slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία PowerPoint Presentation
Download Presentation
Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία - PowerPoint PPT Presentation


  • 202 Views
  • Uploaded on

Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία. Λαμπρινή Τίνα Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ Γ.Ν.Σπάρτης. Αρτηριακή Πίεση. Μια από τις συνηθέστερες και πιο αναξιόπιστες μετρήσεις στην σύγχρονη ιατρική

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Αρτηριακή και Κεντρική Φλεβική πίεση Κλινική Σημασία

Λαμπρινή Τίνα

Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος

Επιμ. Β’ Γ.Ν.Σπάρτης

slide2

Αρτηριακή Πίεση

  • Μια από τις συνηθέστερες και πιο αναξιόπιστες μετρήσεις στην σύγχρονη ιατρική
  • Περίπου 80% με αρτηριακή υπέρταση δεν παρουσιάζουν ενδείξεις βλάβης τελικών οργάνων
  • Η συνηθέστερη μέθοδος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης η σφυγμομανομετρία είναι γνωστό από τις μελέτες ότι παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά ανακρίβειας
slide3
ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Συσκευή: Υφασμάτινο περιβραχιόνιο με εκπτυσσόμενο ελαστικό αεροθάλαμο στην εσωτερική του επιφάνεια - περιτυλίσσεται γύρω από το βραχίονα ή την κνήμη, ο αεροθάλαμος πληρούται ώστε να δημιουργηθεί πίεση που συμπιέζει την υποκείμενη αρτηρία και φλέβες και στη συνέχεια αποσυμπιέζεται αργά επιτρέποντας την επανακυκλοφορία του αίματος στην συμπιεσμένη αρτηρία.

Η ΑΠ προσδιορίζεται με

ανίχνευση ήχων που παράγονται (ακροαστική μέθοδος)

καταγράφοντας τους αρτηριακούς σφυγμούς (ταλαντωσιμετρία)

slide4
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1.Διαστάσεις αεροθαλάμου περιβραχιονίου

L=0,8C

W=0,4C

L: μήκος, W: πλάτος, C: περιφέρεια βραχίονα

Η χρήση περιβραχιονίων ακατάλληλου μεγέθους είναι από τα πιο συνηθισμένα αίτια λάθους στις έμμεσες μετρήσεις ΑΠ

2.¨Ηχοι Korotkoff

Εύρος συχνότητας 25-50 Hz- το ανθρώπινο αυτί ανιχνεύει ουδό συχνότητας 16Hz, με καλύτερη ανίχνευση ήχου σε συχνότητες 2000-3000 Hz.

Το ανθρώπινο αυτί σχεδόν δεν ακούει τους ήχους που πρέπει να ακούσει για την μέτρηση της ΑΠ.

3. Κεφαλή στηθοσκοπίου

Συνίσταται η χρησιμοποίηση στηθοσκοπίου με κωδωνοειδή κεφαλή.

4. Καταστάσεις χαμηλής ροής

Υποτασικοί ασθενείς με χαμηλή καρδιακή παροχή: H AΠ μπορεί να υποεκτιμηθεί τουλάχιστον κατά 30 mmHg.

Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ακροαστική μέθοδος.

5. Ταλαντωσιμετρία

Ανίχνευση σφυγμικών μεταβολών της πίεσης στην υποκείμενη αρτηρία

Θεωρείται πιο αξιόπιστη από την ακροαστική μέθοδο

Μετρά ΣΑΠ, ΔΑΠ, ΜΑΠ

slide5
ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Επιτρέπει συνεχή, ακριβή και επαναλαμβανόμενη μέτρηση ΑΠ.

Χρήσιμη για συχνές λήψεις αρτηριακού αίματος και μέτρηση αερίων αίματος

Συνεχή παρακολούθηση του υπερτασικού ασθενούς, του αιμοδυναμικά ασταθούς και εκείνου που λαμβάνει ινότροπα (υψηλές δόσεις αγγειοδραστικών φαρμάκων).

Τεχνική: Εισάγεται καθετήρας 16-20g στην κερκιδική ή ραχιαία του ποδός αρτηρία (αποφυγή βραχιονίου λόγω κινδύνου σοβαρών επιπλοκών και μηριαίας λόγω μεγάλου κινδύνου αιμορραγίας) και συνδέεται με συσκευή έγχυσης που περιέχει διάλυμα ηπαρίνης σε μεγάλη αραίωση. Η μέτρηση της ΑΠ γίνεται μέσω μορφομετατροπέα.

slide6
Η κυματομορφή της ΑΠ μεταβάλλεται καθώς το κύμα πίεσης απομακρύνεται από την εγγύς αορτή- η ΣΠ σταδιακά αυξάνεται ενώ το συστολικό τμήμα της κυματομορφής μειώνεται.
slide7

Η αύξηση της ΣΠ στις περιφερικές αρτηρίες είναι αποτέλεσμα των κυμάτων πίεσης που αντανακλώνται προς τα πίσω από την περιφέρεια λόγω διακλαδώσεως των αγγείων. Η ενίσχυση της ΣΠ είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν οι αρτηρίες είναι ανένδοτες. Η ΜΑΠ παραμένει πρακτικά αμετάβλητη

slide8

Αλλοίωση κυματομορφών:

Εξαρτάται από την συχνότητα συντονισμού και παράγοντα απόσβεσης του συστήματος.

Α. Φυσιολογικό

Β. Σύστημα καταγραφής μειωμένης απόσβεσης (μπορεί να ενισχύσει την ΣΑΠ μέχρι και κατά 25mmHg).

Γ. Σύστημα ενισχυμένης απόσβεσης λόγω ύπαρξης φυσαλίδων αέρα

slide9

Συχνότητα Συντονισμού (f) συστήματος καταγραφής

Η συχνότητα των ταλαντώσεων μετά από δοκιμασία έκπλυσης και υπολογίζεται ως αντίστροφο της περιόδου χρόνου μεταξύ των ταλαντώσεων:

f (Hz) = ταχύτητα χαρτιού καταγραφής (mm/sec) / d (απόσταση μεταξύ ταλαντώσεων (mm)

slide10
ΜΑΠ

Ανώτερη ως μέτρηση από την ΣΑΠ

Αποτελεί την πραγματική οδηγό πίεση για την περιφερική ροή του αίματος

Δεν μεταβάλλεται καθώς η κυματομορφή μετατοπίζεται περιφερικότερα

Δεν επηρεάζεται από συστήματα καταγραφής

Ηλεκτρονική μέτρηση τιμής

slide11
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αιμορραγία

Λοίμωξη (συνήθως επιδερμική)

Θρόμβωση (έλεγχος ωλένιου αρτηρίας Αllen test)

10% επίπτωση – χρήση 22 g καθετήραγια την μείωση αυτού του ποσοστού (μειωμένη επίπτωση στις γυναίκες)

Αρτηριακή εμβολή-ισχαιμία (σπανιότερα σηπτικά έμβολα)

Ψευδοανευρύσματα (όψιμη επιπλοκή)

slide12
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κίνδυνος αιμορραγίας λόγω διαταραχών πήξης - θρομβοπενία

Εστιακή λοίμωξη

Υπερπηκτικότητα

Χρήση θρομβολυτικών παραγόντων

Απαραίτητος ο έλεγχος σημείου εισαγωγής τουλάχιστον άπαξ ημερησίως και αφαίρεση του καθετήρα εντός 3-4 ημερών ή εάν εμφανιστεί επιπλοκή.

slide13
Κεντρική Φλεβική Πίεση

Πίεση σε κεντρική φλέβα μετρούμενη με καθετήρα που τοποθετείται πλησίον της εισόδου του ΔΕ κόλπου.

Αντικατοπτρίζει την πίεση πλήρωσης ή το προφορτίο της ΔΕ κοιλίας

Η ενδαγγειακή πίεση είναι ισοδύναμη με την διατοιχωματική όταν η εξωαγγειακή πίεση είναι μηδέν, δηλαδή στο τέλος της εκπνοής.

Φ.Τ. 4-10 mmHg. H τιμή αυτή μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις χωρίς μεταβολή της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.Μεταβολές της τιμής μικρότερες των 4 mmHg δεν θεωρούνται κλινικά σημαντικές

slide15
Φλεβοστατικός άξονας:To μηδενικό σημείο αναφοράς για τις φλεβικές πιέσεις του θώρακα –σημείο όπου η μέση μασχαλιαία γραμμή τέμνει το 4ο μεσοπλεύριο διάστημα. Αντιστοιχεί στη θέση του ΔΕ και ΑΡ κόλπου όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση.

Τεχνική: Τοποθετείται ΚΦ καθετήρας δια της έσω σφαγίτιδας ή υποκλειδίου φλέβας. Η μέτρηση γίνεται με υδατικό μανόμετρο (1,36 cmH2O=1mmHg) ή με μορφομετατροπέα πίεσης στο τέλος της εκπνοής.

Κυματομορφή: Κατά την αυτόματη αναπνοή ως τελοεκπνευστική πίεση θα χρησιμοποιηθεί η ΣΠ, ενώ σε ασθενείς με μηχανικό αερισμό η ΔΠ. Σε ασθενείς που εκπνέουν ενεργητικά ή που εφαρμόζεται PEEP, η ενδοθωρακική πίεση στο τέλος της εκπνοής είναι θετική, σε σχέση με την ατμοσφαιρική. Στην τελευταία περίπτωση οι αγγειακές πιέσεις θα μετρηθούν όταν ο ασθενής αποσυνδεθεί για λίγο από την PEEP (ή με την χρήση διοισοφάγειου καθετήρα για τον υπολογισμό της ενδοθωρακικής πίεσης)

slide17
Η ΚΦΠ είναι μειωμένη:

Σε ασθενείς με χαμηλό ενδοαγγειακό όγκο που υποδηλώνεται από τιμή ΚΦΠ<5mmHg, και ειδικότερα από αρχική αύξηση της ΚΦΠ που ακολουθείται από ταχεία πτώση μετά από χορήγηση ενδαγγειακού όγκου (250-500 ml).

Αιμορραγία:

Oι πιέσεις πλήρωσης της καρδιάς (ΚΦΠ και πίεση ενσφήνωσης) έχουν πτωχή συσχέτιση με την παρουσία και την έκταση της απώλειας όγκου. Δείχνουν αξιοσημείωτη μεταβολή όταν η απώλεια αίματος είναι σοβαρή, δηλ. μεγαλύτερη από 30% του όγκου αίματος.

Η υποογκαιμία μπορεί να συνοδεύεται από πτώση της διατασιμότητας των κοιλιών (πιθανή ενεργοποίηση του συμπαθητικού) και η ΚΦΠ καθώς και η πίεση ενσφήνωσης να είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες για έναν δεδομένο όγκο κοιλίας.

Αλλαγές θέσης: Σε ασθενείς που η υποογκαιμία δεν συσχετιζόταν με μεταβολή της ΚΦΠ όταν αυτή μετρούταν σε κατακεκλιμένη θέση, η τοποθέτησή τους σε όρθια θέση έδειχνε μείωση της ΚΦΠ κατά 4-5mmHg

slide18
Η ΚΦΠ είναι μειωμένη:

Λήψη Svo2 από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα:

Απόληψη οξυγόνου μεγαλύτερη από 30% είναι δείκτης σημαντικής υποογκαιμίας και απόληψη οξυγόνου μεγαλύτερη από 50% υποδηλώνει πιθανό υποογκαιμικό shock.

Φυσιολογικά: Sao2 >95% Svo2 >65%

Yποογκαιμία : Sao2 >95% Svo2 >50-65%

Υποογκαιμικό Shock: Sao2 >95% Svo2 <50%

Στόχος σε αναπλήρωση όγκου: τιμή ΚΦΠ=15mmHg.

Aπώλειες υγρών στον 3ο χώρο

Σήψη

Επινεφριδιακή κρίση

Περιφερική αγγειοδιαστολή

Περιοχική αναλγησία

slide19
H KΦΠ είναι αυξημένη:

Σε υπερφόρτωση με όγκο

Σε ΔΕ καρδιακή ανεπάρκεια

Κριτήρια: KΦΠ>15mmHg και ΚΦΠ= με πίεση ενσφήνωσης ή ΚΦΠ> από πίεση ενσφήνωσης. Το 1/3 των ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια.

Χρόνια ΔΚΑ: Χρόνια πνευμονική καρδία

Οξεία ΔΚΑ: έμφραγμα Δε κοιλίας, περικαρδιακή συλλογή, επιπωματισμός.

slide20
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Διάτρηση άνω κοίλης φλέβας και τραυματισμός δεξιάς κοιλίας (η θνητότητα προσεγγίζει το 100%)

Αιμορραγία

Πνευμοθώρακας

Τραυματισμός βραγχιονίου πλέγματος, στελεχιαίου γαγγλίου και φρενικού νεύρου

Πνευμονική εμβολή

Εμβολή αέρα (σπάνια)

Θρόμβωση (σε αγγειογραφική μελέτη ασθενών υπό παρεντερική διατροφή επίπτωση 80-90% κάποιου βαθμού φλεβική θρόμβωση)

Επιμόλυνση του καθετήρα (Staph. epider. 30%, Candida sp 24%, Gram neg rods 18%, Staph aureus 8%, Streptococci 8%)

ci svri ci svri
ΜΑΠ= CI × SVRIΥπογκαιμική Καρδιακή Ανεπάρκεια ΚΦΠ ↓CI ↓SVRI ↑
slide22

Aγγειογενής ΚΑ

KΦΠ ↓

CI ↑

SVRΙ ↓

Kαρδιογενής ΚΑ Kαρδιογενές Shock

ΚΦΠ ↑ ΚΦΠ ↑

CΙ ↓ CI ↓

SVRI ↑ SVRΙ ↑ Vo2 ↓