redak uzrok febrilnosti u mladog odoj eta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta. V. Parezanović Kardiološka služba Univerzitetske dečje klinike. Febrilno odojče. 65% odojčadi 3-36 meseci posećuje doktora zbog febrilnosti > 38.5 o C 50% febrilnosti je nepoznate etiologije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
redak uzrok febrilnosti u mladog odoj eta

Redak uzrok febrilnosti u mladog odojčeta

V. Parezanović

Kardiološka služba Univerzitetske dečje klinike

febrilno odoj e
Febrilno odojče
 • 65% odojčadi 3-36 meseci posećuje doktora zbog febrilnosti > 38.5oC
 • 50% febrilnosti je nepoznate etiologije
 • 8-10% ima sistemsku bakterijsku infekciju (pozitivna hemokultura) i/ili bakterijski meningitis

Problemi

 • Opasnost od neprepoznavanja “high risk” pacijenata
 • Preteran broj hospitalizacija, nepotrebnih analiza i antibiotskog tretmana

S.E. Krug, 2002

low risk febrilno odoj e
Low riskFebrilno odojče

Rochester Criteria:

 • Dobro raspoloženo,prethodno zdravo odojče
 • Broj leukocita 5-15 000/mm3
 • Broj nezrelih elemenata bele loze <1500/mm3
 • Sediment urina: < 10 leukocita u vidnom polju
 • Odsustvo kliničkih znakova infekcije uva, kostiju ili mekih tkiva

Dagan et al. J Pediatr 1985

high risk febrilno odoj e
High riskFebrilno odojče
 • “Intoksicirano” odojče ili malo dete (3-36 meseci) – iritabilno ili letargično, slaba periferna perfuzija
 • Tempreatura > 38oC (0-3 mes.) ili > 39oC (3-36 mes)
 • Broj leukocita > 15 000/mm3 (ili < 5000 mm3)
 • Broj nezrelih elemenata bele loze > 1500/mm3
 • Sediment urina: > 10 leukocita u vidnom polju
 • Petehije (kod oko 20% dece sa SBI)

Expert consensus panel recommendations, Pediatrics, 1993

prikaz slu aja febrilno odoj e
Prikaz slučajaFebrilno odojče
 • Tegobe počele 15.09.2008. (uzrast 4 meseca)
  • Povišena temperatura (40°C)
  • Odbijanje obroka, bled, adinamičan
  • Ambulantna th: Sinacilin, Paracetamol
 • Hospitalizovan u Sjenici 16.09.2008.
  • Dijareja, vomitus
  • Sitnozrnasta ospa po celom telu
  • Hiperemija konjuktiva
  • Th: Amikacin, Longaceph

Le 13.1

Hgb 113

prikaz slu aja febrilno odoj e bolnica u u icu
Prikaz slučajaFebrilno odojčeBolnica u Užicu
 • Peti dan bolesti
  • Visoka temperatura, loše opšte stanje
  • Teleradiografija pulmo et cor: b.o.
  • Echo srca: manji perikardni izliv
  • Echo abdomena: b.o.
  • ORL: Otitis media acuta
  • Th: Amikacin, Longaceph, Forcas

10.dan

SE 113

Le 27.2

Hgb 94

MCV 73

CRP 184

prikaz slu aja febrilno odoj e univerzitetska de ja klinika
Prikaz slučajaFebrilno odojčeUniverzitetska dečja klinika
 • 15. dan bolesti
  • uputna dg: Sepsis,Tachycardia, Pericarditis
  • bledo, afebrilno, tahikardično
  • zbog tahikardije smešteno u IN
  • tahikardija konvertovana Adenozinom, zatim uveden Amiodaron

15.dan

SE 125

Le 18.8

Hgb 80

CRP 106

Albumini 27

prikaz slu aja diferencijalna dijagnoza
Prikaz slučajaDiferencijalna dijagnoza
 • Rezime:
  • odojče uzrasta 4,5 mes., prethodno zdravo
  • visoko febrilno 15 dana
  • pozitivan zapaljenski sindrom
  • tahikardija, perikardni izliv
 • Moguće dijagnoze:
  • infektivni endokarditis
  • reumatska groznica
  • M. Kawasaki
  • akutni mioperikarditis

prikaz slu aja ehokardiografski nalaz
Prikaz slučajaEhokardiografski nalaz
 • 15. dan bolesti
  • lako zadebljan miokard
  • dobra kontraktilnost
  • manji perikardni izliv
  • izrazito dilatirane koronarne arterije
prikaz slu aja m kawasaki
Prikaz slučajaM. Kawasaki
 • Klinički znaci:
  • visoka febrilnost
  • ospa
  • konjuktivitis
  • trombocitoza (879...2211...656/mm3)
m kawasaki dijagnosti ki k riterijumi
M. KawasakiDijagnostički kriterijumi

Visoka temperatura duže od 5 dana (38.5°C)

+ 4 od sledećih kriterijuma

 • Bilateralna hiperemija konjuktiva
 • Promene na mukoznim membranama orofarinksa
 • Polimorfni raš
 • Promene na ekstremitetima (edem, eritem, periungvalna deskvamacija)
 • Cervikalna limfadenopatija

Diagnostic guidelines for Kawasaki disease - 5th revision, 2005

m kawasaki dijagnosti ki k riterijumi1
M. KawasakiDijagnostički kriterijumi

Izuzeci (obavezno visoka febrilnost ≥ 5 dana)

 • Manje od 4 glavna znaka, ako je prisutna dilatacija kornarnih arterija (EHO)
 • Kod odojčeta sa neobjašnjivom visokom febrilnošću duže od 5 dana i 2-3 glavna znaka (“inkompletni oblik”)

AHA statement, Circulation, 2004

m kawasaki inkompletni atipi ni oblici
M. KawasakiInkompletni (atipični) oblici
 • Ne ispunjavaju najmanje 4 glavna znaka
 • Najčešće se javljaju kod mladog odojčeta
 • Laboratorijski znaci su isti kao kod tipičnog oblika
 • Češće komplikacije (aneurizme koronarnih arterija)
 • Rizična odojčad (suspektna na M. Kawasaki):
  • Mlađa od 6 meseci
  • Visoko febrilna 7 dana ili duže
  • Izrazito pozitivan zapaljenski sindrom
  • Neobjašnjiva febrilnost

EHO srca

AHA statement, Circulation, 2004

prikaz slu aja terapija
Prikaz slučajaTerapija
 • Imunoglobulini
 • Imunoglobulini + Aspirin
 • Samo Aspirin (prošlo 10 dana od početka bolesti, razvile se aneurizme)
 • Kortikosteroidi

m kawasaki terapija
M. KawasakiTerapija
 • Imunoglobulini2 g/kg (i.v. infuzija tokom 12h)
 • Aspirin 80-100 mg/kg/dan (u 4 doze)

(do smirivanja zapaljenskog sindroma)

3-5 mg/kg/dan (antiagregacione doze)

Zablude:

Visoka opasnost od Rey-ovog sindroma

Istina:

Samo kod akutne Varicelle ili Influenze, kod pacijenata na visokim dozama salicilata dugo posle akutne faze

m kawasaki terapija recidiva ili rezistentnih oblika
M. KawasakiTerapija recidiva ili rezistentnih oblika
 • Imunoglobulini2 g/kg (druga doza)
 • Metilprednisolon30 mg/kg (infuzija 2-3h)jednom dnevno (tokom 1-3 dana)
 • 10-20% pacijenata
 • Povećan rizik od stvaranja aneurizmi

Kobayasi T, Circulation, 2006

m kawasaki zna aj
M. KawasakiZnačaj
 • Rizik od stenoza koronarnih arterija

(akutnog infarkta miokarda)

 • Velike (giant) aneurizme:
  • u 50% stenoza ili kompletna obstrukcija, IM u 2/3
  • Prvi atak za godinu dana u 73% slučajeva, smrtnost 22%
  • Drugi atak u 16% slučajeva, smrtnost 63 %

Tizard E.J, Current Pediatrics, 2005

umesto zaklju ka
Umesto zaključka

Misliti na inkompletni oblik M. Kawasaki (potreban EHO srca) kod:

 • Svakog odojčeta sa povišenom temperaturom

dužom od 5 dana

 • Svakog odojčeta sa povišenom temperaturom

dužom od 5 dana i ospom

 • Svakog odojčeta sa povišenom temperaturom

dužom od 5 dana, ospom i konjuktivitisom

 • Odojčeta sa povišenom temperaturom

dužom od 5-7 dana, trocifrenom SE i CRP,

i izostankom bilo kog drugog žarišta infekcije

Hvala !