Download
b oole a lgebra f elhaszn l sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B oole A lgebra F elhasználása PowerPoint Presentation
Download Presentation
B oole A lgebra F elhasználása

B oole A lgebra F elhasználása

144 Views Download Presentation
Download Presentation

B oole A lgebra F elhasználása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Boole Algebra Felhasználása E Created by „Mátyás” O

  2. A Boole algebra „Története” • George Boole angol matematikus fejlesztette ki a (19.sz.) logikai algebrát, melyet nevéről Bool algebrának nevezünk. • A digitális áramkörök segítségével könnyen megvalósítható. • Az 1 és 0 jelek vannak a logikai algebrában nem számok, hanem csak célszerű szimbólumok.

  3. A Boole algebra „Története” 2 • Boole munkássága viszonylag ismeretlen volt, és úgy tűnt, hogy nincs gyakorlati jelentősége. • Körülbelül hetven évvel Boole halála után Claude Shannon bukkant rá a Boole-algebrára, amikor filozófiát tanult. Shannon doktori értekezése arról szólt, hogyan lehet aBoole-algebra segítségével optimizálni az elektromechanikus relék rendszerének a tervezését. • Ezenkívül azt is bebizonyította, hogy ezekkel az áramkörökkel Boole-algebrai feladatokat is meg lehet oldani. Az eletromos kapcsolók tulajdonságainak használata a logikai műveletekhez az alapja az egész modern számítástechnikának. • Így Boole, Shannon közreműködésével, megteremtette a digitális korszak elméleti alapjait.

  4. Boole Algebra a Matekba: • A Bool algebra segítségével meghatározhatjuk a halmazok: • Közös részét • Unióját • Különbségét

  5. Boole Algebra a Keresőbe: • Google: • A Boole algebra nem más, mint hogy használhatjuk az ÉS, VAGY szavakat és a zárójeleket . • A Google ezen egy kicsit változtatott, mivel alapértelmezésként az ÉS kifejezést használja, ennek jelzésére az egyszerű szóköz szolgál beírt szavak között. • A VAGY-ot angolul kell beírnunk, tehát OR szót használhatjuk erre a célra (nagy betűvel kell írni!). • Másik lehetőségünk a VAGY kifejezés beírására a | jel használata. • Ha szeretnénk, hogy egy szó ne legyen benne a találati oldalban, akkor a - jelet használhatjuk. Pld.: -banán vagy sajt|túró

  6. v é g e • V • É • G • E