slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NİSAN AYI BÜLTENİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NİSAN AYI BÜLTENİMİZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

NİSAN AYI BÜLTENİMİZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

NİSAN AYI BÜLTENİMİZ. BÜLTENİMİZDE NELER VAR?. NİSAN AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ NİSAN AYI KAVRAMLARIMIZ NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ NİSAN AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NİSAN AYI BÜLTENİMİZ' - lida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NİSAN AYI

BÜLTENİMİZ

slide2

BÜLTENİMİZDENELER VAR?

NİSAN AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ

NİSAN AYI KAVRAMLARIMIZ

NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

NİSAN AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI

NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ

 • NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI

MAYIS AYI AİLE KATILIMI

slide3

NİSAN AYI

KAZANIM VE

GÖSTERGELERİ

slide4

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri: (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:(Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri: (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:(Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.)

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre eşleştirir Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir.)

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne/varlıkları sesine göre gruplar. Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:(Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:(Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri:(Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri: (Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

slide5

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Göstergeleri:(Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Göstergeleri:(Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Göstergeleri: (Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Göstergeleri: (Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

Göstergeleri: (Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Göstergeleri:(Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)

Kazanım 9.Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Göstergeleri: (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)

Kazanım 11.Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Göstergeleri: (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)

slide6

Dil Gelişim:

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: (Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

(Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.)

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

(Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

(Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Göstergeleri:

(Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

slide7

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.

Göstergeleri:

(Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

Motor Gelişimi:

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

(Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.)

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri:

(Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.)

Göstergeleri:

(Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. İp atlar.)

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

( Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri çeker/gerer. Nesneleri açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri:

(Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)

Özbakım Becerileri:

Kazanım 7.Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Göstergeleri:

(Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)

slide8

NİSAN AYI

KAVRAMLARIMIZ

slide10

NİSAN AYI

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİMİZ

slide11

PROJE KONUMUZ

“YEMEKLER”

do du umuz da neden a iz sorusu le yemekler proje konusuna ba landi
DOĞDUĞUMUZ DA NEDEN AÇIZ? SORUSU İLE “YEMEKLER” PROJE KONUSUNA BAŞLANDI.

-DOĞDUĞUMUZDA ÇOK KÜÇÜK OLDUĞUMUZ İÇİN KARNIMIZ ACIKIYOR

METE ERSÖZ

-ANNEMİZİN KARNINDAN ÇIKINCA YEMEK YİYEMİYORUZ. ACIKIYORUZ.

YANKI ALACAOĞLU

-SÜT İÇEMEDİĞİMİZ İÇİN

KAĞAN BOŞGELMEZ

-ANNEMİZİN KARNINDA YEMEK OLMADIĞI İÇİN

YAĞMUR TURGAY

-ANNEMİZDEN SÜT EMMEDİĞİMİZ İÇİN

SİNAN SANER

-ANNEMİZİN KARNINDAKİ YEMEKLERİ YİYEMİYORUZ. AÇ OLUYORUZ. SÜT İSTİYORUZ.

ÖMER ALİ KARATAŞ

-ANNEMİZİN KARNINDAN ÇIKARKEN DOKTORLAR BİZE YEMEK VERMEDİĞİ İÇİN AÇ OLUYORUZ.

EBİL EFE AKAY

-BİZİM İLK YEMEĞİMİZ MAMA HEMEN OLMADIĞI İÇİN AÇ OLUYORUZ.

TİMUR ATA TÜRKOĞLU

 • -DOĞDUĞUMUZDA DİŞLERİMİZ OLMADIĞI İÇİN
 • GÜLAY KARABAŞ
 • - ANNEMİZİN KARNINDA ANNEMİZ YEMEK YERKEN YEMEK YİYORUZ. DOĞDUĞUMUZDA ACIKIYORUZ.
 • MERT GÜLDÜMEN
 • -BİLMİYORUM. AMA SÜT HEMEN OLMADIĞI İÇİN
 • EFE ALİ MERT
slide13

-ANNEMİZİN KARNINDA VİTAMİN ALIYORUZ. ÇIKINCA ALAMADIĞIMIZ İÇİN AÇ OLUYORUZ.

DERİN HALVAŞİ

-ÇÜNKÜ HEMEN YEMEK YEMEDİĞİMİZ İÇİN. SÜT İÇMEYİ BEKLERİZ.

YAĞMUR TEZGÖR

-ÇÜNKÜ DOKTORLAR HEMEN ÇOCUKLARI GÖTÜRÜYORLAR. ONLARDA ANNELERİNDEN SÜT ALAMIYORLAR ACIKIYORLAR.

DEMİR MİRZA

-ÇÜNKÜ ANNEMİZ SAĞLIKLI YİYECEKLER YERİNE SADECE SÜT VERİR.

ELİF ELİZABETH EVSEN

-ANNEMİZİN KARNINDA YEMEK OLMADIĞI İÇİN AÇ OLURUZ.

KEREM ÇEKİÇ

-YEMEK YEMEYİ BİLMEDİĞİMİZ İÇİN.

DEREN ÇELEBİ

-ÇÜNKÜ DOKTORLAR BİZE BİR SAAT VERİYORLAR O SAATTE DOĞUYORUZ. YEMEK YİYEMİYORUZ.

NİL HAKTANIR

-DOĞMAMIZ İÇİN UZUN ZAMAN GEÇİYOR ONUN İÇİN

ALİ EGE GÜNEY

-HASTANEDE BİZİ ANNEMİZDEN ALIYORLAR. 6 SAAT GEÇİYOR ACIKIYORUZ.

KEREM YILMAZER

neden yemek yer z sorusu zer ne konu uldu
NEDEN YEMEK YERİZ? SORUSU ÜZERİNE KONUŞULDU.

-ACIKTIĞIMIZ İÇİN

METE ERSÖZ

-SAĞLIKLI OLMAK,BÜYÜMEK İÇİN.

YANKI ALACAOĞLU

-KARNIM ACIKTIĞI İÇİN YEMEK YİYORUM.

KAĞAN BOŞGELMEZ

-BÜYÜMEK İÇİN

YAĞMUR TURGAY

-DAHA SAĞLIKLI BÜYÜMEK İÇİN

SİNAN SANER

-SAĞLIKLI OLMAK BÜYÜMEK İÇİN

ÖMER ALİ KARATAŞ

-KASLARIMIZIN GÜÇLENMESİ İÇİN

EBİL EFE AKAY

-BÜYÜMEMİZ İÇİN. SAĞLIKLI OLMAMIZ İÇİN.

TİMUR ATA TÜRKOĞLU

 • -SAĞLIKLI OLMAK, BÜYÜMEK VE GÖZLERİMİZİN DAHA İYİ GÖRMESİ İÇİN.
 • GÜLAY KARABAŞ
 • - GÜÇLÜ OLMAK, BÜYÜMEK İÇİN.
 • MERT GÜLDÜMEN
 • -KÜÇÜK OLMAMAK İÇİN.
 • EFE ALİ MERT
slide16

-BÜYÜMEK VE İYİ BESLENMEK İÇİN, YEMEKLERDEKİ VİTAMİNLERİ ALABİLMEK İÇİN.

DERİN HALVAŞİ

-BÜYÜMEK, SAĞLIKLI OLMAK, HASTA OLMAMAK, GÜÇLÜ OLMAK İÇİN.

YAĞMUR TEZGÖR

-GÜÇLÜ OLMAK İÇİN, BİRDE BÜYÜMEK İÇİN.

DEMİR MİRZA

-SAĞLIKLI OLARAK YAŞAYABİLMEK İÇİN, YEMEK YERSEK HASTA OLMAYIZ.

DEREN ÇELEBİ

-BÜYÜMEK İÇİN, YEMEK YEMEZSEK BÜYÜYEMEZ HASTA OLURUZ.

NİL HAKTANIR

-AÇLIKTAN BAYILMAMAK İÇİN YEMEK YEMELİYİZ.

ALİ EGE GÜNEY

-AÇ OLDUĞUMUZ İÇİN, ÜÇ GÜN YEMEK YEMEZSEK ÖLEBİLİRİZ.

KEREM YILMAZER

-BÜYÜMEK VE SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN. GÜÇLÜ OLMAK İÇİN.

DERİN SAMANOĞLU

le yeme sinifta yen ld y yecekler n kokusuna farkli baharatlar eklenerek tadina bakildi
ÖĞLE YEMEĞİ SINIFTA YENİLDİ. YİYECEKLERİN KOKUSUNA, FARKLI BAHARATLAR EKLENEREK TADINA BAKILDI.
demokras ali malari kapsaminda lkem ze a t en sevd m z y yecek se m yapildi
DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜLKEMİZE AİT EN SEVDİĞİMİZ YİYECEK SEÇİMİ YAPILDI.
slide39

MİNİK TEMA

EĞİTİM PROGRAMI

ETKİNLİĞİ

slide41

DEĞERLER EĞİTİMİ

ETKİNLİKLERİ

“SABIRLI OLMAK”

sabirli olmak ned r sen h sabirli oldun mu sorulari cevaplandi
SABIRLI OLMAK NEDİR? SEN HİÇ SABIRLI OLDUN MU?SORULARI CEVAPLANDI.

-Bir şeyi heyecanla beklememek.

-Babamın uzaktan kumandalı helikopteri ne zaman alacağı ile ilgili sabırlı oldum.

METE ERSÖZ

-Bir şeyi alırken sakin beklemek.

-Hatırlamıyorum.

YANKI ALACAOĞLU

-Masadan kalkmamak, düzgün durmak.

- Evde sabırlı oldum. Oyuncak oynadım.

KAĞAN BOŞGELMEZ

-Doğum günü olurken pastanın gelmesini beklemek gibi.

-Havuza girmek için sabrediyorum.

YAĞMUR TURGAY

-Kekin pişmesini beklemek, otobüs beklemek ve 7 yaşına girmeyi beklemek gibi demek.

-Nerf diye oyuncağım var, onu misafirler gidinceye kadar oynamadım bekledim.

SİNAN SANER

-Akıllı durmak demek

-Mesela babama bir şeyler öğretirken sabırlı oluyorum

ÖMER ALİ KARATAŞ

-Ödevini bitirene kadar çizgi film izlememek gibi.

-Annem bana hiç sabırlı ol demedi.

EBİL EFE AKAY

-Beklemek demektir.

-Aynen benim beklediğim gibi, doğum günümdeki oyuncakları beklemek

TİMUR ATA TÜRKOĞLU

slide43

-Beklemek demek.

 • -Doğum günümü bekliyorum annem oyuncak alacak.
 • GÜLAY KARABAŞ
 • - Beklemek demek.
 • -Babam ile satranç oynayacaktık, sabırla işten gelmesini bekledim.
 • MERT GÜLDÜMEN
 • -Beklemek demek.
 • - Dedem bana sürpriz yaparken sabırlı ol diyor. Bende sabırlı olmak zorunda oluyorum.
 • EFE ALİ MERT
 • -Sabrımızı tutmak demek.
 • -Tatilleri beklerken sabırlı oluyorum.
 • DERİN HALVAŞİ
 • -Beklemek demek.
 • -Annem kuaföre gidince sabırlı oluyorum, onu bekliyorum.
 • YAĞMUR TEZGÖR
 • -Heyecanla beklemek.
 • -Uyuma vaktinin gelmesini bekliyorum, çünkü uyumadan önce babamla birlikte bilgisayar oynuyoruz.
 • DEMİR MİRZA
 • Sabır demek, beklemek demek.
 • -Dün sabırlı olmuştum. Doktorda kilomun tartılması için sıra bekledim
 • ELİF ELİZABETH EVSEN
 • -Beklemek demek.
 • -Bir kez sırada sabırlı olmuştum. Kuzu kesmeye gitmiştik, orada sıra bekledik.
 • KEREM ÇEKİÇ
 • -Beklemek demek.
 • -Annem televizyonda bir şeye bakarken sabırlı oluyorum.
 • DEREN ÇELEBİ
slide45

NİSAN AYINDA

OKUNAN

HİKAYE KİTAPLARI

slide47

NİSAN AYI

BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI

stek mar i ren ld
“İSTEK” MARŞI ÖĞRENİLDİ.
 • İSTEK MARŞI
 • ATATÜRK’ÇÜ EĞİTİM İLKEMİZ
 • COŞKUYLA ÇARPAR YÜREĞİMİZ
 • NESİLLER BOYU YÜKSELECEK
 • DAİMA GURURLA SESİMİZ
 • BİR GÜNEŞ GİBİ
 • ÜSTÜMÜZE DOĞAN
 • ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖRNEK OLAN
 • İSTEK VAKFI GENÇLERİYİZ BİZ
 • VAR OLDUKÇA BU SEVGİMİZ
 • AŞARIZ ENGELLERİ GÜÇLÜYÜZ BİZ
slide52
23 NİSAN’DA NEDEN BAYRAM YAPIYORUZ? SOHBET EDİLDİ.23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN SINIFLAR VE OKULUMUZ SÜSLENDİ.
slide54

ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA ÇOCUKLARIN YERİ VE ÖNEMİ HAKKINDA SOHBET EDİLDİ. ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ OLDUĞU FOTOĞRAFLARI İNCELENDİ.BU FOTOĞRAFLAR KULLANILARAK ALBÜM OLUŞTURULDU.

23 n san s ml arki ren ld
“23 NİSAN” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
 • 23 NİSAN
 • SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
 • ÇÜNKÜ EN ŞEREFLİ EN MUTLU GÜN
 • BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN
 • İŞTE BUGÜN BİR MECLİS KURULDU
 • SONRA HEMEN PADİŞAH KOVULDU
 • BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN
slide64

NİSAN AYI

DOĞUM GÜNÜ

KUTLAMAMIZ

slide65

İYİ Kİ DOĞDUN

DERİN SAMANOĞLU

slide68

İLKOKULA

İLK ADIM PROJESİ

slide69

İLKOKUL SINIFINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

-ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

-“I-ı” VE “İ-i” SESLERİNİ TANIMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI

slide77

NİSAN AYI

BRANŞ

DERSLERİMİZ

b lg sayar
BİLGİSAYAR

TETRİS OYUNU OYNANDI.

KİDPİX PROGRAMI İLE RESİMLER YAPILDI.

“PASTA YAPALIM” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

drama
DRAMA

ZARAFET VE KİBARLIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA “GÜNAYDIN GÜLE GÜLE, TEŞEKKÜR ETME, AFEDERSİNİZ” SÖZCÜKLERİ KULLANILARAK DOĞAÇLAMA YAPILDI.

MESLEKLER ÜZERİNE PANDOMİM YAPILDI.

beden e t m
BEDEN EĞİTİMİ

TOP İLE ÇALIŞMALAR YAPILDI. (TOP ATMA, FIRLATMA, YAKALAMA, EĞLENCELİ OYUN VE YARIŞMALAR) YAPILDI.

satran
SATRANÇ
 • SATRANÇ OYUNUNDA TAŞ DEĞİŞİMLERİ, MERDİVEN MATI, KURALLARI ÖĞRENİLDİ.
 • SERBEST OYUN OYNANDI.
fen laboratuvari
FEN LABORATUVARI
 • BİLİMSEL ÇİZGİ FİLM (SİHİRLİ OKUL OTOBÜSÜ) BELGESEL FİLM İZLENDİ.
 • BİTKİ YETİŞTİRİLDİ. BÜYÜME AŞALARI GÖZLEMLENDİ. ASİTLİ İÇECEKLER VE ZARARLARI İLE İLGİLİ DENEY YAPILDI.
halk oyunlari
HALK OYUNLARI
 • MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI
 • SAHNE YERLEŞİMİ ÇALIŞMALARI YAPILDI
m z k
MÜZİK
 • RİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
 • “23 NİSAN” VE “CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.
g rsel sanatlar
GÖRSEL SANATLAR

KESME YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ İLE KARTONDAN ÇOCUK KALIPLARI VE EVALARDAN KIYAFETLER KESİLİP YAPIŞTIRILDI PASTEL BOYA KULLANARAK KOLAJ TEKNİĞİ İLE “PASTA HAMBURGER, KEK, PİZZA, SALATA” YAPILDI.

slide88

MAYIS AYI

MİNİ PROGRAMI

slide91

MAYIS AYI

AİLE KATILIMI