sayılı yasanın getirdiği istisna kısıtlarının kanunun bu konuda yenilenmiş olmasına rağmen henüz uygulama yönetmeliğinin çıkmaması nedenleriyle efektif olarak kaldırılmamış olması
 • 5746 sayılı yasa ile 4691 sayılı yasa istisnalarını temelde birbirine çok yaklaştırılmıştır
  • en önemli farkı kurumlar vergisi tarafında 4691 sayılı yasanın halen daha avantajlı olmasıdır.
 • Teknokentdışında konuşlanma kararı, her şirketin toplam cirosu, gelir-gider büyüklüğü, karlılığı ve gelecekteki karlılık beklentisine göre ayrı ayrı analiz edilerek verilebilir.
slide24
Sonuç
 • İnovasyon politikası konusunda akademik ve özel sektör bakış açılarını bir araya getiren bu çalışma, vergi indirimleri konusunda Türkiye’deki uygulamayı dünyadaki benzer politikalara yakın bulmakla birlikte bazı iyileştirmelere gidilebileceğinin altını çizmiştir.
 • Şu anki haliyle uygulamanın vergi indirimleri olmasa da yapılacak olan Ar-Ge’yi desteklediği, ancak yeni Ar-Ge yaratıp yaratmadığının anlaşılması için etki analizi çalışmalarının önemli olacağı vurgulanmıştır.
 • Faydalanan şirketlerin bakış açısından da turnike saatlerine bağlı istisna uygulamasının getirdiği teknik zorluk ve iş yükü, kanundaki muğlak alanlar nedeniyle uygulamada ortada kalınan, yönetici şirket ve uygulayıcı şirketlerin farklı yorumladığı durumlar, teknokent kiraları nedeniyle buralardaki vergi indirimlerinin düşünülenden daha az fayda sağladığı gibi konulara değinilmiştir.
 • Vaka çalışmasının sonucu olarak vergi indirimlerinde yapılabilecek bazı iyileştirmelerin yanısıra, genel anlamda Ar-Ge politikası açısından Türkiye’nin artık kamu Ar-Ge faaliyetlerinden özel sektör Ar-Ge’sine geçişinin önünün açılabileceği fikri paylaşılmıştır.
te ekk rler
Teşekkürler

Melih Ahmet Karaman

ad