slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
15 Ei uroleg verd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

15 Ei uroleg verd - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

15 Ei uroleg verd. Kva er terrorisme?. Organiserte valdshandlingar eller trugsmål for å oppnå eit bestemt politisk mål. Går som oftast utover sivile og skaper frykt. Utført av einskildpersonar og grupper, for eksempel sjølvmordsbombarar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '15 Ei uroleg verd' - lilith


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kva er terrorisme?

 • Organiserte valdshandlingar eller trugsmål for å oppnå eit bestemt politisk mål.
 • Går som oftast utover sivile og skaper frykt.
 • Utført av einskildpersonar og grupper, for eksempel sjølvmordsbombarar.
 • Terroristar blir gjerne rekrutterte blant:
 • - Grupper som opplever diskriminering.
 • - Unge som har få utvegar til utdanning/arbeid.
 • - Andre som sympatiserer med saka deira.
slide3

Kva er terrorisme?

 • Dei fattige si form for krigføring?
 • Massemedia spelar ei sentral rolle.
 • 11. september 2001 – Vestens krig mot terror: også terrorisme?
slide4

Konfliktar

 • Når to eller fleire partar har mål som ikkje lèt seg sameine.
  • - Væpna konflikt: minst 25 personar drepne i valdelege samanstøytar på eit år.
  • - Krig: minst 1000 personar drepne i valdelege samanstøytar på eit år.
  • - Borgarkrig: væpna konflikt innanfor ein stat
  • - Mellomstatleg krig: væpna konflikt mellom statar.
slide5

Årsaker til konfliktar

 • Ofte samansette årsaker – historiske, økonomiske og politiske skiljelinjer.
 • Forsterka av religiøse, kulturelle og etniske motsetnader.
 • Typisk: kamp om landområde og om naturressursar som vatn, olje, mineral og diamantar.
slide6

Genèvekonvensjonen: krigens folkerett

 • Ei samling forskrifter som dei fleste statar har signert.
 • Mål: at krig ikkje skal vere unødvendig grufull – verne både sivile og militære.
  • - 1925: forbod mot stridsgassar.
  • - 1929: forskrifter for behandling av krigsfangar.
  • - 1949: regel om vern av sivilbefolkning i krig.
slide7

Menneske på flukt

 • Talet på flyktningar og internt fordrivne i verda aukar.
 • Fattige naboland tek imot over 80 % av flyktningane i verda.
slide8

Konfliktar kan løysast

 • Mekling: forhandlingar med nøytral tredjepart.
 • Økonomiske sanksjonar: handelsblokade eller internasjonal boikott.
 • Militær makt: bruk av fredsopprettande eller fredsbevarande FN-styrkar.
slide9

Korleis kan konfliktar førebyggjast?

 • Sosial utvikling og rettferdig ressursfordeling.
 • Innetter i ein stat: byggje opp stabile demokrati for å førebyggje borgarkrigar.
 • Mellom statar: økonomisk og politisk samarbeid med andre land, respektere folkeretten.
slide10

Sri Lanka – eit eksempel på konflikt

 • Borgarkrig sidan 1983 mellom det singalesiske fleirtalet (13 millionar) og det tamilske mindretalet (3 millionar).
 • Over 70 000 drepne (tal frå mars 2009).
 • Årsaker: historiske skiljelinjer og diskriminering av tamilane (språk, statsborgarskap mm.).
 • Tamilane, under leiing av LTTE (tamiltigrane), kjempar for sjølvstyre i dei tamilske områda i nordaust.
slide11

Sri Lanka – eit eksempel på konflikt

 • Mange forsøk på å løyse konflikten:
  • - 1987: avtale om avgrensa sjølvstyre etter militært press frå India.
  • - Regjeringa på Sri Lanka: handelsblokade

mot den nordlege provinsen.

  • - 1994: nye fredsforhandlingar.
  • - 2002: våpenkvile etter fredsforhandlingar i Noreg.
slide12

Sri Lanka – eit eksempel på konflikt

 • Mange forsøk på å løyse konflikten:
 • Februar 2009: regjeringshæren har klart å få kontroll over det meste av områda til tamiltigrane.
    • - LTTE ber om våpenkvile, men vil

ikkje overgi seg eller avvæpnast.

    • - Srilankiske styresmakter krev at LTTE må overgi seg vilkårslaust.
    • - Omfattande humanitær katastrofe og grove krigsbrotsverk.
 • Korleis er situasjonen på Sri Lanka i dag?
 • (Sjå http://streif.samlaget.no/ for oppdateringar.)
ad