DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA , 2011 m., Vilnius - PowerPoint PPT Presentation

lila-ford
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA , 2011 m., Vilnius PowerPoint Presentation
Download Presentation
DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA , 2011 m., Vilnius

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA , 2011 m., Vilnius
84 Views
Download Presentation

DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA , 2011 m., Vilnius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA, 2011 m., Vilnius

  2. Durpių telkinių naudojimo aplinkosauginiai aspektai DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA, 2011 m., Vilnius • Durpių naudojimo galimybių nagrinėjimas neatsiejamas nuo Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” plotų išsidėstymo; • Didelė dalis detaliai išžvalgytų durpių išteklių yra programos “Natura” 2000” saugomose buveinėse; • Išteklių naudojimas “Natura 2000” plotuose susilaukia išskirtinio aplinkosaugos tarnybų dėmesio; • Šiuo metu saugomose teritorijose yra 15 naudojamų durpių telkinių; • Nauji leidimai naudoti detaliai išžvalgytus išteklius telkiniuose, patenkančiuose į “Natura 2000” saugomas buveines, neišduodami;

  3. Durpynų panaudojimas kitose ūkinės veiklos srityse DURPIŲ RESURSAI IR GAVYBA, 2011 m., Vilnius Nusausintos pelkės, pašalinus arba nepašalinus jų paviršinę medinę ir žolinę augaliją bei viršutinį durpių sluoksnį, tinkamos naudoti žemės ūkiui, sodininkystei, miškininkystei (in situ). Žemės ūkio veikla nusausintose aukštapelkėse yra mažai pelninga ar net nuostolinga. Tinkamiausi žemės ūkiui yra žemapelkiniaidurpynai. Naudoti žemės ūkiui tarpines pelkes nelabai apsimoka. Aukštapelkiniai durpynai žemės ūkiui yra netinkami. Lietuvoje tarp žemės ūkio naudmenų yra ir tarpinių (7 tūkst. ha) bei aukštapelkinių (4,2 tūkst. ha) durpynų. Ateityje tikslinga žemės ūkyje naudojamuose aukštapelkiniuose ir tarpiniuose durpynuose (11,2 tūkst. ha) atkurti pelkes arba juos apsodinti mišku.