1 / 6

B oole A lgebra F elhasználása

B oole A lgebra F elhasználása. E Created by „ M átyás” O. A B oole a lgebra „ Története ”. George Boole angol matematikus fejlesztette ki a (19.sz.) logikai algebrát, melyet nevéről Bool algebrának nevezünk. A digitális áramkörök segítségével könnyen megvalósítható.

lilith
Download Presentation

B oole A lgebra F elhasználása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Boole Algebra Felhasználása E Created by „Mátyás” O

  2. A Boole algebra „Története” • George Boole angol matematikus fejlesztette ki a (19.sz.) logikai algebrát, melyet nevéről Bool algebrának nevezünk. • A digitális áramkörök segítségével könnyen megvalósítható. • Az 1 és 0 jelek vannak a logikai algebrában nem számok, hanem csak célszerű szimbólumok.

  3. A Boole algebra „Története” 2 • Boole munkássága viszonylag ismeretlen volt, és úgy tűnt, hogy nincs gyakorlati jelentősége. • Körülbelül hetven évvel Boole halála után Claude Shannon bukkant rá a Boole-algebrára, amikor filozófiát tanult. Shannon doktori értekezése arról szólt, hogyan lehet aBoole-algebra segítségével optimizálni az elektromechanikus relék rendszerének a tervezését. • Ezenkívül azt is bebizonyította, hogy ezekkel az áramkörökkel Boole-algebrai feladatokat is meg lehet oldani. Az eletromos kapcsolók tulajdonságainak használata a logikai műveletekhez az alapja az egész modern számítástechnikának. • Így Boole, Shannon közreműködésével, megteremtette a digitális korszak elméleti alapjait.

  4. Boole Algebra a Matekba: • A Bool algebra segítségével meghatározhatjuk a halmazok: • Közös részét • Unióját • Különbségét

  5. Boole Algebra a Keresőbe: • Google: • A Boole algebra nem más, mint hogy használhatjuk az ÉS, VAGY szavakat és a zárójeleket . • A Google ezen egy kicsit változtatott, mivel alapértelmezésként az ÉS kifejezést használja, ennek jelzésére az egyszerű szóköz szolgál beírt szavak között. • A VAGY-ot angolul kell beírnunk, tehát OR szót használhatjuk erre a célra (nagy betűvel kell írni!). • Másik lehetőségünk a VAGY kifejezés beírására a | jel használata. • Ha szeretnénk, hogy egy szó ne legyen benne a találati oldalban, akkor a - jelet használhatjuk. Pld.: -banán vagy sajt|túró

  6. v é g e • V • É • G • E

More Related