slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

KIỂM TRA BÀI CŨ - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

KIỂM TRA BÀI CŨ. Thế nào là vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động? Nêu sự khác nhau giữa hai hình thức vận chuyển đó?. TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT. Năng lượng là gì? Tồn tại ở những trạng thái nào?. TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KIỂM TRA BÀI CŨ' - lihua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
KIỂM TRA BÀI CŨ

Thế nào là vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động? Nêu sự khác nhau giữa hai hình thức vận chuyển đó?

slide4
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

Năng lượng là gì? Tồn tại ở những trạng thái nào?

slide6
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

 • Năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.
 • -Năng lượng có 2 trạng thái:động năng và thế năng.
 • + Động năng: năng lượng sẵn sàng sinh ra công.
 • + Thế năng: năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.

Năng lượng là gì? Tồn tại ở những trạng thái nào?

Trong tế bào có tồn tại năng lượng không? Nếu có nó tồn tại ở những dạng nào?

- Năng lượng trong tế bào tồn tại dưới nhiều dạng như: hoá năng, nhiệt năng, điện năng...

slide7
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:

a. Cấu trúc:

Quan sát hình và mô tả cấu trúc hoá học của ATP?

 • ATP gồm: 1 bazơ Ađênin , đường ribôzơ.
 • và 3 nhóm photphat.
slide8
P

TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:

a. Cấu trúc:

Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng?

E

ATP chuyển năng lượng cho các

hợp chất bằng cách nào?

ADP

ATP

slide9
P

i

TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:

a. Cấu trúc:

ATP ADP + Pi + năng lượng (7,3 kcal).

E

ADP

ATP

slide10
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:

a. Cấu trúc:

b. Chức năng của ATP:SGK-54

slide12
Enzim

Màng ruột

O2 +

TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

axit amin

Protein

Cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

Thế nào là chuyển hóa vật chất?

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

ATP + SP thải

máu

Tế bào

Tích trữ

(axit amin)

slide13
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

 • Chuyển hoá vật chất: là tập hợp các phản ứng hoá sinh xảy ra bên trong tế bào.
 • -Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm với chuyển hoá năng lượng.

Bản chất của quá trình này là gì?

slide14
Enzim

Màng ruột

O2 +

TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

Protein

2. Đồng hoá và dị hoá:

Axit amin

Dị hoá

Đồng hoá là gì và dị hoá là gì?

Đồng hoá

ATP + SP thải

Tế bào

máu

(axit amin)

Tích trữ

slide15
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

2. Đồng hoá và dị hoá:

- Đồng hoá: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản.

- Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

slide16
ADP +

P

i

TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Đồng hoá và dị hoá có mối quan hệ như thế nào?

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

2. Đồng hoá và dị hoá:

ATP

E

E

NL dùng cho quá trình đồng hóa và các hoạt động sống khác của tế bào.

NL từ quá trình dị hóa

slide17
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

2. Đồng hoá và dị hoá:

- Quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa với quá trình tổng hợp và phân giải ATP:

+ Đồng hóa tiêu thụ năng lượng ATP được tạo ra nhờ quá trình dị hóa để tạo chất hữu cơ.

+ Dị hóa phân giải chất hữu cơ để cung cấp năng lượng ATP cho đồng hóa.

slide18
?

Em hãy cho biết đâu là thế năng, đâu là động năng trong các quá trình sau

- Cơ năng:

Thế năng

Động năng

O O

O-O

- Hóa năng:

Động năng

Thế năng

Liên kết giữa các nguyên tử

Cắt đứt liên kết hóa học

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+

- Điện năng:

Điện động

Điện tĩnh

Thế năng

Động năng

slide19
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

CỦNG CỐ:

 • ATP là 1 phân tử quan trọng trong quá trình trao đổi chất

A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng

B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ

C, Nó dễ dàng thu nhận được từ môi trường

D, Cả a,b và c

slide20
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

CỦNG CỐ:

 • ATP là 1 phân tử quan trọng trong quá trình trao đổi chất

A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng

B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ

 • C, Nó dễ dàng thu nhận được từ môi trường
 • D, Cả a,b và c
 • Đáp án a đúng
 • 2. Có Người nói : “năng lượng trong thế giới sống có nguồn gốc từ ánh sáng mặt trời” . Câu nói đó đúng hay sai? Giải thích?
slide22
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ

- Đọc phần “em có biết” phần cuối bài học.

- Học bài cũ và trả lời câu hỏi theo câu hỏi SGK.

- Đọc bài mới trước khi đến lớp.

ad