slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårdnadsbidrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårdnadsbidrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vårdnadsbidrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Nystartsjobb. Vårdnadsbidrag. Utmätning. Kvittning. Halvtaktsjobb. Läkarintyg. Kollektivavtal. Jämkning. Semesterkvot. VAB. Sjuklön. Intermittent. Rehabiliteringskedja. Arbetsgivaravgifter. Vikariat. Jämställdhetsbonus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vårdnadsbidrag' - libitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Nystartsjobb

Vårdnadsbidrag

Utmätning

Kvittning

Halvtaktsjobb

Läkarintyg

Kollektivavtal

Jämkning

Semesterkvot

VAB

Sjuklön

Intermittent

Rehabiliteringskedja

Arbetsgivaravgifter

Vikariat

Jämställdhetsbonus

Jobbskatteavdrag

Nyfriskjobb

Datorförmån

slide3

Kristina Karlén

Ambitious One PA-konsult

kristina@ambitiousone.se

slide4

LÖNEADMINISTRATION

bruttolön

- preliminärskatt

= nettolön

(det kan väl inte vara så märkvärdigt)

slide6

Semester

Semesterlag

slide7

Förändrnigar i semesterlagen

 • semesterledighet
 • semesterlönegrundande frånvaro
 • beräkning av semesterlön
 • semesterlön för sparad semester
semesterledighet
Semesterledighet
 • 25 semesterdagar - fem veckor semesterledighet
 • ledigheten behöver inte tjänas in
 • fem veckor ledighet oavsett hur arbetstiden är förlagd
 • netto – bruttosemesterdagar
 • semesterkvot
slide9

Semesterlönegrundande frånvaro

Egen sjukdom 180 dagar under insjuknandeåret plus ytterligare ett helt intjänandeår

Vid heltidssjukskrivning från 1 april 2010

Gamla regler för heltidssjukskrivning före 1 april 2010

Vid deltidssjukskrivning från 1 april 2010

Nytt

slide10

Sjukfrånvaro

100 % sjukskriven 1 juni 2009

1/4 2009 ----------------------31/3 2010

180 dagar

1/4 2010 ----------------------31/3 2011

180 dagar

1/4 2011 ---------------------- 31/3 2012

180 dagar

1/4 2012 ----------------------31/3 2013

0 dagar

slide11

Sjukfrånvaro

100 % sjukskriven 1 juni 2010

1/4 2010 ---------------------------31/3 2011

180 dagar

1/4 2011 ----------------------------31/3 2012

180 dagar

1/4 2012 ------------------------------ 31/3 2013

0 dagar

slide12

Deltidssjukskriven

Nya regler träder i kraft 1 april 2010

1/6 2008 -----------------------------------------------31/3 2009

180 dagar

1/4 2010 ---------------------------------------------- 31/3 2011

180 dagar

1/4 2011 ------------------------------------------------ 31/3 2012

0 dagar

Semesterlön tjänas in på aktuell sysselsättningsgrad

slide13

Föräldraledighet

semestergrundande

Föräldrapenning vid barns födelse 120 dagar per förälder, 180 dagar vid ensam vårdnad (intyg från F-kassan)

Tillfällig föräldrapenning 120 dagar, 180 dagar vid ensam vårdnad

Nytt

slide14

Annan ledighet

Repetitionsövning eller civilförsvarsövning 60 dagar

slide15

Semesterlön

 • huvudregel – sammalöneregel
 • bibehållen månadslön
 • semestertillägg lägst

0,43 % per betald dag vid månadslön

1,82 % per betald dag vid veckolön

slide16

Semesterlön

Fast lön plus rörlig lön mindre än 10 % av

totala lönen

Semestertillägg på fast lön +

12 % semesterlön beräknad på rörlig lön

betalas ut senast en månad efter

semesterårets slut

slide17

Procentregel 12 %

 • vid timlön, ackord, provision m.m.
 • vid fast och rörlig lön när den rörliga

lönen är högre än 10 %

 • ändrad sysselsättningsgrad
 • regler i kollektivavtal på förbundsnivå
slide18

Semesterlön för semester-

lönegrundande frånvaro

 • lön som skulle betalats ut under

frånvaron

 • semesterlön för sparad dag ska inte

ingå i underlaget

Nytt

slide19

Ändrad sysselsättningsgrad

 • båda beräkningsreglerna kan bli

aktuella under semesteråret

Exempel:

25 000 kronor i månadslön 15 dagar semester

I juli.

Ändrar sysselsättningsgrad, 75%

1 september.

Uttag 5 dagar semester i december vid 75%

sysselsättningsgrad

Nytt

slide20

Ändrad sysselsättingsgrad

Månadslön 100% 25 000

Semestertillägg

0,43% x 15 1 612,25

----------------------------------------------

Månadslön 75% 18 750

Semesteravdrag

18 750 x 4,6% x 5 - 4 312,50

Semesterlön

12% x intjänad lön/

25 = 1 350 x 5 6 750

slide21

Semesterlön för sparad semesterdag

 • semesterlön som om den sparade

dagen tjänats in året före

 • inga övergångsregler
 • kollektivavtal på förbundsnivå

Nytt

slide22

Utbetalning av semesterdagar

Vid frånvaro på grund av t.ex. sjukdom

Dagar som tillsammans med ordinarie

Intjänad semester överstiger 25

25 dagar förs över som ordinarie semester

Ger möjlighet till längre semesterledighet

vid återgång i tjänst

slide23

Korttidsanställda

 • Anställda högst tre månader
 • Rätt till semesterlön
 • Får inte ingå i lönen
 • Får inte betalas ut löpande
 • Rätt till semesterledighet
 • Den anställde avgör
slide24

Förändringarna träder

i kraft

1 april 2010