stimulantbehandling av metadon substituerte pasienter i lar en pilotstudie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie. ”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere” Kristiansand 29.- 30. mai 2006 Olav Espegren, spes. i psykiatri, Seksjonsoverlege. Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie' - libra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stimulantbehandling av metadon substituerte pasienter i lar en pilotstudie
Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR –en pilotstudie

”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere”

Kristiansand 29.- 30. mai 2006

Olav Espegren, spes. i psykiatri,

Seksjonsoverlege

stimulant behandling av metadon substituerte pasienter i lar
Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR

Problemstilling: Hva er nytten av

polyfarmakologisk behandling og

behandlingseffekt målt ved:

 • Forbedring i ADHD symptomer
 • Bedre retensjon i LAR (færre avbrudd i behandlingen)
 • Bedret funksjon og livskvalitet

2 Overlege Olav Espegren

hvorfor denne delstudie med sentral stimulantia til adhd pas i lar
Hvorfor denne delstudie med sentral- stimulantia til ADHD pas. i LAR?
 • Mange LAR pasienter fungerer marginalt og har store problemer med å opprettholde rusfrihet
 • Mange har tydelige tegn på rastløshet, hyper- aktivitet, impulsivitet, mangel på struktur
 • Symptomene på AD/HD blir tydeligere og mer fremtredende etter stabilisering på metadon
 • Mange pasienter sliter med god rusmestring i LAR

3 Overlege Olav Espegren

slide4
Noen pasienter hadde fått AD/HD diagnosen før de ble tatt inn i LAR
 • Mange var blandingsmisbrukere og hadde kombinert stimulantia og opioider årevis
 • Ingen klar farmakologisk grunn til ikke å kombinere de to medikamentene
 • Ritalin og metadon har begge vært brukt klinisk i 2 generasjoner

4 Overlege Olav Espegren

slide5
Felleskatalogen 1963

5 Overlege Olav Espegren

design
Design
 • Åpen protokoll pilot-studie
 • Metode: Medisinsk kasuistikk studie
 • Antall: Over 10 pasienter, mer enn 5 bør fullføre forsøket

7 Overlege Olav Espegren

kriterier for inklusjon og eksklusjon
Kriterier for inklusjon og eksklusjon
 • Inklusjon
  • LAR-kriteriene: alder over 25 år
  • flere år med opioid-dominert misbruk
  • gjentatte forsøk på medik. fri beh. i institusjon, men uten å lykkes
  • ADHD diagnose etter internasjonale kriterier
 • Eksklusjon
  • Bivirkninger
  • Manglende compliance, vegring
  • Vedvarende rusmisbruk

8 Overlege Olav Espegren

kartlegging f r inklusjon baseline
Kartlegging før inklusjon-”Baseline”
 • Vanlig klinisk undersøkelse og journal
 • Komparent info
 • Blodprøve og Ekg
 • AD/HD diagnose-DSM IV, Wender Utah, CPT-II
 • Psykiatrisk evaluering, akse I (MINI (Sheehan,1994), akse II ( TCI II, SCID II )
 • Psykiatrisk symptombyrde (SCL-90)
 • Eksekutive funksjoner & kognitiv funksjon (Wisconsin Card Sorting Test, WASI)
 • GAF (Global Asessment of Functioning)

9 Overlege Olav Espegren

intervensjon
Intervensjon
 • Individuell dosering metylfenidat
 • Psykososiale intervensjoner etter LAR prosedyrene:
  • ansvarsgrupper
  • noen tatt inn i institusjoner
  • regelmessige urinprøver
 • Vår intervensjon, støtte og undervisning om ADHD til pas. og behandlingsansvarlige

10 Overlege Olav Espegren

m linger

Målinger

Bivirkninger og komplikasjoner

Effekt av metylfenidat på målsymptomer

Funksjonsendring (GAF-S og GAF-F)

SCL 90 - psykiatrisk symptom belastning

Rusmestring – målt ved urinprøver

Retensjon i behandling

Dødelighet

11 Overlege Olav Espegren

pasient karakteristika
Pasient karakteristika
 • Alder ved inntak: 37,2 år (27 – 47)
 • Sivil Status Ugift: 9

Samboer: 5

Skilt: 2

 • Økonomist status: Ufør: 12

Sosialhjelp: 3

12 Overlege Olav Espegren

pasient karakteristika13
Pasient karakteristika

13 Overlege Olav Espegren

utdanning og arbeidserfaring
Utdanning og arbeidserfaring

Utdanning

 • Grunnskole: 11 (6.kl.: 1, 8.kl.: 4, 9.kl.: 5, 10.kl.: 1)
 • Videreg.: 5 (Grunnk.: 2, VK1: 3 )
 • Fagbrev Ingen

Arbeidserfaring

 • I ordinært lønnet arbeid 2,5 år (0 – 15 år)
 • Mange har vært utallige tiltak

14 Overlege Olav Espegren

kriminalitet
Kriminalitet

Bøter og ubetingede dommer ikke medtatt.

15 Overlege Olav Espegren

debut av rusmiddelmisbruk 1

Debut av rusmiddelmisbruk(1)

16 Overlege Olav Espegren

debut av rusmiddelmisbruk 2

Debut av rusmiddelmisbruk(2)

Smittestatus Hepatit C: 13 (81%)

HIV: 0

17 Overlege Olav Espegren

adhd diagnose behandling som barn
ADHD Diagnose/behandling som barn
 • Antall henvist til BUP: 8
 • AD/HD diagnose som barn: 2
 • Ritalin beh.som barn: 2
 • Behandlingsvarighet: Pasient 1:36 mnd

Pasient 2: 4 mnd

18 Overlege Olav Espegren

psykiatrisk komorbiditet
Psykiatrisk komorbiditet

19 Overlege Olav Espegren

dosering i fors ksperioden
Dosering i forsøksperioden

20 Overlege Olav Espegren

resultater
Resultater
 • Dødsfall – ingen
 • Bivirkninger av medikamentell beh.

- Forbigående og forventede bivirkninger

 • Komplikasjoner

- Ingen

 • Ekg – hø. ventrikkel endringer??

21 Overlege Olav Espegren

slide23
Lever funksjonsprøver

23 Overlege Olav Espegren

slide24
3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

24 Overlege Olav Espegren

urinpr veanalyser
Urinprøveanalyser
 • Ukentlige prøver
 • Ved manglende prøve fulgt LOCF-prinsippet

%

27 Overlege Olav Espegren

urinpr ver
Urinprøver

28 Overlege Olav Espegren

oppsummering av klinisk erfaringer
Oppsummering av klinisk erfaringer
 • Ingen alvorlige somatiske bivirkninger
 • Levertallene bedret noe eller uforandret
 • Noen antydet ve. ventrikkel forstørrelse, betydning uviss.
 • Ingen mentale bivirkninger sett
 • Bare forventede bivirkninger
 • Ingen dødsfall

29 Overlege Olav Espegren

oppsummering av klinisk erfaring 2
Oppsummering av klinisk erfaring (2)
 • Retensjon i LAR 100%.
 • Retensjon i studie god.
  • En forlot institusjon etter 5 mnd., stimulantia

avbrutt.

  • En hadde pause i forbindelse med magesykdom
 • Forbedring av komorbid angst og depresjon

30 Overlege Olav Espegren

oppsummering av klinisk erfaring 3
Oppsummering av klinisk erfaring (3)
 • Pasientene generelt sett mer fornøyd
 • Generelt sett god rusmestring, men ble noe dårligere etter prosjektperioden
 • Funksjonsnivå forbedret noe, men varierer mye
 • Mulighet for en viss bruk av tvang i oppfølgingen ville lette rehabiliteringen

31 Overlege Olav Espegren

oppsummering av klinisk erfaring 4
Oppsummering av klinisk erfaring (4)
 • De med Cluster B pers.forstyrrelse er dårligst og trenger oppfølging i bolig med døgnbemanning
 • Individuelt tilrettelagt oppfølging med fokus på funksjon er essensielt
 • Selvbilde bedret, bedring i mestring og livskvalitet, men alle fungerer svakt
 • God ”compliance”

32 Overlege Olav Espegren

ad