ŚRODOWISKO A ZDROWIE
Download
1 / 12

ŚRODOWISKO A ZDROWIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

ŚRODOWISKO A ZDROWIE. Program Wieloletni. ŚRODOWISKO A ZDROWIE. 1.0.0 WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA. 2.0.0

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŚRODOWISKO A ZDROWIE' - lidia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ŚRODOWISKO A ZDROWIE

Program Wieloletni


ŚRODOWISKO A ZDROWIE

1.0.0

WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA

2.0.0

STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA

1.1.0

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu

2.1.0

Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia

2.2.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska

2.3.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych

2.1.1

STRATEG

2.1.2

RYZYKO

2.1.3

OCENY

2.1.6

EDU

2.1.7

LOKALNY

2.2.1

WODA

2.2.2

TER - POP

2.3.3

TRANSPORT

1.1.4

INFO

PRODUKTY

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU


Info zadanie 1 1 4
INFO - zadanie 1.1.4

UTWORZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O STANIE ŚRODOWISKA I ZDROWIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 • Produkty:

 • Założenia krajowego systemu zbierania i przekazywania informacji z zakresu środowiska i zdrowia

 • Wskazania do strategii informatyzacji urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli

 • Model systemu informacji o środowisku i zdrowiu


Strateg zadanie 2 1 1
STRATEG – zadanie 2.1.1

WŁĄCZANIE ZAGADNIEŃ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO DO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KRAJU

Produkty:

 • Metoda oceny efektywności zarządzania ekologicznego w kształtowaniu warunków zdrowia środowiskowego

 • Katalog instrumentów, zasad i procedur zarządzania ekologicznego przydatnych w kształtowaniu zdrowia środowiskowego


Ryzyko zadanie 2 1 2
RYZYKO – zadanie 2.1.2

WDRAŻANIE METOD ANALIZY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO DO USTALANIA I KONTROLI PRZESTRZEGANIA NORMATYWÓW ŚRODOWISKOWYCH

Produkty

 • Sformułowanie zaleceń dotyczących wykorzystania oceny ryzyka w kształtowaniu prawa i procedur administracyjnych w zakresie zarządzania środowiskiem

 • Opracowanie informatora na temat możliwości i sposobów wykorzystania oceny ryzyka w procesach zarządzania środowiskiem


Oceny zadanie 2 1 3
OCENY – zadanie 2.1.3

OPRACOWANIE ZASAD I PROCEDUR ORAZ WDRAŻANIE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE W RAMACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Produkty:

 • Procedura Ocen Oddziaływania na Środowisko uwzględniająca ocenę wpływu na zdrowie

 • Poradnik sporządzania prognoz i raportów oddziaływania na środowisko w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowotnych

 • Program szkoleniowy dla administracji publicznej i wykonawców ocen

 • Pilotowe warsztaty szkoleniowe dla administracji publicznej


Edu zadanie 2 1 6
EDU – zadanie 2.1.6

PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA WŚRÓD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I KONSUMENCKICH

Produkty:

 • Program kampanii promocyjnej

 • Wyniki sondażu o stanie wiedzy, poglądach, dotychczasowych działaniach, percepcji komunikowania ryzyka zdrowotnego w odniesieniu do środowiskowych zagrożeń zdrowia

 • Materiały informacyjno-promocyjne:

  • E-biuletyn

  • Strona WWW

  • Ulotka tematyczna

  • Pakiety informacyjne

 • Program szkoleniowy dla grup celowych

 • Pilotowe warsztaty szkoleniowe dla grup celowych

 • Konferencja promocyjno-informacyjna


Lokalny zadanie 2 1 7
LOKALNY – zadanie 2.1.7

OPRACOWANIE I WDROŻENIE MODELOWEGO, LOKALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA

Produkty:

 • Przegląd doświadczeń i modelowych rozwiązań krajów europejskich i północnoamerykańskich

 • Wytyczne sporządzania lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia na szczeblu powiatu i gminy

 • Pilotowe wdrożenie programu na rzecz środowiska i zdrowia dla przykładowego powiatu (gminy)

 • Poradnik sporządzania lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia na szczeblu powiatu i gminy, z uwzględnieniem specyfiki charakteru społeczno-gospodarczego

 • Pilotowe seminarium informacyjne dla administracji lokalnej

 • Mapa potencjału emisyjnego powierzchni ziemi, powodowanego czynnikami naturalnymi (pylenie wtórne)


Woda zadanie 2 2 1
WODA – zadanie 2.2.1

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROTOKOŁU „WODA I ZDROWIE” DO KONWENCJI Z 1992 R.

„O OCHRONIE I UŻYTKOWANIU RZEK I JEZIOR GRANICZNYCH”

Produkty:

 • Wytyczne dla stacji uzdatniania dotyczące ograniczenia powstawania związków z grupy THM (poradnik metodyczny)

 • Baza przedsiębiorstw wodociągowych dostarczających wodę do picia do konsumentów oraz charakterystyka systemów dystrybucji

 • Baza danych dotyczących ubocznych produktów dezynfekcji (THM) oznaczanych w wodzie uzdatnionej


Ter pop zadanie 2 2 2
TER-POP – zadanie 2.2.2

STWORZENIE SYSTEMU ZAPEWNIAJĄCEGO FUNKCJONALNE WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Produkty:

 • Schemat ideowy modelu zarządzania terenami poprzemysłowymi

 • Warunki brzegowe (prawne, organizacyjne, instytucjonalne)

 • Przykłady łańcucha decyzyjnego (UE, USA)


Transport zadanie 2 3 3
TRANSPORT – zadanie 2.3.3

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KARTY

„TRANSPORT, ŚRODOWISKO I ZDROWIE”

 • Zadanie 1

 • Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych

  Produkty:

 • Procedura szacowania populacji narażonej na oddziaływanie hałasu z ruchu i infrastruktury dużych przejść granicznych

 • Raport oceny narażenia zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych

 • Raport z zadania w odniesieniu do Karty „Transport, Środowisko i Zdrowie”


Transport zadanie 2 3 31
TRANSPORT – zadanie 2.3.3

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KARTY

„TRANSPORT, ŚRODOWISKO I ZDROWIE”

 • Zadanie 2

 • Opracowanie metody szacowania liczebności populacji zamieszkującej tereny położone wzdłuż drogowych tras komunikacyjnych, narażonej na działania hałasu emitowanego przez ruch drogowy

  Produkty:

 • Model szacowania liczebności populacji narażonej na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego

 • Instrukcja metody szacowania liczebności populacji narażonej na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego


ad