Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personal PowerPoint Presentation

Personal

86 Views Download Presentation
Download Presentation

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egen personal 16 gruvarbetare 1 krossarbetare ½ lokalvårdare 1 tjänsteman (platschef) Finans och försäljning Styrelsen Entreprenörer 2 Mekaniker 1 Elektriker MINPRO Analyser NLF Malmfrakter till Garpenberg Gruvbyggare Zanders bygg Administration Affärsbyrån Arenvang Yttre miljöAqvaria Data Visiondata Mätning WSP Örebro Personal

 2. Gruvmaskiner 4 lastmaskiner finns i gruvan 1 CTX5 (French Loader) 1 CTX4 (French Loader) 1 St 2D Wagner 1 St 2 Wagner(stopemaskin) En Volvo 4600 är inhyrd och används vid krossen ovan jord

 3. Gruvmaskiner 3 st Bergtruckar (12 ton) EJC Eimco Jarvis Clark 3 st Borraggregat (enbommars) 1 Boomer H104 2 Secomer

 4. Gruvmaskiner • Laddfordon med korg • Lyftbord • Grävmaskin • (Skrotare hydraulhammare) • Valmet Lundbergare • 2 personbilar (Landrover-Nissan)

 5. Längdprojektion

 6. Norr: låga Pb-halter Norr: smal malm Mitten: höga Pb-halter Mitten: malmbredd varierande Söder: låga Pb-halter Söder: bred malm Horisontal vy 105 nivån

 7. Brytningsmetod stoping

 8. Produktion 2008

 9. Produktion 2007-2008

 10. Malmbas 2008

 11. Tvärprofil • Tunt lutande skikt • .Genomsnitt 80 cm mäktighet oftast snabb varierande mellan 0.25-2.5 m. • .Massiv, finkornig malmmed knivskarp kontakt med gråberg

 12. Budget 2008 • 27 800 ton malm • 23 950 ton gråberg • 29 280 ton gråberg dep. • 865 salvor / strossar • 490 strossar gråberg (stoping)