Stres mana ment relaxa n a aktiva n techniky
Download
1 / 13

STRES MANAŽMENT, RELAXAČNÉ A AKTIVAČNÉ TECHNIKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

STRES MANAŽMENT, RELAXAČNÉ A AKTIVAČNÉ TECHNIKY. Stres manažment. Stres manažment: program osvojenia si metód zvládania stresu Podstata: spoznanie individuálnych zdrojov a prejavov stresu Predpokladanie situácií vyvolávajúcich stres umožňuje stres kontrolovať a zvládať

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRES MANAŽMENT, RELAXAČNÉ A AKTIVAČNÉ TECHNIKY' - libra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stres mana ment relaxa n a aktiva n techniky

STRES MANAŽMENT, RELAXAČNÉ A AKTIVAČNÉ TECHNIKY


Stres mana ment
Stres manažment

 • Stres manažment: program osvojenia si metód zvládania stresu

  • Podstata: spoznanie individuálnych zdrojov a prejavov stresu

  • Predpokladanie situácií vyvolávajúcich stres umožňuje stres kontrolovať a zvládať

  • Poznanie, nácvik a výber vhodnej relaxačnej techniky

Personálny úrad


Z a a stres
Záťaž a stres

 • Záťaž

  • 1. stupeň: Bežná záťaž

   • nároky sú známe

  • 2. stupeň: Zvýšená záťaž

   • Nestačia bežné spôsoby riešenia. Riešenie posúva dopredu

  • 3. stupeň: Hraničná záťaž

   • Siahanie na dno síl. Možné poruchy psych. činnosti

  • 4. stupeň: Extrémna záťaž

   • Zlyhávanie, sprevádzané poruchami správania

 • Pri pretrvávaní určitého stupňa záťaže dlhý čas dochádza k vystupňovaniu záťaže, napr. zvýšená záťaž sa mení na hraničnú, hraničná záťaž na extrémnu

Personálny úrad


Z a a stres1

Stres

stres je extrémna a neobvyklá situácia, ktorej hrozba vyvoláva významnú zmenu správania

zmena v organizme, ktorá v určitom stave ohrozenia môže vyvolať vysoký stupeň napätia, rozvrátiť zabehané schémy každodenných spôsobov konania, oslabuje mentálnu výkonnosť a vyvoláva subjektívne nepríjemné stavy afektívneho vyčerpania

Záťaž: všetky situácie, ktoré u nás vyvolávajú napätie

Stres: stav nadmernej psychickej záťaže, charakterizovaný fyziologickou odpoveďou organizmu pre jeho uvedenie sa do stavu zvýšenej pohotovosti.

Stres: obranná reakcia, objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela

Záťaž a stres

Personálny úrad


Zdroje z a e a stresu

Všeobecné zdroje záťaže a stresu:

Výzva pre hranice schopností

Nepredvídateľnosť

Neovplyvniteľnosť situácie

Traumatické udalosti

Zdroje záťaže a stresu súvisiace s prácou:

Pracovný proces

Pracovné roly

Medziľudské vzťahy, komunikácia a štýl riadenia

Zdroje záťaže a stresu

Personálny úrad


Zdroje z a e a stresu v s vislosti s nasaden m v oper ci ch medzin rodn ho kr zov ho mana mentu

Stresory neoperačného charakteru:

Odlúčenie od domova, rodiny, nedostatok súkromia, neznáme prostredie

Stresory operačného charakteru

Vystavenie vojenského personálu traumatizujúcim zážitkom počas operácií

konkrétne ohrozenie ostreľovačmi alebo v rámci prestreliek,

improvizované výbušné systémy,

samovražedné útoky,

raketové útoky a nehody.

Významný traumatizujúci náboj má aj:

manipulácia s mŕtvolami,

hromadné hroby,

konfrontácia s vážne zranenými lokálnymi obyvateľmi (predovšetkým deťmi) alebo príslušníkmi koaličných jednotiek, pričom zväčša ide o zranenia devastačného charakteru

Zdroje záťaže a stresu v súvislosti s nasadením v operáciách medzinárodného krízového manažmentu

Personálny úrad


Stres mana ment1
Stres manažment

 • Podstatou zvládania stresu je dosiahnuť určitú mieru kontroly nad prežívaním záťaže

  • Posilnenie organizmu, aby lepšie zvládal záťaž. V praxi to znamená zdravú životosprávu

  • Cvičenie

  • Dostatok spánku a oddychu

  • Spoznanie svojich vlastných prejavov stresu a identifikovaním jeho zdrojov

  • Zmena prístupu k veciam

  • Vyhľadávanie sociálnej opory

  • Relaxovanie

Personálny úrad


Relaxa n a aktiva n techniky
Relaxačné a aktivačné techniky

 • Techniky, ktoré pomáhajú pri zvládaní stresových a záťažových situáciách:

  • Dýchanie

  • Koncentrácia

  • Schultzov autogénny tréning

  • Jacobsonova progresívna svalová relaxácia

  • Univerzálne cvičenia

Personálny úrad


Relaxa n a aktiva n techniky pr klady

Dýchanie

Stres a záchvaty úzkosti sa často spájajú s hyperventiláciou.

Varovné signály: zívanie, lapanie dychu, vzdychanie, zadržiavanie dychu a viditeľný pohyb hrudníka, hrdla a pliec pri rozprávaní a dýchaní

Nácvik bránicového dýchania:

Poloha ležmo, pravá ruka na bruchu

Zatvoriť oči, dýchanie nosom

Ľavá ruka na hrudník, pri dýchaní sa nesmie hýbať. Pravá ruka sa dvíha a klesá

Upokojujúce dýchacie cvičenie:

Nesilené dýchanie.

Nádych - zadržanie dychu (počítať do 4 až 8) - výdych – zadržanie dychu –

Opakovať 10 krát

Relaxačné a aktivačné techniky - príklady

Personálny úrad


Relaxa n a aktiva n techniky pr klady1

Koncentrácia

Niekedy sa človek nedokáže sústrediť. Má neusporiadané myšlienky

Ku koncentrácii pomáha počúvanie hudby. Vhodné použiť nahrávky inšpirované prírodnými zvukmi

Emócie spôsobené kontaktom s hudbou vyvolávajú reakcie, ktoré priamo ovplyvňujú biochemické pochody v ľudskom tele

Cvičenie:

Napočítanie do 10. Myšlienky sústrediť len na počítanie

Ak sa sústredenie preruší – opakovať od 1

Efektívnym nástrojom pre okamžité prevzatie kontroly je relaxačné cvičenie

5 - 4 - 3 - 2 - 1

Úlohou je vymenovať veci, ktoré vidí (napr. stôl, okuliare), ktoré počuje (napr. zvuk okoloidúceho auta, vlastný dych,

Z každej modality najprv po päť, potom po štyri, tri, dve a jednu

Relaxačné a aktivačné techniky - príklady

Personálny úrad


Relaxa n a aktiva n techniky pr klady2

Shultzov autogénny tréning

Výhoda: schopnosť krátkodobého osvieženia

Cvičením sa dosahuje fyzické i psychické uvoľnenie

Nacvičujú s pocity tiaže, tepla, dýchania

cvičenie autogénneho tréningu – „TEPLO“

„PRAVÁ RUKA JE ÚPLNE ŤAŽKÁ“ (šesťkrát),

„SOM ÚPLNE POKOJNÝ“ (jedenkrát),

„PRAVÁ RUKA JE ÚPLNE TEPLÁ“ (šesťkrát),

„SOM ÚPLNE POKOJNÝ“ (jedenkrát).

Celé opakovať aspoň 5 – 10 minút.

„RUKY NAPÍNAŤ! ZHLBOKA DÝCHAŤ! OTVORIŤ OČI!“

Relaxačné a aktivačné techniky - príklady

Personálny úrad


Relaxa n a aktiva n techniky pr klady3

Univerzálne cvičenia

Vhodné pri pocitoch napätia

Pri nedostatku času na precvičovanie častí tela

Cvičenia hlavy a krku

Cvičenia chrbta

Cvičenie paží a hrudníka

Cvičenie hlavy a krku:

Krúženie hlavou: krúžte pomaly hlavou v smere hodinových ručičiek, potom trikrát opačne, hlavu spúšťajte celou jej hmotnosťou.

Otáčanie hlavou: otáčajte hlavou v jednej rovine zo strany na stranu, desaťkrát pomaly, potom desaťkrát rýchlejšie.

Napínanie krku: pomaly spustite hlavu dopredu a dozadu, čo možno najviac, napínajte svaly krku. Opakujte desaťkrát.

Krk a plecia: krčte obe plecia, spolu aj jednotlivo. Zdvihnite ich vysoko a potom ich nechajte klesnúť celou hmotnosťou.

Relaxačné a aktivačné techniky - príklady

Personálny úrad


Z ver
Záver

 • Najúčinnejším a aj najrozšírenejším spôsobom vyrovnávania sa s napätím a záťažou je fyzická aktivita – predovšetkým šport.

 • Ďalšími významnými metódami odbúravania stresu sú metódy relaxácie. Nie každá metóda alebo technika vyhovuje každému, preto je dobré vyskúšať si ich viac.

 • Profesionálni vojaci – predovšetkým tí, ktorí pôsobia v zahraničných operáciách, by mali ovládať účinný spôsob relaxácie

Personálny úrad


ad