jazykov dn pojmy h l n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jazykovědné pojmy H - L

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Jazykovědné pojmy H - L - PowerPoint PPT Presentation


  • 70 Views
  • Uploaded on

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz. Jazykovědné pojmy H - L. Metodické pokyny:. žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jazykovědné pojmy H - L' - lieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodick pokyny
Metodické pokyny:
  • žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě
  • učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů
  • skupiny se střídají v odpovědích, na reakci mají dohodnutý časový limit (v případě správné odpovědi si přičítají jeden bod)
  • žáci 1. ročníku mohou využívat učebnici (nácvik vyhledávání informací)
  • práce s prezentací: správné řešení (jazykovědný pojem) se objeví po použití mezerníku

Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými definicemi, interaktivnost probíhá na základě rozdělení žáků na skupiny s využitím ICT.

jazykov dn pojmy

Jazykovědné pojmy

SOUTĚŽ

H - L

slide5
H

Slovo označující již zaniklou skutečnost

HISTORISMUS

slide6
H

Prostředek neverbální komunikace –

dorozumívání tělesným dotykem

HAPTIKA

slide7
H

Slovo, které zní stejně jako

jiné slovo, ale má jiný význam

a původ

HOMONYMUM

slide8
I

Větná melodie

INTONACE

slide9
I

Neurčitek – neurčitý slovesný tvar,

který vyjadřuje pouze vid a slovesný rod

INFINITIV

slide10
I

Převrácený slovosled

INVERZE

slide11
J

Systém znaků a pravidel jejich

užívání – slouží k dorozumívání

určitého společenství

JAZYK

slide12
K

Část slova, která vznikne odtržením

koncovky

KMEN

slide13
K

Uzákonění jazykové normy –

v oficiálních příčkách

(mluvnicích, slovnících…)

KODIFIKACE

slide14
K

Část slova, která se při ohýbání mění

KONCOVKA

slide15
K

Podstatné jméno, které označuje

hmatatelnou skutečnost (kočka, židle)

KONKRÉTUM

slide16
K

Chyba ve větné stavbě – směšování vazeb

(Mimo Oty/Otu tam byli všichni.)

KONTAMINACE

slide17
K

Část slova, která je společná všem

příbuzným slovům

KOŘEN

slide18
L

Nauka o slovní zásobě

LEXIKOLOGIE

slide19
L

Nauka o slovnících

LEXIKOGRAFIE

slide20
L

Věda zkoumající jazyk

LINGVISTIKA

zdroje
ZDROJE
  • MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9.
  • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.