samstarfsnefnd sn fellsness samantekt ni ursta na desember 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samstarfsnefnd Snæfellsness Samantekt niðurstaðna Desember 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samstarfsnefnd Snæfellsness Samantekt niðurstaðna Desember 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Samstarfsnefnd Snæfellsness Samantekt niðurstaðna Desember 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Samstarfsnefnd Snæfellsness Samantekt niðurstaðna Desember 2004. Samstarfsnefnd, skipuð að tillögu Héraðsnefndar. Eggert Kjartansson Guðbjartur Gunnarsson Gísli Ólafsson, formaður Sigríður Finsen Benedikt Benediktsson Brynjar Hildibrandsson Gunnar Örn Gunnarsson

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samstarfsnefnd Snæfellsness Samantekt niðurstaðna Desember 2004


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Samstarfsnefnd SnæfellsnessSamantekt niðurstaðnaDesember 2004

  2. Samstarfsnefnd, skipuð að tillögu Héraðsnefndar • Eggert Kjartansson • Guðbjartur Gunnarsson • Gísli Ólafsson, formaður • Sigríður Finsen • Benedikt Benediktsson • Brynjar Hildibrandsson • Gunnar Örn Gunnarsson • Jón Þór Lúðvíksson • Dagný Þórisdóttir • Hilmar Hallvarðsson • Eyja- og Miklah.hr. • Grundarfjörður • Helgafellssveit • Snæfellsbær • Stykkishólmsbær

  3. Hlutverk • “...að meta kosti og galla sameiningar sveitarfélaganna.  Á fundi Héraðsnefndar Snæfellinga með sveitarstjórnarmönnum í vetur kom fram að gott væri fyrir sveitarfélögin að vinna slíka úttekt og huga þannig að álitamálum í sameiningu sveitarfélaganna, m.a. í ljósi áforma ríkisvaldsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga um eflingu sveitarstjórnarstigsins.”Úr fréttatilkynningu

  4. Tillaga sameiningarnefndar félagsmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga • “Sameiningarnefnd leggur til að íbúum Snæfellsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar og Eyja- og Miklaholtshrepps verði gefinn kostur á að kjósa um sameiningu sveitarfélaganna fimm þann 23. apríl 2005.” Úr skýrslunni Átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins

  5. Meðferð tillagna sameiningarnefndar • “Sveitarstjórnum, einstökum sveitarstjórnarmönnum og almenningi gefst tækifæri til að skila inn rökstuddum athugasemdum við tillögurnar til 1. des. n.k. ....mun sameiningarnefndin....meta hvort ástæða sé til að breyta einstaka tillögum, eða jafnvel draga þær til baka. Lokatillögur verða bindandi og verða greidd um þær atkvæði 23. apríl 2005.” • “...samstarfsnefndir...annast undirbúning atkvæðagreiðslu um tillöguna og gerð kynningarefnis um áhrif hugsanlegrar sameiningar” Úr bréfi til sveitarstjórna, frá nefnd um sameiningu sveitarfél., okt. 2004

  6. Verkferli • Nefndin hefur haldið 8 fundi, auk 1 fundar um málefni Laugargerðisskóla • Aflað var upplýsinga um helstu málaflokka • Fjallað um kosti og galla út frá fyrirliggjandi upplýsingum • Unnið með ráðgjöfum frá Deloitte og Alta

  7. Leikreglur sem nefndin kom sér saman um • Starf nefndarinnar snýst um að skoða og meta kosti og galla í málaflokkum, með eða án sameiningar • Innan nefndarinnar fari fram opin umræða • Ekki verða skráðar fundargerðir, heldur skrifuð minnisblöð um það sem tekið var fyrir. Upplýsingar sem verður aflað verða settar fram í einni skýrslu / samantekt sem verður til eftir því sem vinnunni vindur fram • Fulltrúar hvers sveitarfélags eru talsmenn inn í sína sveitarstjórn • Í lok hvers fundar verður dregin saman sameiginleg niðurstaða fundarins. • Nefndarmenn munu ekki hafa neitt eftir einstökum nefndarmönnum, út á við.

  8. Málaflokkar sem aflað var upplýsinga um og fjallað var um í nefndinni • Fræðslu- og menningarmál • Leikskólar • Grunnskólar • Tónlistarskólar • Söfn, m.a. bókasöfn

  9. Málaflokkar sem aflað var upplýsinga um og fjallað var um í nefndinni • Skipulag, umhverfi, samgöngur • Skipulagsmál • Samgöngur; gatnakerfi í þéttbýli og dreifbýli og stígar • Sorp og veitur • Brunavarnir • Efnisnámur • Eyðing á mink og ref • Náttúruvernd • Green Globe 21 • Staðardagskrá 21 • Önnur umhverfismál • Hafnir

  10. Málaflokkar sem aflað var upplýsinga um og fjallað var um í nefndinni • Tómstundir og félagsmál • Félagsþjónusta, þ.m.t. rekstur Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga (FSS) • Þjónusta við aldraða • Íþróttamannvirki • Félagsheimili • Félagsmiðstöðvar • Frjáls félagasamtök

  11. Málaflokkar sem aflað var upplýsinga um og fjallað var um í nefndinni • Stjórnsýsla • Nefndakerfi • Starfsmannahald • Skrifstofur • Fjármál • Yfirlit yfir ársreikninga allra sveitarfélaganna • Samræmt eftir föngum • Samanburður við önnur sveitarfélög • Niðurstöður úr málaflokkum sem teknir voru til skoðunar • Gjaldskrár

  12. Málaflokkar – það sem var metið • Í öllum málaflokkum var eftirfarandi metið: • Staða • Stjórnsýsla • Núverandi samstarf og frekari samstarfsmöguleikar • Rekstur - fjármál • Framtíðarhorfur án tillits til sameiningar • Kostir og gallar sameiningar • Horft er á kosti og galla út frá svæðinu í heild. Niðurstöður um kosti og galla fyrir einstök sveitarfélög þarf hver og ein sveitarstjórn að meta

  13. Til athugunar • Hafa þarf þá fyrirvara varðandi fjárhagslega samantekt að í ýmsum tilvikum er munur á færslum og fyrirkomulagi uppgjörs milli sveitarfélaganna og því ekki alltaf fyllilega sambærilegt • Við mat á áhrifum mögulegrar sameiningar hefur verið horft á svæðið í heild. Margt horfir síðan ólíkt við hverju sveitarfélagi fyrir sig, en það mat verður í höndum sveitarstjórnanna • Eingöngu hefur verið horft út frá starfsemi sveitarfélaganna en ekki öðrum þáttum sem skipta máli varðandi sameiningu, s.s. atvinnulífi