po ta ov grafika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Počítačová grafika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Počítačová grafika - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Počítačová grafika. Zopakujme si !. 1 bit – je jednotka informácie 8 bitov – je 1 Byte do 8 bitov je možné zapísať 255 kombinácii čísel ( 2 8 ) Napr. číslo 2478 je 100110101110, t.j vyjadrené na 12 bitoch. Počítačová grafika. popis objektov (model). zobrazovanie. obraz. spracovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Počítačová grafika' - libra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zopakujme si
Zopakujme si !
 • 1 bit – je jednotka informácie
 • 8 bitov – je 1 Byte
 • do 8 bitov je možné zapísať 255 kombinácii čísel (28)
 • Napr. číslo 2478 je 100110101110, t.j vyjadrené na 12 bitoch
po ta ov grafika1
Počítačová grafika

popis objektov

(model)

zobrazovanie

obraz

spracovanie

obrazu

rekonštrukcia

modelovanie

popis obrazu

Zobrazovanie

Výstupné zariadenia

rastrová – monitor (800  600, 1024  768) tlačiarne laserové a atramentové (300dpi, 600dpi) ploter atramentový

vektorová ploter perový

Vstupné rastrové zariadenie pre snímanie obrazu — skener

Popis obrazu

vektorový

obraz = množina objektov

rastrový

obraz = matica bodov

grafick bod pixel pixel picture element

maju farbu!!

Grafický bod — Pixel(pixel = picture element)
 • Body, ktoré používa k zobrazovaní na výstupní zariadení.
   • obrazovka — niekoľko malých bodov vysvítí jeden pixel
   • atramentová tlačiareň — veľkosť pixelu zodpovedá veľkosti kvapky farby
   • laserová tlačiareň — veľkosť bodu zodpovedá niekoľkým zrnkám toneru
 • Matematické body, ktoré špecifikujú polohu.
   • súradnice určujú polohu bodu v obraze, nemá rozmer.
farebn h bka

1

1

0

1

1

1

0

1

Farebná hĺbka

Aby bol obrázok farebný, musíme každému bodu - pixelu obrázka priradiť určitú farbu.

0–255 28-1

pixel

Na každú farbu 1 byte

farebn re imy
Farebné režimy

Ľudské oko je nedokonalé a farby ktoré vníma sú zmesou troch farieb s určitou intenzitou. Farby ktoré vidíme môžeme z fyzikálneho hľadiska rozdeliť podľa pôvodu do dvoch skupín. Farby ktoré vznikajú miešaním svetla, čiže zdrojom je svetlo samotné a farby ktoré vznikajú miešaním svetla odrazeného, teda nie svetla z pôvodného zdroja.

farebn modely

Model HSV

Subtraktivní model

Aditivní model

Farebné modely
 • Z kterých základních farieb sa budu ostatne skládat?
 • Aký bude pomer jednotlivých základních farib?
 • Akým zpôsobom sa budu základne farby miešať?
ierno biely bw 1bit
Čierno biely – BW (1bit)

označovaný je ako BW (Black and White). Už z názvu je zrejme, že body tvoriace obraz môžu byť buď biele alebo čierne. Na uloženie informácie o ôsmich obrazových bodov nám postačí jeden BYTE.

0

1

odtiene sivej greyscale 8 bit
Odtiene sivej – Greyscale (8 bit)

dovoľuje vybrať pre daný obrazový bod jeden z 256 odtieňov sivej farby. Toto farebné rozlíšenie je úplné postačujúce napr. na kvalitné zobrazenie čiernobielej fotografie. Pri tejto farebnej hĺbke potrebujeme na uloženie informácie o farbe jedného bodu jeden BYTE.

8 bit

255

0

slide13

Všimnite si, že čierno-biele fotky v novinách sú "nejaké sivé".

Je to preto, lebo jednoduché prekonvertovanie fotografií počítač robí automaticky. Zelená a červená má rovnaký kontrast, preto pri automatickej konverzii nenájdete paradajku v tráve, lebo všetko je rovnako sivé.

farebn model r g b
Farebný model RGB

RGB je režim založený na miešaní farebného svetla. Konkrétne miešanie červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue) svetla. Ak svietia všetky tri zložky úplnou intenzitou, vzniká biele svetlo. Ak svieti iba červená a zelená zložka, vzniká žlté svetlo. Tento model umožňuje vytvoriť obrovské spektrum farieb s množstvom odtieňov. Režim RGB používajú všetky obrazovky (monitory, televízory...).

slide15

Model RGB (24 bit)

Č (0-255) – 8 b

Z (0-255) – 8 b

M (0-255) – 8b

farebn model c m y k 32 bit
Farebný model CMYK (32 bit)

CMYK je založený na miešaní svetla odrazeného od predmetov. Používa sa pri tlači. Tento režim funguje rovnako ako RGB, ale spektrum farieb je invertované. Teda miešajú sa azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yelow). Pri úplnej intenzite všetkých troch zložiek vzniká čierna (teoreticky). Keďže sa CMYK používa pri tlači, je neekonomické používať tri farby na tlač čiernej a tá nie je úplne čierna (chemicky je ťažké namiešať čiernu). Preto sa pri tlači používa zvlášť ešte čierna farba (blacK).

slide18

Model CMYK (32 bit)

C (0-255) – 8b

M (0-255) – 8b

Y (0-255) – 8b

K (0-255) – 8b

slide19

Subtraktivne prostredie je prostredie, ktoré odráža svetlo, a preto potrebuje vonkajšie svetlo

Aditívne farebné prostredie nepotrebuje vonkajšie svetlo

slide22

POZOR! Keď idete dať niečo tlačiť a pošlete podklady v RGB, môžete s tým rátať, že farby budú iné, ako ste očakávali.

model hsv hue odtie saturation s tos value intenzita
Model HSVHue (odtieň), Saturation (sýtosť), Value (intenzita)

Odtieň– základná spektrálna farba; hodnoty sú udávané v stupňoch (0°–360°)

Sytosť – pomer čistej farby a bielej (maximálna sýtosť – 100% majú spektrálne farby)

Intenzita – jasjasná farba (100% ) nemá prímes čiernej klesanie jasu pridávanie čiernej

pridávaním bielej a čiernej do spektrálnych farieb vytvárame nové farby

rgb cmy a hsv hodnoty

barva

R

G

B

C

M

Y

HSV

červená

255, 0, 0

0, 255, 255

0

°, 100%, 100%

žltá

255, 255, 0

0, 0, 255

60°,

100%, 100%

zelená

0, 255, 0

255, 0, 255

120°,

100%,100%

azurová (

cyan)

0, 255, 255

255, 0, 0

180°,

100%, 100%

modrá

0, 0, 255

255, 255, 0

240°,

100%, 100%

purpurová (

magenta)

255, 0, 255

0, 255, 0

300°,

100%, 100%

černá

0, 0, 0

255, 255, 255

0°, 0%, 0%

63, 63, 63

191, 191, 191

0°, 0%, 25%

127, 127, 127

127, 127, 127

0°, 0%, 50%

odtiene

sivej

191, 191, 191

63, 63, 63

0°, 0%, 75%

čierna

255, 255, 255

0, 0, 0

0°, 0%, 100%

r

užová svetlá

255, 192, 192

0, 64, 64

0°, 25%, 100%

r

užová tmavá

255, 128, 128

0, 128, 128

0°, 50%, 100%

tmav

o červená

203, 0, 0

52, 255, 255

0

°, 100%, 80%

hn

edá

128, 0, 0

127, 255, 255

0

°, 100%, 50%

RGB, CMY a HSV hodnoty
slide26

Palety

a ich použitie

paleta mapa farieb indexov mapa tabu ka farieb
Paletamapa farieb, indexová mapa, tabuľka farieb
 • farba pixelu môže byť zadaná buď priamo hodnotami jednotlivých zložiek alebo ako index do tabuľky farieb
 • do 256 farieb sa paleta používa
 • pre farby (TrueColor) se paleta nepoužíva
 • výhoda: zmenou palety zmeníme farby
typy palet

Red

Green

Blue

8

8

4

Typy palet
 • 3 – 3 – 2

univerzálna paleta (256 farieb)

 • 7  12  3

7 odtieňov červenej, 12  zelenej a 3  modréj

(252 farieb)

 • adaptovaná barevná paleta

paleta optimalizovaná na jeden konkrétní obrázek

grafick form ty

rastrové

(bitmapové)

Obraz je opisany ako matica farebných bodov.

vektorové

Obraz je opisany postupnostou kresliacích príkazov.

scénové

animačne

multimediálne

metasoubory

vektorová a rastrová data súčasne

Grafické formáty

Pre záznam digitalizovaného obrazu dnesexistuje celý rad spôsobov (grafických formátov).

rastrov bitmapov form t
Rastrový(bitmapový) formát

Obraz sa rozloží do jednotlivých bodov a informácie o ich vlastnostiach sa zapíšu do grafického súboru.

K takýmto patrí PCX, BMP, TIFF, TGA, GIF a JPEG.

slide32
Navzájom sa odlišujú spracovaním odlišného množstva farebných odtieňov, disponujú rôzne prepracovanými metódami kompresie dát. Tieto metódy znižovania množstva ukladania dát sú však aj hlavným nedostatkom pixelových formátov. Čím presnejšie má byť obraz popísaný, na tým viac bodov ho treba rozložiť,
slide33
Vektorový formát

Umožňuje popis nie jednotlivých bodov, ale plôch (množín bodov) s rovnakými vlastnosťami. Každá takáto plocha je ohraničená nejakou krivkou, ktorá je popísaná vektormi. Patrí sem CDR (Corel Draw), AI (Adobe Ilustrator),CGM (Computer Graphics Metafile), WMF (Windows Metafile).

porovnanie rastrov ch a vektorov ch form tov
pre predlohy z reálneho sveta

jednoduché vytváranie z dát uložených v poli v pamäti

pixelové hodnoty môžu byť zmenené hromadne

Jednoduchý prenos na rastrová výstupne zariadenia (obrazovka, tlačiareň)

vektorový popis sa jednoducho edituje

pamäťové nároky zodpovedajú zložitosti obrázku

pri zobrazovaní sa využíva rozlíšenie daného zariadenia

Porovnanie rastrových a vektorových formátov

rastrové

vektorové

+

 • omezená oblast použití
 • někdy horší přenositelnost
 • velmi rozsáhlé, zejména pro velké množství barev
 • problémy se změnou velikosti
jpg vyslovova d eipeg
JPG (vyslovovať džeipeg)
 • je štandardná metóda pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite
 • je najčastejší formát používaný pre prenášanie a ukladanie fotografií
 • Je stratový – dochádza k určitej strate kvality
slide36

Kompresný pomer býva neraz aj 1:20

Fotografia kvetu komprimovaná so vzrastajúcim komprimačným pomerom zľava doprava.

slide37

Ukážka vzniku artefaktu vplyvom spriemerňovánia koeficientov v rámci bloku

JPEG nie je vhodný na ukladanie perokresby (nápisy, plány, logá).

progressive postupn jpeg
Progressive (postupný) JPEG

obraz je uložený v akýchsi vrstvách, ktoré sa postupne nahrávajú a zobrazujú. Zobrazenie dát v každej vrstve pridáva obrazu detaily.

slide39
GIF
 • je grafický formát určený pre rastrovú grafiku. GIF používa kompresiu, ktorá je bezstratová
 • GIF je vhodný pre uloženie tzv. perokresby (nápisy, plány, logá).
 • GIF umožňuje tiež jednoduché animácie
 • Nevýhodou GIF je obmedzenie maximálneho počtu súčasne použitých farieb - 256 farieb (8 bitov).
slide40
Ďalšou špecialitou GIFu je priehľadnosť. Funguje na princípu výberu jednej farby, ktorá bude zobrazená priehľadne.

Animácia - umožňuje v rámci jedného súboru zobrazovať postupnosť snímkou s definovaním časového oneskorenia.

grafick editory

Rastrové

Vektorové

 • AdobePhotoshop
 • CorelPhotoPaint
 • Paint
 • ImageComposer
 • PhotoStyler

CAD systémy

2D systémy

3D systémy

 • AutoCAD
 • Spirit
 • Microstation
 • ArchiCAD
 • Nemecek
 • TurboCAD
 • CorelDraw
 • AdobeIlustrator
 • AldusFreeHand
 • 3D Studio
Grafické editory
rastrov editory kreslenie a pravy zmena farby bodov
Rastrové editorykreslenie a úpravy = zmena farby bodov
 • základní geometrické tvary
 • typy čar (pero, štetec, )
 • rozsiahle možnosti výplní (prechody farieb, vzorky, )
 • guma
rastrov editory kreslen i pravy zmena farby bodov
Rastrové editorykreslení i úpravy = zmena farby bodov
 • úpravy rastru (farieb, veľkosti)
 • výrezy (kopírovanie, otočení, posun, zrkadlenia)
 • retušovanie nástroje (zaostrenie ,rozmazanie, )
 • rastrové efekty
 • export do rastrových formátov
vektorov editory kreslen tvorba objektov prava zmena vlastnost objektov
Vektorové editorykreslení = tvorba objektovúprava = zmena vlastností objektov
 • základní geometrické objekty
 • krivky, kreslení od ruky
 • úprava nakreslených objektov (napr. kopia, zmena veľkosti, otáčaní, zmeny poradia, vzájomné zarovnávanie)
 • zarovnanie voči sebe, zmeny poradia, zoskupovanie
 • typ, vzhľad a vlastnosti čiar a výplní
 • široké možnosti práce s textom
 • efekty: perspektíva, obálka, tvarové prechody
 • export do rôznych formátov (vektorových i rastrových)
cad syst my
CAD systémy

CAD = Computer Aided Design(počítačová podpora projektovania, návrh pomocou počítača)

 • presné zadávanie bodov, veľkosti a uhlov, rôzne druhy súradníc
 • kreslenie úsečiek, kriviek, geometrických tvarov, písma a šráf
 • editačne príkazy – kopia, zmena veľkosti, otáčanie, orezávanie, predlžovanie, zmeny vlastností
 • farby, typy čiar, hladiny, bloky
 • kótovanie
 • možnosti prepojenia s databázami, knihovňami prvkov
 • export a import formátu DXF
 • 3D modelár (niektoré)
 • univerzálne, špecializované nadstavby, špeciálne systémy
editory pro 3d kreslenie
Editory pro 3D kreslenie
 • kreslení priestorových objektov a operácie s nimi
  • zjednocovanie, prienik, rozdiel, roztrhnutie
 • viditeľnosť
 • nastavení svetiel – umiestnenie, typ, intenzita, farba
 • typy svetiel:
  • bodový zdroj (žiarovka)
  • zdroj rovnobežného svetla (slnko)
  • plošný zdroj (okno)
  • kužeľový zdroj (reflektor)
 • tieňovanie, vrhaní tieňu
 • nastavení materiálu(parametre — farba, hladkosť, kovovosť. lesk, prehľadnosť  index lomu, mapa povrchu)
 • rendering — tvorba reálneho priestorového obrazu na základe počítačového modelu.