Kokoustekniikka
Download
1 / 39

KOKOUSTEKNIIKKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

KOKOUSTEKNIIKKA. KOULUTUKSEN TAVOITE:. Osaat kokoustekniikan perusteet Tiedät miten toimia kokouksessa Hallitset kokoustermistön. Kokoustyypit. Hallituksen kokoukset Kuukausikokoukset Vuosikokous Vaalikokous PNAT - kokoukset Piirihallituksen kokoukset Toimikuntien kokoukset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOKOUSTEKNIIKKA' - liliha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Koulutuksen tavoite
KOULUTUKSEN TAVOITE:

 • Osaat kokoustekniikan perusteet

 • Tiedät miten toimia kokouksessa

 • Hallitset kokoustermistön

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokoustyypit
Kokoustyypit

 • Hallituksen kokoukset

 • Kuukausikokoukset

 • Vuosikokous

 • Vaalikokous

 • PNAT - kokoukset

 • Piirihallituksen kokoukset

 • Toimikuntien kokoukset

 • Piirikokous

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen valmistelu
Kokouksen valmistelu

Kokouskutsun kaksi tehtävää:

 • 1. Kokouksen laillistaminen

  • Yhdistyslaissa ja klubin säännöissä mainituille sääntömääräisille kokouksille on määritelty tarkat koollekutsumisperiaatteet. Koollekutsujien on tarkistettava, milloin kokous on kutsuttava koolle, mitä asioita kutsussa on mainittava ja miten kutsu on julkaistava.

 • 2. Kokoaa kokousväen

 • Kutsun tarkoituksena on saada väkeä paikalle.

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil iden asema
Kokouksen toimihenkilöiden asema

 • kokouksen täysivaltaisia osanottajia, samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla

 • ottavat osaa keskusteluun ja tekevät ehdotuksia

 • ottavat osaa äänestyksiin ja vaaleihin

 • oltava ehdottoman tasapuolisia

 • ei kuitenkaan ole suotavaa, että puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat keskusteluun kovin runsaasti

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil t puheenjohtaja
Kokouksen toimihenkilötPuheenjohtaja

 • puheenvuorojen jakaminen

 • yhteenvetojen tekeminen

 • asian jakaminen osiin

 • täsmennysten ja selvitysten pyytäminen

 • päätösten muotoilu

 • yleisen järjestyksen valvonta

 • lain ja sääntöjen noudattamisen seuranta

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil t puheenjohtajan ominaisuuksia
Kokouksen toimihenkilötPuheenjohtajan ominaisuuksia:

 • kokouksen tärkein toimihenkilö, valintaan kiinnitettävä erityinen huomio

 • tasapuolinen ja oikeudenmukainen

 • hyvä suullinen esitystaito ja nopea käsityskyky

 • hyvä keskittymiskyky, itsevarma ja rauhallinen

 • yhdistyslain tuntemus ja kokoustekniikan hyvä hallinta

 • yhdistyksen ja sen kattojärjestön sääntöjen tuntemus

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil t sihteeri
Kokouksen toimihenkilötSihteeri

 • tekninen sihteeri/avustava sihteeri

 • läsnäolijoitten toteaminen

 • pöytäkirjan pitäminen

 • pöytäkirjan lajit ja rakenne

 • pöytäkirjan tarkistaminen

 • puheenjohtajan avustaminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil t ntenlaskijat
Kokouksen toimihenkilötÄäntenlaskijat

 • äänestystapahtuman valvonta

 • avoin äänestys

 • suljettu äänestys

 • äänestyspöytäkirjan tekeminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen toimihenkil t p yt kirjan tarkastajat
Kokouksen toimihenkilötPöytäkirjan tarkastajat

 • kokous itse tarkistaa tai valitut henkilöt tarkastavat

 • huolelliset muistiinpanot

 • tarkastuslausunto ja allekirjoitus

 • ei tehdä muutoksia itse pöytäkirjaan, vaan huomiot kerrotaan

  tarkastuslausunnossa

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen valmistelu kokouskutsun peruskaava
Kokouksen valmistelu.Kokouskutsun peruskaava

 • • yhteisön nimi

 • • kokouksen laatu

 • • kokouspaikka ja osoitetiedot

 • • aika

 • • asiat

 • • kutsun antamispaikka ja -aika

 • • allekirjoitus

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Esityslistamalli
Esityslistamalli

Alkutoimet :

 • KOKOUKSEN AVAUS

 • JÄRJESTÄYTYMINEN

 • LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 • ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 • ILMOITUSASIAT

  Päätösasiat:

  6 PÄÄTÖSASIAT (eri otsikoin)

  Lopputoimet:

  7 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

  8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen alkutoimet
Kokouksen alkutoimet

 • 1. KOKOUKSEN AVAUS

  • koollekutsuja (presidentti)

  • avajaispuhe (seisaaltaan)

  • puheen pituus riippuu kokouksen arvokkuudesta

  • usein toistuvissa kokouksissa suoraan asiaan,

   esim. hallituksen kokous ja useimmat kuukausikokoukset

  • alkamisaika on ilmoitettu, odottaminen on turhaa.

   Myöhästelevien osanottajien odottaminen

   tapahtuu paikalle saapuneiden kustannuksella ja

   siirtää lopetusaikaa

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen alkutoimet jatkuu
Kokouksen alkutoimet (jatkuu)

2. JÄRJESTÄYTYMINEN

 • kokouksen avaaja johtaa puhetta, valittu

 • kokouksen puheenjohtaja jatkaa järjestäytymistä

 • valitaan kokousvirkailijat kokouksen tarpeen ja sääntöjen mukaan;

  puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen alkutoimet jatkuu1
Kokouksen alkutoimet (jatkuu)

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisessa on kolme vaihetta:

 • Todetaan päätösvaltaisuuden ehdot (luetaan ääneen säännöistä ao. kohta).

 • Todetaan ehtojen täyttyminen ja esitetään tarvittavat dokumentit (lehden numero tms.)

 • Todetaan päätös

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen alkutoimet1
Kokouksen alkutoimet

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- esityslista vahvistetaan työjärjestykseksi

- työjärjestyksestä ei puheenjohtaja saa poiketa

- siihen voidaan tehdä muutoksia kokouksen päätöksellä (työjärjestyspuheenvuorolla)

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen alkutoimet2
Kokouksen alkutoimet

5. ILMOITUSASIAT

- oltava luonteeltaan informoivia

- eivät saa olla päätösluonteisesti sitovia

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen p t sasiat
Kokouksen päätösasiat

6. 6 - n PÄÄTÖSASIOITA ERI OTSIKOIN

-asiat, joita varten kokous on koolle kutsuttu

- käsitellään aina ehdottomasti asian käsittelynperuskaavan mukaisesti

- päätöspykälät esityslistalla/työjärjestyksessä

johdonmukaisessa järjestyksessä

- tavallisesti käsitellään ensin sääntömääräiset

asiat, sitten hallituksen valmistelemat ajankohtaiset asiat ja lopuksi muut, esim. toimikuntien esille tuomat asiat

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Ty j rjestyspuheenvuoro
Työjärjestyspuheenvuoro

 • puheenvuoro, jonka avulla kuka tahansa osanottaja voi tehdä ehdotuksensa kokouksen tekniseen kulkuun, puheenjohtajan työskentelyyn tai muuhun sellaiseen liittyvään asiaan

 • sitä pyydettäessä on ilmoitettava, että kyseessä on työjärjestyspuheenvuoro: esim. Lion presidentti, työjärjestykseen.

 • annetaan heti kun se pyydetään, ei kuitenkaan keskeytä toista puheenvuoroa

 • puheenjohtaja siis keskeyttää sen asian käsittelyn, jota

  työjärjestyspuheenvuoroa pyydettäessä oltiin käsittelemässä ja kokous siirtyy käsittelemään ehdotettua asiaa

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Ty j rjestyspuheenvuoro jatkuu
Työjärjestyspuheenvuoro (jatkuu)

 • Työjärjestyspuheenvuorossa voidaan puuttua:

  - puheenvuorojen rajoittamiseen ajallisesti tai lukumääräisesti

  - asian käsittelyn jakamiseen, kokouksen keskeyttämiseen neuvottelua, ruokailua tai tuuletusta varten

  - ehdotus kokouksen, sen osan tai asian lykkäyksestä

  - tärkeä ilmoitus kokoukselle

  - puheenjohtajan vaihtaminen

  - huomautus puheenjohtajan virheestä

  - ehdotus työjärjestyksen muutoksesta

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


P t ksenteko kokouksessa jatkuu
Päätöksenteko kokouksessa (jatkuu)

 • ERIÄVÄ MIELIPIDE JA VASTALAUSE

  - eriävän mielipiteen tai vastalauseen avulla kokouksen osanottaja sanoutuu irti kokouksen päätöksestä ja vapautuu myös päätösvastuusta

  - jätetään päätöksen julistamisen jälkeen työjärjestys-puheenvuorossa: esim. Lion presidentti. Haluan jättää päätökseen eriävän mielipiteeni.

  - vastalause jätetään ensiksi eriävänä mielipiteenä ja samalla

  ilmoitetaan, että se tullaan myöhemmin jättämään kirjallisena

 • puheenjohtaja ilmoittaa, milloin vastalause tulee viimeistään jättää pöytäkirjaan liitettäväksi

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


P t ksenteko kokouksessa
Päätöksenteko kokouksessa

ÄÄNESTYSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Äänestystavasta päätetään lyhyttä asian käsittelyn kaavaa noudattaen.

Puheenjohtaja tekee esityksen.

Suljettua lippuäänestystä käytetään aina vaadittaessa ja aina henkilövaaleissa.

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen lopputoimet
Kokouksen lopputoimet

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Esityslistalla siltä varalta, että kokouksessa nousee esille asioita, joille ei ole omaa kohtaa varattu. Esim. osanottajien tekemiä kysymyksiä ja ehdotuksia.

Varsinaisten päätösten tekemistä tässä kohdin on

kuitenkin vältettävä ja mieluummin jätettävä esille tulleet

asiat evästyksenä hallitukselle tai tietylle työryhmälle.

Näin ne voidaan viedä asianmukaiseen valmisteluun ja

tuoda tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi yleiseen

kokoukseen.

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Kokouksen lopputoimet1
Kokouksen lopputoimet

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

-päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta

- kokouksen puheenjohtaja kiittää osallistujia

- puhuu lyhyesti

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Lionskokouksien esityslistoja
Lionskokouksien esityslistoja

 • Klubikokous:

  1. Kokouksen avaus (leijonalaulu)

  2. Läsnäolo ja päätösvaltaisuus

  3. Asialistan hyväksyminen

  4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

  5. Hallituksen pöytäkirja (tiedoksi)

  6. Ilmoitusasiat

  7. Toimikuntien raportit

  8. Muut asiat

  9. Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Lionskokouksien esityslistoja jatkuu
Lionskokouksien esityslistoja (jatkuu)

Hallituksen kokous

1. Kokouksen avaus

2. Läsnäolo ja päätösvaltaisuus

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Saapuneet kirjeet/tiedotteet

5. Toimikuntien raportit

6. Klubikokouksen valmistelu

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätös

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Lionskokousten esityslistoja jatkuu
Lionskokousten esityslistoja (jatkuu)

 • Klubin vuosikokous, lokakuu (Pidetään lisäksi myös normaali klubikokous)

  1. Valitaan puheenjohtaja

  2. Valitaan sihteeri

  3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

  4. Edellisen kauden toimintakertomus

  5. Edellisen kauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden

  myöntäminen

  7. Vuosikokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Lionskokousten esityslistoja jatkuu1
Lionskokousten esityslistoja (jatkuu)

Klubin vaalikokous, huhtikuu

 • Kokouksen avaus

 • Läsnäolo ja päätösvaltaisuus

 • Asialistan hyväksyminen

 • Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Hallituksen pöytäkirja tiedoksi

 • Ilmoitusasiat

 • Toimikuntien raportit

 • Vaaliasiat

 • - valitaan seuraavan kauden hallitus

 • - valitaan tilintarkastajat

 • - todetaan toimikuntien jäsenet

 • - vahvistetaan toimintasuunnitelma

 • - vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu

 • - vahvistetaan talousarvio

 • Muut asiat

 • Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Pnat kokoukset piirikuvern rin neuvoa antava toimikunta
PNAT-kokoukset(Piirikuvernöörin neuvoa antava toimikunta)

 • Kokoukset pidetään joko lohkoittain, alueittain tai koko piirin Suur-PNAT:tina. Riippuen kokouksen laajuudesta joko lohkon tai alueen puheenjohtaja tai piirikuvernööri vastaa kokouksen järjestelyistä

 • 1. kokous pidetään elo-, syyskuussa.

  • Piirin, liiton ja kansainväliset tavoitteet kaudelle.

  • Klubien toimintasuunnitelmat.

 • 2. kokous pidetään marraskuussa.

  • Klubien innostaminen osallistumaan kokouksiin ja projekteihin

  • Toimintasuunnitelmien toteutuminen

 • 3. kokous pidetään helmi- maaliskuussa

  • Kauden suunnitelmien toteutuminen

  • Klubien ongelmat

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset
Piirihallituksen kokoukset

 • 1.kokous elokuussa

 • 2. kokous marraskuussa

 • 3. kokous helmikuussa

 • 4. kokous viimeistään ennen vuosikokousta

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset jatkuu 1 kokous
Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)1.kokous

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus (piirikuvernööri), leijonamarssi

2. Todetaan läsnäolijat (1.ssä kokouksessa hallituksen esittelyt)

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Asialistan hyväksyminen

Kokousasiat

5. Piirihallituksen kokoonpanon ja tehtävien toteaminen

 • Piirihallituksen jäsenten puhe- ja äänioikeus

 • Piirin alue- ja lohkojako

 • Piirin talousarvio sekä tilit ja tiliasemat kauden alussa

 • Piirin rahastonhoitajan takuut

 • Piirin varoista maksettavien laskujen hyväksyminen ja piirihallituksen korvaukset

  (jatkuu)

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset jatkuu
Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)

11. Piirin toimintavuoden tavoitteet, piirikuvernöörin toimintasuunnitelma

Ryhmätyöskentely (RC:t, ZC:t, DC:t,PDG:t)

12. Ryhmätyöskentelyn raportointi

- Alueiden ja lohkojen tavoitteet

 • Toimialueiden tavoitteet

 • PDG ryhmän esitykset

  13. Piirin ja hallituksen toimintaedellytykset

  14. Piirikilpailut, sääntöjen vahvistaminen

  15. Ilmoitusasiat

  16. Saapuneet kirjeet

  17. Muut asiat

  18. Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset jatkuu 2 kokous
Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)2. kokous

 • Kokouksen avaus, leijonamarssi

 • Läsnäolijoiden toteaminen

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Asialistan hyväksyminen

 • Rahastonhoitajan tiliseloste

 • Edellisen kokouksen keskenjääneet asiat

 • Saapuneet kirjeet

  Ryhmätyöskentely (ZC:t, RC:t, DC:t, PDG:t)

  9. Raportointi lohkoista, alueilta ja toimialoilta (PNAT-kokoukset, jäsentilanne, jäsenilmoitukset, läsnäolot, aktiviteetit, toiminta)

  10. Ilmoitusasiat

  11. Muut asiat

  12. Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset jatkuu 3 kokous
Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)3.kokous

 • Kokouksen avaus, leijonamarssi

 • Läsnäolijoiden toteaminen

 • Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 • Esityslistan hyväksyminen

 • Rahastonhoitajan tiliseloste

 • Edellisessä kokouksessa keskenjääneet asiat

 • Saapuneet kirjeet

 • Edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

  Ryhmätyöskentely (ZC:t, RC:t, DC:t, PDG:t)

  11. Raportointi (rästimaksut, jäsenmäärät, jäsenilmoitukset, läsnäolot, aktiviteetit, toiminta)

  12. Todetaan uudet virkahakemukset (DG, VDG, piirikokouspaikka)

  13. Ilmoitusasiat

  14. Muut asiat

  15. Kokouksen päätös

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirihallituksen kokoukset jatkuu 4 kokous
Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)4.kokous

1 – 8 Katso edelliset 2 – 3 kokoukset

9. Vuosikokouksen valmistelu

10. Selvitys piirihallituksen työskentelystä

 • Piirikilpailu ja muut palkittavat

  12. Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle.

  13. Talousarvio seuraavalle kaudelle

 • Piirikokouspaikka seuraavalle kaudelle

 • Ilmoitusasiat

 • Muut asiat

 • Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirin vuosikokous
Piirin vuosikokous

Vuosikokouksesta on tehtävä perinteitä vaaliva, juhlava piirin ykköstapahtuma lippuineen ja seremonioineen.

Päivä voidaan aloittaa järjestävän klubin paikkakunnan sankarihaudoilla käynnillä ja seppeleen laskulla. Paikalla ovat piirikuvernööri, piirisihteeri ja järjestävän alueen aluepuheenjohtaja, jotka laskevat kukkalaitteen. Paikalla ovat myös Suomen lippu lippuvartioineen, piirin lippu ja järjestävien klubien liput.

Klubit toimittavat omat lippunsa kokouspaikalle, jossa ne ovat esillä vuosi-

juhlan ja kokouksen ajan.

Kokousta ja vuosijuhlaa ennen voidaan järjestää koulutus tuleville presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille ja puolisoille.

Vuosijuhla on noin tunnin kestävä juhlallinen tilaisuus kunkin piirin vakiintuneen perinteen mukaisesti. Siellä tai vuosikokouksen alussa on hyvä muistaa kauden aikana poisnukkuneita lioneita.

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirin vuosikokous jatkuu
Piirin vuosikokous (jatkuu)

Piirikuvernööri tarkastaa hyvissä ajoin klubien määrällisen osallistumis-

oikeuden.

Äänestysmenettely on salainen lippuäänestys henkilövalinnoissa. Se

Toteutetaan klubien aakkosjärjestyksessä sihteerin lukeman nimenhuudon

Perusteella. Jokaisella PDG:llä on myös äänioikeus. PDG:n ääni ei vähennä

klubin määrällistä osallistumisoikeutta.

Äänentoistolaitteet on oltava puheenjohtajiston pöytään ja puhujapönttöön.

Lehdistötilaisuus pidetään kokouksen jälkeen.

Piirikuvernöörillä puheenjohtajana on velvollisuus huolehtia kokouksen aika-

taulussa pysymisestä.

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirin vuosikokouksen esityslista
Piirin vuosikokouksen esityslista

 • Kokouksen avaus

  - piirikuvernööri, samalla muistetaan vuoden aikana poisnukkuneita lioneita esim. nimet lukemalla ja sytyttämällä kynttilän

 • Kokouksen puheenjohtajan toteaminen

  - piirikuvernööri johtaa sääntöjen mukaan. Hän voi kutsua puheenjohtajistoon myös VDG:n ja aluepuheenjohtajat

 • Kokousvirkailijoiden valinta

  - sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Esityslistan hyväksyminen

 • Edellisen kauden toimintakertomus (IPDG esittelee)

 • Piirin tilien esittely ja tilintarkastajien lausunto

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Piirin vuosikokouksen esityslista jatkuu
Piirin vuosikokouksen esityslista (jatkuu)

 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

 • Esitetään ja hyväksytään piirin toimintasuunnitelma seuraavaksi kaudeksi

 • Esitetään ja hyväksytään seuraavan kauden talousarvio

  11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt

  12. Valitaan piirikuvernööriehdokas

  13. Valitaan varapiirikuvernöörit.

  14. Valitaan seuraavan piirikokouksen järjestäjä ja/tai kokouspaikka.

  15. Palkitsemiset ja huomionosoitukset

  16. Muut asiat

  17. Kokouksen päättäminen

Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE