Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Les fibres tèxtils PowerPoint Presentation
Download Presentation
Les fibres tèxtils

Les fibres tèxtils

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Les fibres tèxtils

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Les fibres tèxtils Andrés Domínguez Martínez 2on Batx. A/C

  2. Què és la fibra tèxtil? Com s’utilitza? • Les fibres tèxtils s’utilitzen com a primera matèria en la roba de vestir, la roba de casa, les cordes, entapissats... Normalment les fibres tèxtils solen ser primes i allargades. Se’ls hi dona forma caragolada o estirada per a que tingui una millor resistència mecànica. • Aplicacions: • Filatura: Formació de fils • Tissatge: Elaboració de teixits

  3. Quins tipus de fibres tèxtils hi ha? • Fibres vegetals: El seu component bàsic és la cel·lulosa. • - Cotó: És el més utilitzat. Elàstic, conductor tèrmic, es sol encongir, fàcil d’arrugar. • - Lli: S’utilitza en roba d’estiu i tovalles. Resistent, conductor tèrmic, poc elàstic i s’arruga més que el cotó. • Fibres animals: S’obtenen del pèl dels diferents animals, estan formades per proteïnes. • -Llana: Elàstica, aïllant tèrmic. Però es sol encongir i no suporta el calor. • -Seda: S’utilitza per a teixits d’alta qualitat. Resistent a la tracció i suau, elàstica i aïllant tèrmica. • Fibra mineral: L’amiant és l’única fibra mineral, es incombustible. Tot i això, es molt perjudicial per a la salut si entra als pulmons per inhalació.

  4. Fibres artificials: S’obtenen per la transformació de productes naturals a partir de la cel·lulosa. Aquestes fibres s’obtenen en forma de filament continu, o es tallen per ser filades soles o barrejades amb altres fibres. • - Raió cuproamoniacal: És més prim que la seda i s’utilitza fabricació de mitges, folres, etc. • - Raió de viscosa o fibrana: Es la fibra artificial més utilitzada per a roba de vestir i llenceria. • - Raió d’acetat: Molt semblant a la seda i té poca higroscopicitat. S’utilitza per gavardines i paraigües. • Fibres sintètiques: S’obtenen directament dels seus components elementals. Aquest tipus de fibres són polímers obtinguts en forma de filament pels processos de polimerització. • - Poliamides: Resistents a la tracció i difícils de tenyir. • - Polièsters: Són duradors i fàcils de mantenir nets. • - Poliacrilonitrils: Resistents a la llum del sol i lluents; s’utilitzen en jerseis i mantes. • - Poliuretans: Molt elàstics. Ideals per a la roba esportiva, banyadors i mitges.

  5. Propietats de les fibres tèxtils A l’hora d’elaborar una peça tèxtil es tenen en compte les següents propietats: - La resistència a la tracció: Per suportar els esforços del tissatge i l’ús dels teixits. - L’elasticitat: Per a que resulti més còmoda i adaptable al cos. - La uniformitat: Permet tenir productes més homogenis. - Higroscopicitat: Capacitat d’absorbir la humitat. - Aïllament tèrmic: Un teixit aïllant proporcionarà abric a l’hivern i si es conductor, proporcionarà frescor a l’estiu. - Suavitat al tacte: Per a que no sigui molest i causi petites ferides. -Resistència als productes químics: Per facilitar la tintura i rentatge. Els teixits de fibres naturals, en general, són higroscòpics i suaus al tacte. Els teixits de fibres artificials solen ser suaus al tacte i presenten uniformitat. Els teixits a base de fibres sintètiques són molt uniformes, resistents a la tracció i als productes químics, s’arruguen poc, sensibles a la calor i poc higroscòpics.

  6. Avaluació • Quina és la principal aplicació de les fibres tèxtils? • Fibrana b)Filatura c)Tissatge d)La “b” i la “c” són correctes • Quins tipus de fibres tèxtils hi ha? • Quins són els grups que formen les fibres naturals? Digues un exemple de cada. • Esmenta 3 de les propietats més importants de les fibres tèxtils i explica-les: • Quin nom rep quan les fibres de raió viscosa quan són tallades? Naturals, artificials i sintètiques. Vegetals: cotó, coco,lli, cànem, jute, espart. Animals: llana, moher, caixmir, angora, seda, alpaca, cavall. Minerals: Amiant. - La resistència a la tracció: Per suportar els esforços del tissatge i l’ús dels teixits. - L’elasticitat: Per a que resulti més còmoda i adaptable al cos. - La uniformitat: Permet tenir productes més homogenis. - Higroscopicitat: Capacitat d’absorbir la humitat. - Aïllament tèrmic: Un teixit aïllant proporcionarà abric a l’hivern i si es conductor, proporcionarà frescor a l’estiu. - Suavitat al tacte: Per a que no sigui molest i causi petites ferides. -Resistència als productes químics: Per facilitar la tintura i rentatge. Fibrana.