Inovace v msp projekty innoskills a faster
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Inovace v MSP: projekty InnoSkills a FASTER. INOVACE 2010 2.12. 2010 Jiří Vacek, Dana Egerová , Milan Edl KPM FEK ZČU, KPV FST ZČU vacekj @ kpm.zcu.cz , egerova @ kpm.zcu.cz , edl @ kpv.zcu.cz. Úvod. Projekty programu Leonardo da Vinci – transfer inovací, září 2008 – říjen 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inovace v msp projekty innoskills a faster

Inovace v MSP: projekty InnoSkills a FASTER

INOVACE 2010

2.12. 2010

Jiří Vacek, Dana Egerová, Milan Edl

KPM FEK ZČU, KPV FST ZČU

vacekj@kpm.zcu.cz, egerova@kpm.zcu.cz, edl@kpv.zcu.cz


Inovace v msp projekty innoskills a faster
Úvod

 • Projekty programu Leonardoda Vinci – transfer inovací, září 2008 – říjen 2010

 • AIP jedním z partnerů české účasti

  • InnoSkills- InnovationSkillsforSMEs

  • FASTER-TrainingforFastGrowingEntrepreneurs

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Partne i v r
Partneři v ČR

 • Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Fakulty ekonomické ZČU

 • Katedra průmyslového inženýrství Fakulty strojní ZČU

 • Okresní hospodářská komora Cheb

 • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

 • Asociace inovačního podnikání.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Innoskills

InnoSkills

InnoSkills- InnovationSkillsforSMEs, projekt LLP-LDV/TOI/08/IT/481

http://www.innoskills.net

http://innoskills.zcu.cz

http://www.innosupport.net

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Innoskills partne i
InnoSkills - partneři

 • TrevisoTecnologia (Itálie, koordinátor)

 • LiNK MV (Německo)

 • Pro-competence (Německo)

 • E-LearningconceptsRietsch KEG (Rakousko)

 • University ofWest Bohemia (ČR)

 • Parkurbis (Portugalsko)

 • FirenzeTecnologia (Itálie)

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Port l projektu
Portál projektu

 • Výstupy projektu přístupné na portálu projektu www.innosupport.net

 • Začátek práce: zvolit jazyk, přizpůsobit vzhled uživatelského rozhraní, tutoriál

 • Registrace

 • Zpětná vazba: dotazník

 • Podpora neformálního a kooperativního učení se a procesů práce se znalostmi prostřednictvím inovačních dílen a dalších nástrojů

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Komponenty port lu
Komponenty portálu

 • Nástroj pro hodnocení potřeby vzdělávání: sebehodnocení -> doporučené výukové objekty

 • Příručka managementu inovací –39 modulů, jednotná struktura, multimediální elementy a testy, lze stáhnout v pdf

 • Knihovna zdrojů – registrovaný uživatel může uložit svůj zdroj a provázat ho s odpovídající kapitolou Příručky

 • Inovační dílny - vybrané nástroje pro podporu kreativity, spolupráce a sdílení znalostí

 • Příručka pro neformální a kooperativní učení se – shrnutí zkušeností z pilotních běhů, ilustrace užití nástrojů

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Seznam modul innoskills 1 4
Seznam modulů InnoSkills: 1 - 4

1 Charakteristiky a typy inovací

2 Jak identifikovat potřebu inovací

2.1 Základy inovačního auditu

2.2 SWOT analýza

2.3 Hodnocení technologických kompetencí

3 Jak analyzovat potřebu inovací

3.1 Metoda černé skříňky

3.2 Systémová a procesní analýza

4 Jak vyhledávat inovativní nápady a řešení

4.1 Základy tvorby nápadů

4.2 Brainstorming

4.3 6-3-5 Brainwriting

4.4 Metoda analogií

4.5 Seznam atributů

4.6 Interní inovační návrhy

4.7 TILMAG

4.8 Šest klobouků

4.9 TRIZ

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Seznam modul innoskills 5 6
Seznam modulů InnoSkills: 5 - 6

5 Jak vyhodnocovat inovativní nápady a řešení

5.1 Rozhodovací proces

5.2 Bodování

5.3 Benchmarking

6 Jak implementovat inovativní výrobní strategie

6.1 Metody vývoje nových produktů

6.2 Strategie recyklace

6.3 Strategie testování produktů, rychlé prototypování

6.4 Řízení životního cyklu produktu

6.5 Neustálé zlepšování

6.6. Výrobní strategie

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Seznam modul innoskills 7 9
Seznam modulů InnoSkills: 7 - 9

7 Jak chránit inovativní nápady a řešení

7.1 Nástroje ochrany duševního vlastnictví

7.2 Mezinárodní úprava

7.3 Strategie ochrany duševního vlastnictví

8 Jak financovat inovace

8.1 Financování inovací v MSP

8.2 Podnikatelské plánování

9 Jak provádět marketing inovací

9.1 Optimalizace a kontrola akceptace inovativních výrobků / služeb

9.2 Internet jako nástroj prezentace a marketingového výzkumu

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Seznam modul innoskills 10 12
Seznam modulů InnoSkills: 10 - 12

11 Jak využívat inovační sítě

11.1 Základy inovačních sítí

11.2 Klastry

11.3 Komunity praxe

11.4 Analýza sociálních sítí

11.5 Strategické aliance

12 Interkulturní a cizojazyčné kompetence pro inovace

10 Jak podporovat inovace řízením lidských zdrojů

10.1 Požadavky na kompetence lidských zdrojů pro inovace

10.2 Vytvoření podnikové kultury pro neustálé inovace

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


N stroje projektov ho t mu
Nástroje projektového týmu

 • Team Organizer – LinkMV; pracovní prostor sdílený všemi partnery; každý „work package“ a každá událost mají svůj vlastní adresář, do něhož jsou umísťovány soubory.

 • Pro správu portálu projektu (back-end i front-end) je využíván volně dostupný rámec pro správu obsahu TYPO3

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Kroky projektu
Kroky projektu

 • Překlad modulů z angličtiny do národního jazyka (MS Word), aktualizace a doplnění, adaptace na lokální podmínky, doplnění lokálně specifických informací

 • Příprava multimediálních prvků (ppt, mp3, flash), jejich transformace a začlenění do databáze,

 • Příprava šablon s odkazy na multimediální zdroje,

 • Konverze souborů *.doc do online formy (TYPO3),

 • Konečné úpravy a konverze modulů do formátu pdf,

 • Vypracování dotazníku pro zjištění potřeb učení se

 • Pilotní běhy

 • Shrnutí zkušeností, vypracování pro neformální a kooperativní učení se

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Pilotn ov en v stup projektu
Pilotní ověření výstupů projektu

 • Studenti ZČU, vybrané MSP - testování portálu a jeho komponent, poskytnutí zpětné vazby vyplněním dotazníku.

 • Odezva velice pozitivní, ale bohužel mnohem slabší, než jsme očekávali - získali jsme hodnocení jen od 14 uživatelů

 • Workshop o využití kolaborativních textových procesorů - využití při společné přípravě projektů.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Hodnocen
Hodnocení

 • Kladně hodnocen obsah, struktura a formát platformy; zvláště pozitivně hodnoceno využití multimediálních prvků a široký rozsah pokryté problematiky

 • Uživatelé by přivítali další rozšíření, zejména o případové studie. Zájem by byl i o doplnění o problematiku projektového řízení, podnikatelského plánování, managementu znalostí.

 • Výstupy pomáhají vyplnit mezeru v praktickém výcviku inovačních metodik

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Udr itelnost
Udržitelnost

 • Využití ve výuce na ZČU – mj. v projektech OP VpK

 • Prostřednictvím AIP, hospodářských komor i přímými kontakty budou výstupy nabízeny MSP a dalším zájemcům

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Faster

FASTER

FASTER-TrainingforFastGrowingEntrepreneurs

projekt 2008-1-PL1-LEO05-02076

http://www.fasterentrepreneur.eu

http://faster.zcu.cz

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Faster partne i
FASTER - partneři

 • TheWestPomeranian Business School (Polsko) – koordinátor

 • ISTUD Foundation: www.istud.it (Itálie)

 • RTD Talos: www.talos-rtd.com (Kypr)

 • INNOSTART www.innostart.hu (Maďarsko)

 • META Group: www.meta-group.com (Itálie)

 • University ofWest Bohemia (ČR)

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Faster aktivity
FASTER – Aktivity

 • Podpora výměnu příkladů dobré praxe při vzdělávání ambiciózních podnikatelů;

 • Posílení profesionalizace poskytovatelů odborného výcviku a jejich vztahů s organizacemi pro podporu podnikání;

 • Zvýšení povědomí stakeholderů a tvůrců strategií a politik o důležitosti role ambiciózních podnikatelů v ekonomickém rozvoji;

 • Vypracování osnovy kursů, materiály a metodik vhodných pro různá kulturní prostředí.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


V stupy projektu
Výstupy projektu

 • 4 analytické zprávy o potřebě vzdělávání

  • Průzkum a popis podnikatelského prostředí v zemích partnerů;

 • 1 soubor vzdělávacích nástrojů (tréninkový balíček)

  • programy, studijní materiály a nástroje pro výcvik ambiciózních podnikatelů;

 • výcvik budoucích trenérů

  • osvojení dovedností potřebných pro řízení programů a poskytování školení;

 • 4 lokalizované a ověřené výcvikové programy

  • přizpůsobení potřebám zjištěným v zemích partnerů.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Tr ninkov bal ek
Tréninkový balíček

 • 8 jednotek se studijními materiály a nástroji:

  • Podnikatelství a malé podniky

  • Inovace, výzkum a vývoj

  • Strategie a marketing

  • Ekonomika a finance

  • Projektový management

  • Operace a dodavatelské řetězce

  • Lidské zdroje

  • Podnikatelské plánování

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


P ru ka pro instruktory
Příručka pro instruktory

 • Podnikatelská matice: tradiční pohled na podnikatelský proces

 • Mezinárodní podnikání: strategická mapa

 • Regiony a regionální firmy: vznik a další rozvoj

 • Cvičení a další aktivní metody

 • Podmínky učení se.

 • Styly učení. Dotazník pro vyhodnocení stylů učení.

 • Proces výcviku

 • Hodnocení programů pro výcvik podnikatelství: švédská zkušenost

 • Programy evropských univerzit zaměřené na podnikatelství: nejlepší praxe

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Pilotn ov en v stup projektu1
Pilotní ověření výstupů projektu

 • ZČU: 2 workshopy, převážně Ph.D. studenti inženýrských studijních oborů.

  • podnikatelské plánování

  • projektový management s důrazem na projekty výzkumu a vývoje.

 • http://home.zcu.cz/~vacekj/LdV_2010/

 • http://home.zcu.cz/~vacekj/FASTER_ISTUD

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Podnikatelsk pl nov n
Podnikatelské plánování

 • Důležitost marketingu v projektech založených na znalostech (inkrementální inovace tažené trhem vs. radikální inovace tlačené vývojem);

 • Techniky marketingového výzkumu;

 • Segmentace trhů;

 • Marketing na Internetu;

 • Životní cyklus výrobku;

 • Podnikatelské plánování, proveditelnost projektu;

 • Řízení toku hotovosti;

 • Čistá současná hodnota, bod zvratu, očekávaná komerční hodnota.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Projektov management
Projektový management

 • Obecné koncepty projektového management;

 • Softwarová podpora PM (Microsoft Project);

 • Měkké dovednosti (soft skills) v PM (leadership, budování týmů, komunikace, řešení konfliktů, …);

 • Řízení rizik;

 • Rozpočtování projektu, zajištění zdrojů;

 • Portfolio projektů;

 • Koncept vývoje nových produktů (metoda fází a bran);

 • Přehled veřejné podpory VaV v ČR a EU.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Hodnocen1
Hodnocení

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


N zory astn k
Názory účastníků

 • dobrý souhrnný úvod do problematiky

 • přivítali by další rozšíření znalostí v určitých oblastech (využití softwarové podpory při řízení projektů a podnikatelském plánování)

 • doporučují (podobně jako v projektu InnoSkills) větší množství praktických příkladů a případových studií.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Udr itelnost1
Udržitelnost

 • Návrh lokalizovaných výcvikových programů zaměřených na tři cílové skupiny:

  • Studenti (převážně technických oborů) – nový předmět Základy podnikatelství

  • MSP – intenzivní tréninky podle požadavků podniků – celoživotní vzdělávání

  • Studenti a MSP – letní (zimní?) škola, cca 1 týden

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Z klady podnikatelstv
Základy podnikatelství

 • Podnikatelské plánování – struktura a obsah podnikatelského plánu, nástroje, finanční analýza (tok hotovosti)

 • Networking – důležití aktéři na regionální a národní úrovni, politiky a programy

 • Projektový management – nástroje, alokace zdrojů, hodnocení, řízení rizik

 • Výzkum, vývoj a inovace

 • Management znalostí, intelektuální kapitál (hodnocení, ochrana)

 • Soft skills (kreativita – nástroje a techniky, týmová práce, komunikace, řešení konfliktů)

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Z v r
Závěr

 • Oba projekty se vhodně doplňují a vytvořené materiály lze vhodně kombinovat a využívat jak v rámci studia, tak celoživotního vzdělávání.

 • Odezva z pilotních běhů byla v obou případech příznivá a získaná zpětná vazba pomůže při dalším zlepšování výsledků.

 • Všichni partneři vyjádřili zájem o další spolupráci, pro kterou se budeme snažit získat podporu z programů EU. Na FEK ZČU se budeme snažit o získání podpory pro inovaci studijních programů z OP VpK.

 • K výsledkům a výstupům obou projektů budou mít přístup všichni zájemci prostřednictvím www stránek projektů.

 • Zveme účastníky této konference k jejich využití, vítáme vaši podporu, předem za ni děkujeme a těšíme se na vaši odezvu a další spolupráci.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER


Pod kov n
Poděkování

 • Projekty podpořila Evropská komise prostřednictvím programu Leonardoda Vinci.

 • Zde uvedené názory jsou názory autorů a nemusí reprezentovat názory Komise. Komise nenese zodpovědnost za důsledky využití zde obsažených informací.

Inovace v MSP: Projekty InnoSkills a FASTER