1 / 9

T ýdení věštec 8.číslo

T ýdení věštec 8.číslo. Redaktor : Vitus Brzakus Napsala : Lilly Jane Blacková s pověřením Vituse Brzakuse. NOVÝ PISATEL TÝDENÍHO VĚŠTCE.

lilika
Download Presentation

T ýdení věštec 8.číslo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Týdení věštec 8.číslo Redaktor : Vitus Brzakus Napsala : Lilly Jane Blacková s pověřením Vituse Brzakuse

  2. NOVÝ PISATEL TÝDENÍHO VĚŠTCE Nyní to tu na čas přebírám já, Lilly Jane Blacková. Doufám, že vám to nevadí. Změny dělat nebudu, pouze jednu malou, Týdení věštec se bude vydávat jak v PowerPointu, tak ve Wordu.

  3. DALŠÍ ÚTĚK Z AZKABANU!!! ,,Další útěk z Azkabanu, jenom potvrdil neoddanost mozkomorů. Jestli to tak půjde dál, dojde ke vzpouře.“ říká většina kouzelníků. Dnes jsme udělali na Příčné ulici průzkum veřejného mínění : Je to strašné Mělo by se s tím něco dělat Je to v pořádku, stává se Z Azkabanu, kouzelnického vězení, utekl 50 letý Kiro Lend který byl uvězněn před 2 lety za zabití 5 nevinných lidí, před tím působil na ministerstvu jako bystrozor. Jak utekl zatím není známo. ,, Jak utekl jsme zatím nezjistili, ale máme zprávu, že se zdržuje poblíž Londýna.“ řekl zdroj. Více v dalším čísle, více okolností zatím neznámo.

  4. KOUZLA • Zorozulo – Vstávají vlasy na hlavě • Zsortia – rozmotá uzly V příštích číslech bude místo této rubriky, rubrika nová.

  5. ZPRÁVY Z BRADAVICKÉ ŠKOLY ČAR A KOUZEL ŠKOLNÍ ROK ZAČAL V Bradavicích začal školní rok. Ředitelka uvedla svůj proslov i ve psané podobě : Tímto dnem začíná škoní rok na naší Škole čar a kouzel v Bradavicích. Při této příležitosti bych vám ráda připomněla pár důležitých věcí!!! Všichni musíte mít bezpodmínečně nakoupené věci v Příčné ulici a také musíte být zapsáni v seznamu potvrzení účasti! Dále tady máme pár novinek. Brzy se rozjede famfrpálová sezona a můžeme se těšit na nový desing,čeká nás výměnný pobyt.Studenti! Dále doufám že jste spokojeni se zařazováním, což je nesmírně důležité.Brzy se dočkáte turnaje.Pokud chcete mít body,přispějte do knihy návrhů,udělejte soutěž! Pilně studujte a určitě navazujte kontakty se svými spolužáky! Přeji vám mnoho úspěchů při studiu, tolerantní a vstřícné učitele a plno pěkných zážitků v tomto roce! Pola Všemožná

  6. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘEDMĚTY SPUŠTĚNO Studenti se ode dneška mohou přihlašovat na předměty, které chtějí studovat. Ale pozor, ještě nejsou zapsány všechny ! Na již v rozvrhu uvedené předměty se můžete přihlašovat prostřednictvím e-mailu melisen@atlas.cz . Není přesně danné, které předměty, musí student studovat, ale musí jich být nejméně 5.

  7. VTIPY Tatínek se rozčiluje: "Už zase jsi přinesl ze školy pětku, vždyť ty máš pětky snad ze všech předmětů!" Pepíček ale odporuje: "Ze všech ještě ne, písemku z matematiky píšeme až zítra."

  8. HLÁŠKY • "Tu košili jsem koupil v mudlovském obchodě," bránil se starý kouzelník tvrdohlavě. "Mudlové takové nosí." "Nosí je jejich ženy, Archie, ale muži ne, ti nosí tohle," prohlásil kouzelník z ministerstva a mával proužkovanými kalhotami.

  9. LEKTVARY • V tomto výtisku najdete lektvar, kterým se možná necháte i vy, lehce ošálit. • Obranný lektvar • Přísady : lesní a luční byliny • Uvaříte vodu, do které přidáte luční byliny, povaříte a až začne sálat příjemná vůně, přidáte lesní byliny. • Můžete přidat nějaké lesní plody, také med. • Efekt : tento lektvar není obranný doslova. Chrání pouze před lehčími útoky, jako před odzbrojením,… Nevyplatí se koupit ho u stánků, nikdy na vás nebude působit tak, jako ten co si sami uvaříte. • Buď ho noste v lahvičce u sebe, např. v kapse, nebo ho můžete i vypít, Zvláště s medem je dosti chutný.

More Related