amir l f lve besz l nk ab zusok a szoci lis int zm nyekben s a megel z s k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. Abúzus fogalma. - visszaélés, jogtalanság

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Amiről félve beszélünk: Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
amir l f lve besz l nk ab zusok a szoci lis int zm nyekben s a megel z s k

Amiről félve beszélünk:Abúzusok a szociális intézményekben és a megelőzésük

Lőwné Szarka Judit

ellátottjogi képviselő

ab zus fogalma
Abúzus fogalma
 • - visszaélés, jogtalanság
 • - többféle magatartást leíró, átfogó kategória,amely részben tartalmazza veszélyeztetés (vagy veszélyeztetettség) azon formáját, amely az állami beavatkozást
ter letei
Területei:
 • - család
 • - gyermekvédelem
 • - oktatás
 • - egészségügy
 • - szociális ellátás (idős, hajléktalan, fogyatékos, pszichiátriai beteg)
 • ….
ki lehet ldozat
Ki lehet áldozat?
 • - partner (házastárs, élettárs)
 • - szülő
 • - gyermek
 • - testvér
 • - idősek
 • - gyengébbek
 • - fogyatékosok
form i
Formái
 • - lelki terror
 • - fizikai bántalmazás
 • - szexuális bántalmazás
 • - elhanyagolás (érzelmi, fizikai, oktatási)
jogs relmek t pusai
Jogsérelmek típusai
 • Testi-lelki épséghez, egészséghez való jog:
 • Emberi méltósághoz való jog:
 • Tájékoztatáshoz való jog:
 • Szociális ellátáshoz való jog:
 • Önrendelkezéshez való jog:
 • Szabad mozgáshoz való jog:
 • Személyes tulajdon használata:
 • Dokumentációk megismerésének joga:
 • Kapcsolattartás joga:
 • Titoktartáshoz való jog:
a szem lyes gondoskod st ny jt szoci lis int zm nyekben ell tottak jogai
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
 • 94/E.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
mi a teljes k r ell t s
Mi a teljes körű ellátás?
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről:
 • tárgyi feltételek biztosítása (6 négyzetméter, fűtés, melegvíz)
 • étkeztetés megszervezése (napi háromszori, diéta)
 • ruházat, textília biztosítása
 • egészségügyi ellátás
 • mentálhigiénés ellátás biztosítása
 • ……
 • Mi a szükséglete?- Fontos!
a szem lyes gondoskod st ny jt szoci lis int zm nyekben ell tottak jogai1
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
 • (2) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
az egyes ell totti csoportok speci lis jogai
Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
 • 94/F.§ (1) Az egyes szociális intézmények ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.

A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen

 • az akadálymentes környezet biztosítására,
 • az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására,
 • a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy – javítás lehetőségeinek megteremtésére,
 • az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására,
 • társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.
az egyes ell totti csoportok speci lis jogai1
Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
 • 94/G.§ A pszichiátriai betegeket ellátó bentlakásos intézményben, ha az ellátott veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít az Eütv. Vonatkozó rendelkezéseit kell értelem szerűen alkalmazni.

Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása - nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

a szoci lis t rv ny a korl toz sr l
A szociális törvény a korlátozásról
 • A pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket és fogyatékosokat ellátó intézményekben, veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás esetén az Eü. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • Korlátozó intézkedésre a pszichés megnyugtatás megkisérlését követően kerülhet sor.
 • Korlátozások: szabad mozgás, farmakoterápia, elkülönítés ,komplex formák
 • Nem lehet büntető jellegű
 • Kizárólag a veszély elhárításáig tarthat.
 • Orvos hiányában a vezető szakápoló elrendelheti
 • Orvost értesíteni kell
 • A korlátozó intézkedést az orvos hgyja jóvá.
 • Dokumentálni kell
 • A dokumentum az egyéni ápolási, gondozási terv része.
az egyes ell totti csoportok speci lis jogai2
Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
 • 94/H.§ (1) A hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményben elhelyezett személyek esetében különös figyelemmel kell lenni az emberi méltóság védelmére.

A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos.

 • 94/I.§ A szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményben különös figyelmet kell fordítani az ellátott adatainak, személyiségi jogainak védelmére.
feladatok
Feladatok
 • Prevenció
 • Hatékony intézkedés
 • Szakmai felkészültség
 • Megfelelő módszerek
 • Probléma feltárása
 • „Beszéljünk róla”
 • Kontroll- folyamatossága
eg szs g gyi ell t s
Egészségügyi ellátás
 • Szakmai együttműködés!