die storie van piet se oupa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIE STORIE VAN PIET SE OUPA: PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIE STORIE VAN PIET SE OUPA:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DIE STORIE VAN PIET SE OUPA: - PowerPoint PPT Presentation


 • 1411 Views
 • Uploaded on

DIE STORIE VAN PIET SE OUPA:. DIE MAN WAT VANUIT DIE DOOD NA DIE LEWE TERUGGEKOM HET. FEITE OOR OUPA (1). 80 jaar oud Sy seun Matthys (Thys) sê hy’s nog soos ‘n (stout) kind. “ Almal probeer nog om pa groot te kry ” Vol lewenslus en humor Woon in dorp ( plaas te stil )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIE STORIE VAN PIET SE OUPA:' - lilian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
die storie van piet se oupa

DIE STORIE VAN PIET SE OUPA:

DIE MAN WAT VANUIT DIE DOOD NA DIE LEWE TERUGGEKOM HET.

feite oor oupa 1
FEITE OOR OUPA (1)
 • 80 jaaroud
 • Syseun Matthys (Thys) sêhy’snogsoos ‘n (stout) kind. “Almalprobeernogom pa groottekry”
 • Vollewenslus en humor
 • Woon in dorp (plaastestil)
 • Reël self partytjievirsy 80ste verjaardag op Matthys se plaas (met die V.L.V.)
 • Het die Sondagnakerk van dorpnaplaasgery, maar die middagweerweggery (met netjieseklere) en kom twee-uur in die oggend (!) plaastoe
feite oor oupa 2
FEITE OOR OUPA (2)
 • Oupa is stout
 • Liefvirvrouens en lekkereet; baiesosiaal
 • Draai punt van wenkbrou as hyietsgeniet
 • Oupaeenmaandhartseernadatweduwee nr. 1 sterf; kuier toe by weduwee nr. 2!
 • Oupa (en Doon) is nie ‘n “werfhond van ‘n mansmensnie” – sit nie by die huisnie.
 • Oupa en Doon drink twee drankies in ‘n kroegterwylTrudiesolank ‘n allegaartjie (mixed grill) in restaurant bestel.
 • Oupasakinmekaar toe hysyeerstehappieskaaptjopneem.
feite oor oupa 3
FEITE OOR OUPA (3)
 • Trudieskrik en ‘n anderverpleegster pas noodhulp op Oupa toe.
 • Dis tevergeefs: Oupasterf en ‘n ambulans word ontbied.
 • In haarskoktoestandpakTrudie die allegaartjie in ‘n servet in haarINKOPIEsak.
 • Die ambulansryvinnig, met loeiendesirene, deur S-Wes se hoofstraatwaardaarpadwerke is.
 • Oupa word so gestampdathyskielikweerlewe.
 • Doktersdoenbaietoetse die middag maar vindniksfout met homnie.
 • Oupageniet die res van syallegaartjiewathy by Trudiekry
 • Oupaonthouniks van die dood – net die lekkerskaaptjopwatsydoodveroorsaak het.
stamboom plekke
STAMBOOM + PLEKKE

Oupa ( in Calitzdorp)

Matthys (Thys) ( op plaas - eenuur se ry van Calitzdorp)

Piet Wessie (waar?) en Trudie (getroud met Doon ; woon in Somerset-Wes)

tydlyn 1
TYDLYN (1)
 • SondagvoorOupa se 80ste verjaardagpartytjie: Oupagaannaplaas
 • Sondagmiddag: Oupagaanweg en komeers twee-uur in die oggendterug
 • Oupa se 80ste verjaarsdagpartytjie
 • ‘n Tydjiedaarnasterfweduwee nr. 1
 • Eenmaand later kuierOupa by weduwee nr. 2 in ouetehuis op Calitzdorp
 • Sesmaandenaweduwee nr. 1 se doodkuierOupa by sykleindogterTrudie op Somerset-Wes
 • Trudie se man Doon (hy was vroeër ‘n perdeteler op Robertson toe sy ‘n hospitaalsuster op Montagu was)
tydlyn 2
Tydlyn 2

gaanelke dag saam met Oupa op ‘n uitstappie: na ‘n plaas op Tulbagh, na ‘n veeveiling op Ceres, na ‘n wynkeldertussen Worcester en Rawsonville.

 • EenoggendgaanTrudie, Doon en Ouparekeninge in Somerset-Wes betaal.
 • Oupa en Doongaanetenstydkroeg toe vir 2 drankies en Trudiegaansolank restaurant toe.
 • Trudiebestel ‘n allegaartjie (Oupa se gunsteling)
 • Oupaneemeen hap van syskaaptjop en sakinmekaar op die vloer.
 • ‘n AmbulansneemOupahospitaal toe en ryvinnigoorpadwerke in Somerset-Wes se hoofstraat.
tydlyn 3
Tydlyn (3)
 • Oupa word so geskuddathyskielikweerlewe.
 • Die ambulansmanneskrikbaiegroot toe hulle die agterdeure van die ambulansoopmaak en hier sit Ouparegop!
 • Die dokters in die hospitaaldoenallerleitoetse, maar vindniks met Oupaverkeerdnie.
 • Toe hulle in Doon se motor wegry van die hospitaalaf, gorOupa se maag: hy’shonger!
 • Trudie gee virhom die allegaartjiewatsy in haarservettoegedraai het en hyeetdit.
 • Oupavertelagternaviralmal hoe lekker die skaapvleiswaaraanhydood is, was.
ruimte s klein karoo en boland
RUIMTE(S): Klein-Karoo en Boland
 • Calitzdorp: Ouetehuis, waarOupawoon
 • Eenuur se ry van Calitzdorp: Matthys se plaas
 • Somerset-Wes: Doon en Trudie se groothuis
 • Tulbagh, Ceres en keldertussen Worcester en Rawsonville: Oupa en Doon se daguitstappies
 • Montagu: Trudie was vroeër ‘n hospitaalsusterhier
 • Roberston: Doon was vroeër ‘n perdetelerhier.
verteller s
Verteller(s)
 • Meer as eenverteller:
 • Hoof-/Storieverteller: vertelstoriesoos Piet ditaanhomoorsyoupavertel het.
 • Hoof-/storieverteller sit en vertel stories aanluisteraars in plaaswinkel (mondelingeverteller: baie detail houluisteraars in spanning)
 • Piet somsverteller: vertelwatsy pa (Matthys) aanhomvertel het.
 • Oupaverteller: wanneerhyvertelhoekomhyuitCalitzdorpweg is en hoe dit in die ouetehuisgaan
 • Verskillendevertellers = interessante, humoristiesestorie.
spanningslyn
SPANNINGSLYN
 • Onderbrekings in storie(vertellerbeantwoordgehoor se vrae; andervertellervoegiets by) skep spanning
 • Hoogtepunt: oupa word wakkeragter in die ambulans
 • Afloop: slot is verrassend (Oupalewe!) en komies (ambulansmanneskrikgrootoorlewendeoupa EN oupaeetweer die vleis “watsydoodveroorsaak het” – net nadathyuit die hospitaalkom!) EN Oupasê “ekweet net hoe lekker die skaaptjop was wat my doodveroorsaak het!”
boodskap
BOODSKAP
 • AS JY JONK VAN GEES IS, SAL JY DALK LANGER LEWE!