Algirdas klimavi ius aplinkos ministerija saugom teritorij strategijos skyrius
Download
1 / 10

ES politinės nuostatos dėl EŽŪFKP įnašo išsaugant biologinę įvairovę - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerija, Saugomų teritorijų strategijos skyrius. ES politinės nuostatos dėl EŽŪFKP įnašo išsaugant biologinę įvairovę. ES biologinės įvairovės strategija (1998) ES biologinės įvairovės veiksmų planai (2001) Šalių narių vadovų susitarimas Gothenberge (2001)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ES politinės nuostatos dėl EŽŪFKP įnašo išsaugant biologinę įvairovę' - lilith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Algirdas klimavi ius aplinkos ministerija saugom teritorij strategijos skyrius

Algirdas Klimavičius,

Aplinkos ministerija, Saugomų teritorijų strategijos skyrius

ES politinės nuostatos dėl EŽŪFKP įnašo išsaugant biologinę įvairovę


Strategijos komunikatai

ES biologinės įvairovės strategija (1998)

ES biologinės įvairovės veiksmų planai (2001)

Šalių narių vadovų susitarimas Gothenberge (2001)

Šalių-narių vadovų ir socialinių partnerių Pranešimas iš Malahide „Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m – prioritetiniai tikslai ir uždaviniai iki 2010 m“ (2004)

Europos Komisijos Komunikatas „Natura 2000 finansavimas“ (2004)

Europos Komisijos Komunikatas „Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m ir išsaugoti ją ateityje“ (2006)

Strategijos, komunikatai


Integruotas bio vairov s i saugojimo veiksm finansavimas prie astys

tai užtikrins, kad bioįvairovės išsaugojimas bus integruotas į platesnes kitų sektorių politikas (pvz. gaus dalį Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir paramos struktūrinėms intervencijoms pagal kaimo ir regioninės plėtros politikas)

integruotas finansavimas leidžia šalims narėms nusistatyti savo specifinius prioritetus per nacionalines programas

leidžia taupyti administravimo išlaidas ir išvengti dubliavimosi

Integruotas bioįvairovės išsaugojimo veiksmų finansavimas: priežastys


Kokie es fondai remia bio vairov s i saugojim pla i ja prasme

Struktūriniai fondai (Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF))

Sanglaudos fondas

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

Europos žuvininkystės fondas (EŽF)

Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+)

7-oji bendroji mokslinių tyrimų programa (BMTP7)

Kokie ES fondai remia bioįvairovės išsaugojimą (plačiąja prasme)


Kaimo pl tros strategin s gair s 2007 2013 m

II kryptis „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF))

“Siekiant apsaugoti ir turtinti ES gamtinius išteklius bei kraštovaizdžius kaimo vietovėse, 2 krypčiai skirti ištekliai turėtų būti skirti trims ES lygio prioritetinėms sritims: biologinei įvairovei ir didelės gamtinės vertės ūkininkavimo bei miškininkystės sistemų ir tradicinių žemės ūkio kraštovaizdžių išsaugojimui bei plėtojimui, vandeniui ir klimato kaitai.

2 krypties priemonės turėtų būti naudojamos siekiant integruoti šiuos aplinkosaugos uždavinius ir prisidėti prie žemės ūkio ir miškininkystės tinklo Natura 2000 įgyvendinimo, Geteborge prisiimto įsipareigojimo iki 2010 m. pakeisti biologinės įvairovės mažėjimo tendenciją, prie tikslų, įtvirtintų 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (1), ir Kioto protokolo tikslų klimato kaitai sušvelninti įgyvendinimo.”

Kaimo plėtros strateginės gairės 2007-2013 m


Pagal kokias EŽŪFKP priemones galėtų turėti naudos bioįvairovės apsauga?(1)(pagal leidinį „Natura 2000 finansavimas. Metodinis vadovas“)


Pagal kokias EŽŪFKP priemones galėtų turėti naudos bioįvairovės apsauga?(2)(pagal leidinį „Natura 2000 finansavimas. Metodinis vadovas“)


Pagal kokias EŽŪFKP priemones galėtų turėti naudos bioįvairovės apsauga?(3)(pagal leidinį „Natura 2000 finansavimas. Metodinis vadovas“)


Pagal kokias EŽŪFKP priemones galėtų turėti naudos bioįvairovės apsauga?(4)(pagal leidinį „Natura 2000 finansavimas. Metodinis vadovas“)


Pagal kokias EŽŪFKP priemones galėtų turėti naudos bioįvairovės apsauga?(5)(pagal leidinį „Natura 2000 finansavimas. Metodinis vadovas“)