1 / 18

Spectrum

Spectrum. Spectrum van licht. Absorptie“lijnen”. Ontdekt in het spectrum van de zon (door Fraunhofer) Hij noemde dit “lijnen” omdat het donkere lijnen, op het zichtbare spectrum, lijken. Fraunhofer: absorptielijnen uit het zonlicht. (golflengten in Ǻ ngstrom ; 1 Ǻ = 0.1 nm).

Download Presentation

Spectrum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Spectrum HiSPARC CROP

 2. Spectrum van licht HiSPARC CROP

 3. Absorptie“lijnen” • Ontdekt in het spectrum van de zon (door Fraunhofer) • Hij noemde dit “lijnen” omdat het donkere lijnen, op het zichtbare spectrum, lijken. HiSPARC CROP

 4. Fraunhofer:absorptielijnen uit het zonlicht (golflengten in Ǻngstrom; 1 Ǻ = 0.1 nm) HiSPARC CROP

 5. Zonnespectrum HiSPARC CROP

 6. Emissie spectrum Insert various emission line spectra here HiSPARC CROP

 7. Emissielijnen foto: groen: zuurstof; rood: waterstof (blauw: Röntgenstraling) Planetaire nevel NGC 6543 Orion Nevel HiSPARC CROP

 8. Het optische lijnen emissiespectrum van een jonge ster HiSPARC CROP

 9. HiSPARC CROP

 10. Kosmisch deeltje treft een kern in een fotografische emulsie 50mm HiSPARC CROP

 11. Kosmische Stralen Energie Spectrum Kosmische Stralen Flux (1 deeltje per m2-sec) (1 deeltje per m2-jaar) (1 deeltje per km2-jaar) HiSPARC CROP Energy (eV)

 12. Veeldeeltjes, (bijna) niets op aarde Niet zoveeldeeltjes , air shower op aarde te zien Weinigdeeltjes HiSPARC CROP

 13. Energie van deeltjes Koud CO2-molecuul in de ijskast (1400 km/h) 0.02 eV Stikstof (N2 ) bij kamertemperatuur (1850 km/h)0.03 eV Deeltjes aan het oppervlak van de zon (6000 oC) 0.75 eV Energie gegeven aan een elektron door een AA-batterij 1.5 eV Elektronen versneld in de beeldbuis van de TV (~1/3 lichtsnelheid) 30,000 eV Hoge energie protonen in een deeltjesversneller 1,000,000,000,000 eV HiSPARC CROP

 14. 1 Joule = 6.2 x 1018 eV Stuiterbal die over je huis stuitert 6 x 1018 eV Aangeworpen honkbal, strafschop bij voetbal5 x 1020 eV Hard geslagen ijshockeypuck 1 x 1021 eV De hoogste energetische kosmische stralen zijn subatomaire(!!) deeltjes met de energie van macroscopische(!!) voorwerpen 4 x 1021 eV = 600 joules HiSPARC CROP

 15. Kosmische Stralen Spectrum Protonen bij CERN stuiterbal strafschop Hockey Puck Energy (eV) HiSPARC CROP

 16. Twee mogelijke bronnen van deze kosmische stralen Botsende melkweg-stelsels Actieve kernen van Melkweg-stelsels HiSPARC CROP

 17. GZK grens 1966 - K. Greisen - G.T.Zatsepin & V.A.Kuz’min De kosmische achtergrond straling maakt het heelal ondoordringbaar voor Ultra Hoge Energie Kosmische Stralen. HiSPARC CROP

 18. GZK Cutoff 1966 - K. Greisen - G.T.Zatsepin & V.A.Kuz’min   p Vb: p*+0p ++n en soortgelijke reacties remmen E>1020 eV over een lengte van 30 Mlichtjaren. Het centrum van de Virgocluster ligt op ongeveer 60 Mlj Alle E>1020 eV vanPrimaire Straling moet veroorzaakt worden binnen 300 Mlj van de aarde HiSPARC CROP

More Related