1 / 12

CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger:

CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger: a) En avtalt trumffarge , eller b) Når en fastsetter trumffargen med et cue-bid. Det mest vanlige er å vise 1. kontroll i fargen, men kan også avgis på 2. kontroll.

lilith
Download Presentation

CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CUE-BIDS og SPLINTER Cue-bids eller kontrollmeldinger kan en bruke når det foreligger: • a) En avtalt trumffarge , eller • b) Når en fastsetter trumffargen med et cue-bid Det mest vanlige er å vise 1. kontroll i fargen, men kan også avgis på 2. kontroll. Et cue-bid er alltid en invitt til slem.

 2. Eksempel: 1 hj – 3 hj ( 12 -14 hp) 4 kl K 5 E K 10 7 5 3 10 9 E 5 • Makker kan ha: E 9 8 3 • D Kn 8 2 • E K 7 • 10 9 • Hva melder han da?

 3. 4 ruter for å vise kontroll der. Har han: E 9 8 D Kn 8 2 Kn 9 7 K D Kn 4 Hva melder han da? 4 hjerter for å benekte ruterkontroll.

 4. N S 1 sp 2 hj 4 kl Hva har Nord nå? Hjertertilpasning og kontroll i kløver. Han kan ha: E K 10 3 2 E 9 8 2 10 9 E 5

 5. Har makker: 5 4 K D Kn 7 3 E K Kn 3 10 9 Hva melder han da? 4 ruter for å fortelle om ruterkontroll og sleminteresse.

 6. Har han: 5 4 K D Kn 7 3 D Kn 7 3 K D Hva melder han da? 4 hjerter for å benekte ruterkontroll

 7. N S 1 sp 2 kl 2 hj 4 ru Hva har Syd nå? Hjertertilpasning og kontroll i ruter Hva har han i kløver ? Farge og kontroll også der. Han kan ha: 5 4 K D 10 3 E 7 E K 10 5 3

 8. Hva melder Nord med: E K 10 3 2 E 9 8 2 10 9 D 6 4 spar for å fortelle om sparkontroll Hva melder han med: K D 10 3 2 E 9 8 2 10 9 D 6 4 hjerter – for dårlig til å ta imot invitten.

 9. SPLINTER Splinter er i utgangspunktet et hopp til 4- trinnet etter majoråpning og viser minst 4-kort trumfstøtte, singelton i hoppfargen og gode nok kort til utgang. N S 1 sp 4 kl Syd kan ha: D Kn 10 3 K D 3 E 10 9 7 3 5

 10. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 E 9 5 8 4 E 10 2 4 hjerter som cue-bid og god tilpasning. Kløver ess dekker opp singelton hos makker. Hva melder han med? E K 9 5 4 E 9 5 8 4 K D 2 4 spar - K, D mot singelton er ofte lite verdt, selv om han har flere honnørpoeng

 11. Noen spiller med såkalt Mini-Splinter. Et hopp til 3-trinnet etter majoråpning viser singelton og trumfstøtte, men en kan være svakere. N S 1 sp 3 kl Syd kan ha: D Kn 10 3 E 10 5 4 D 9 8 3 5

 12. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 9 8 E Kn 10 10 7 4 3 ruter som viser honnør i fargen og ut- gangsinteresse. Tre små kløvere mot singelton er utmerket tilpasning. Hva melder Nord med: E K 9 5 4 9 8 Kn 10 5 K D 3 3 spar. K, D i kløver er dårlig tilpasning mot singelton.

More Related