Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger: PowerPoint Presentation
Download Presentation
CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger:

CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger:

186 Views Download Presentation
Download Presentation

CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger: • a) En avtalt trumffarge , eller • b) Når en fastsetter trumffargen med et cue-bid Det mest vanlige er å vise 1. kontroll i fargen, men kan også avgis på 2. kontroll. Et cue-bid er alltid en invitt til slem.

 2. Eksempel: 1 hj – 3 hj ( 12 -14 hp) 4 kl K 5 E K 10 7 5 3 10 9 E 5 • Makker kan ha: E 9 8 3 • D Kn 8 2 • E K 7 • 10 9 • Hva melder han da?

 3. 4 ruter for å vise kontroll der. Har han: E 9 8 D Kn 8 2 Kn 9 7 K D Kn 4 Hva melder han da? 4 hjerter for å benekte ruterkontroll.

 4. N S 1 sp 2 hj 4 kl Hva har Nord nå? Hjertertilpasning og kontroll i kløver. Han kan ha: E K 10 3 2 E 9 8 2 10 9 E 5

 5. Har makker: 5 4 K D Kn 7 3 E K Kn 3 10 9 Hva melder han da? 4 ruter for å fortelle om ruterkontroll og sleminteresse.

 6. Har han: 5 4 K D Kn 7 3 D Kn 7 3 K D Hva melder han da? 4 hjerter for å benekte ruterkontroll

 7. N S 1 sp 2 kl 2 hj 4 ru Hva har Syd nå? Hjertertilpasning og kontroll i ruter Hva har han i kløver ? Farge og kontroll også der. Han kan ha: 5 4 K D 10 3 E 7 E K 10 5 3

 8. Hva melder Nord med: E K 10 3 2 E 9 8 2 10 9 D 6 4 spar for å fortelle om sparkontroll Hva melder han med: K D 10 3 2 E 9 8 2 10 9 D 6 4 hjerter – for dårlig til å ta imot invitten.

 9. SPLINTER Splinter er i utgangspunktet et hopp til 4- trinnet etter majoråpning og viser minst 4-kort trumfstøtte, singelton i hoppfargen og gode nok kort til utgang. N S 1 sp 4 kl Syd kan ha: D Kn 10 3 K D 3 E 10 9 7 3 5

 10. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 E 9 5 8 4 E 10 2 4 hjerter som cue-bid og god tilpasning. Kløver ess dekker opp singelton hos makker. Hva melder han med? E K 9 5 4 E 9 5 8 4 K D 2 4 spar - K, D mot singelton er ofte lite verdt, selv om han har flere honnørpoeng

 11. Noen spiller med såkalt Mini-Splinter. Et hopp til 3-trinnet etter majoråpning viser singelton og trumfstøtte, men en kan være svakere. N S 1 sp 3 kl Syd kan ha: D Kn 10 3 E 10 5 4 D 9 8 3 5

 12. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 9 8 E Kn 10 10 7 4 3 ruter som viser honnør i fargen og ut- gangsinteresse. Tre små kløvere mot singelton er utmerket tilpasning. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 9 8 Kn 10 5 K D 3 3 spar. K, D i kløver er dårlig tilpasning mot singelton.