Salinita – iontové složení vody a
Download
1 / 13

Salinita – iontové složení vody a uhličitanový systém ve vodách - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Salinita – iontové složení vody a uhličitanový systém ve vodách. Salinita neboli iontové složení vody. Hlavní ionty - koncentrace větší než 1 mg l -1 : Kationty: Ca ++ , Mg ++ , Na + , K + , NH 4 + , H + , Al 3 + anionty: HCO 3 - , SO 4 -- , Cl - , NO 3 - , F - , NO 2 - , OA -

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Salinita – iontové složení vody a uhličitanový systém ve vodách' - lilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Salinita – iontové složení vody a

uhličitanový systém ve vodách


Salinita neboli iontové složení vody

Hlavní ionty - koncentrace větší než 1 mg l-1:

Kationty: Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4+, H+, Al3+

anionty: HCO3-, SO4--, Cl- , NO3-, F-, NO2-, OA-

Iontová bilance:  kationtů =  aniontů

Podíl iontů na iontové bilanci:

Ca > Mg > Na > KHCO3 > SO4 > Cl

Koncentraci vyjadřujeme

v hmotnostních jednotkách mg l-1,

jako normalitu (N, val): mekv l-1, μekv l-1

jako molaritu (M, mol): mM l-1, μM l-1


Další elementy jsou přítomny:

v neiontové formě: Si v nižší koncentraci: N, P (=živiny), Fe, Mn (=kovy)

ve stopovém množství : Cu, Zn, Co, Mo, Ni, Cd, Pb, As, Hg, Be, … (=stopové nebo těžké kovy)

koncentraci vyjadřujeme v mg l-1μg l-1


Obsah hlavních iontů

velmi proměnlivý

obecně: Ca > Mg > Na > K HCO3 > SO4 > Cl

složení specifické pro každou lokalitu


Původ iontového složení vody

Zvětrávání geologického podloží –– fyzikální, chemické, biologické

Vliv klimatu – teplota, srážky, výpar

Charakter povodí

stupeň vyvinutí půd – výměnné reakce

vegetace v povodí

Činnost organizmů

Antropogenní vlivy –

plošné zdroje:

atmosférická depozice (dálkový transport) zemědělská výroba aplikace hnojiv,

zrychlení odnosu částic – eroze, oteplování klimatu

bodové zdroje:

(sídla, průmysl, emise do ovzduší, solení silnic)


Salinita x specifická vodivost x TDS

salinita – součet koncentrací všech iontů, [g l-1, meq l-1]

Specifická vodivost – K (conductivity)

je přibližnou mírou koncentrace elektrolytů, [µS cm-1]

vždy se udává při dané teplotě K20 nebo K25

TDS – total dissolved solids (celkové množství rozp. látek,

gravimetricky (odpaření a vážení) [mg l-1]


Biologicko-chemické zvětrávání geologického podloží

čím tvrdší hornina, tím nižší odtok iontů

žula

rula

vyvřelina

pískovec

břidlice

vápenec


Antropogenní vlivy:

- hnojení umělými hnojivy

- emise SO2 a NOx (kyselé atmosferické srážky)

ČR: Na > Ca > Mg > K

SO4 > Cl > NO3 > HCO3


Jak funguje uhličitanová rovnováha? Spolehlivě!

rozpouštění CO2 ze vzduchu

reakce s vodou

disociace kyseliny

disociační konst. 1. řádu

druhá disociace

disociační konst. 2. řádu
Jak funguje uhličitanová rovnováha? Spolehlivě!

Reakce na „narušitele“

… na - výměnu CO2 s atmosférou

- fotosyntetická činnost

- dotace CO2 z rozkladných procesů

změny pH a alkality –

Neacidifikované vody: CO2 ze sedimentů – roste alkalita, klesá pH

Acidifikované vody: roste pH, roste alkalita - redukce NO3-, SO42-

srážení CaCO3

- nízký součin rozpustnosti, klesá s rostoucí teplotou

- pH >~8.5, vysoká alkalita


Alkalita

KNK4.5 (ANC) – množství kyseliny potřebné k neutralizaci všech

HCO3- , CO32- a OH- iontů

jednotka - meq l-1


ad