atomens byggnad joner bindningar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atomens byggnad Joner Bindningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atomens byggnad Joner Bindningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Atomens byggnad Joner Bindningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

Atomens byggnad Joner Bindningar. Historia. Fem män. Demokritos Dalton Joseph John Thomson Ernest Rutherford James Chadwick. Demokritos. 400-t f.kr. Odelbar. Dalton. 1700-t Massiva kulor. Joseph John Thomson. 1856-1940 . Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atomens byggnad Joner Bindningar' - libitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fem m n

Historia

Fem män
 • Demokritos
 • Dalton
 • Joseph John Thomson
 • Ernest Rutherford
 • James Chadwick
demokritos
Demokritos
 • 400-t f.kr.
 • Odelbar

Dalton

 • 1700-t
 • Massiva kulor
joseph john thomson
Joseph John Thomson

1856-1940

 • Upptäckte elektroner 1897
 • Nobelpriset 1906
ernest rutherford
Ernest Rutherford
 • Atomen har en positivt laddad kärna
 • Elektronerna bildar ett hölje
james chadwick
James Chadwick
 • Upptäckte neutronen 1932
 • Fick Nobelpriset i fysik 1935
mannen som vi tror p nu
Mannen som vi tror på nu
 • Niels Bohr (Atommodellen)
atomens byggnad
Atomens byggnad
 • Tre olika saker (elementarpartiklar)
  • Protoner laddning +1
  • Neutroner 0
  • Elektroner -1
var finns vad

AK

Var finns vad?
 • Atomkärnan
  • Protoner (+1)
  • Neoutroner (0)
 • Höljet
  • Elektroner (-1)
atomnummer
Atomnummer
 • Varje ämne har ett speciellt antal protoner (atomnumret)
 • Antalet neutroner kan variera
  • Neutral => Påverkar inte laddningen
 • Elektronerna ska vara lika många som protonerna i en atom.
de olika skalen
De olika skalen
 • K, L, M o.s.v.
 • Max 2 elektroner i det innersta
 • Sedan max 8, 18, 32 o.s.v.

(Formeln är 2n2)

K L M

att rita en atom enligt bohrs atommodell
Att rita en atomenligt Bohrs atommodell

atomnummer

O

8

12

masstal

Tänk på föregående sida!

skillnaden mellan atom och molekyl
Skillnaden mellan atom och molekyl
 • Atomer är enskilda, sitter inte ihop.
 • Molekyl, två eller flera atomer som sitter ihop
grund mne blandning eller f rening
Grundämne, blandning eller förening
 • Grundämne. Bara en sorts atomer
 • Blandning. Flera olika ämnen som inte sitter ihop
 • Förening. Två eller flera ämnen som sitter ihop
slide16
Test

Svara bara 1 eller 2 utan att prata med någon

slide18

1

2

slide19

2

1

slide20

1

2

slide21

Du som har flest 1:or vill lära dig allt om joner.

Du som har flest 2:or gör om

undersökningen.

joner vad r det
Joner, vad är det?
 • Joner är atomer med för många eller för få elektroner

AK

6+

AK

6+

hur bildas joner
Hur bildas joner?
 • En atom som lämnar ifrån sig eller tar upp elektroner.

6+

5=

rita en jon av atomerna
Rita en jon av atomerna
 • Cl
 • Na
 • Mg
 • H
 • B
 • Ne

Skriv också vilket ämne det är. Tänk på hur många som får plats i varje skal.

l sningar som inneh ller joner leder str m
Lösningar som innehåller joner leder ström
 • Varför leder då vatten ström?
 • Är det farligare att bada i saltvatten än sötvatten när det åskar?
sammansatta joner
Sammansatta joner

En sammansatt jon består av två olika atomslag. De tillsammans tar upp eller avger elektroner. Tex Hydroxidjonen OH-

ingenting f rsvinner
Ingenting försvinner

Inga atomer, molekyler, joner eller elektroner kan försvinna. Allt de man startar med finns kvar i slutet.

Reaktinsformler:

Reaktant + Reaktant Produkt

indikatorer
Indikatorer

BTB (bromtymolblått) är gul under pH 7

grön runt pH 7

blå över pH 7

Fenolftalin färglös upp till pH 8

röd över pH 8

andra s tt att m ta ph
Andra sätt att mäta pH
 • Lackmuspapper
 • pH-papper
 • Digitala instrument

Vad står pH för?

p en matematisk term

H:et står för vätejoner

varf r r ph s viktigt
Varför är pH så viktigt?

Det avgör om något kan leva där eller ej

pH-skalan är logaritmisk det betyder att 1 steg ned på skalan medför att det blir 10ggr surare.

Kroppens pH värde mycket viktigt!

buffertl sningar
Buffertlösningar

En buffert motverkar kraftiga svängningar i pH-värdet.

En buffert kan ta hand om både syror och baser. Vårt blod är ett exempel på en sådan lösning.

syror
Syror
 • Alla syror släpper ifrån sig H+
 • Alla syror smakar surt.
 • Alla syror är mer eller mindre frätande.
olika sorters syror
Olika sorters syror

Starka syror är syror som släpper ifrån sig alla H+

Till starka syror räknas svavelsyra H2SO4

salpetersyra HNO3 och saltsyra HCl

Kungsvatten en blandning av svavelsyra och salpetersyra (kan lösa guld)

svavelsyra h 2 so 4
Svavelsyra (H2SO4)
 • Tung, färglös, och trögflytande vätska.
 • Har en förmåga att dra ut vatten från ämnen.
 • Svavelsyra är den kemikalie som produceras mest i världen.
 • Den används till framställning av gödningsämnen och andra kemikalier.
saltsyra hcl
Saltsyra (HCl)
 • Luktar klor
 • Är en gas i koncentrerad form
 • Saltsyra har stor användning inom kemisk industri som surgörings-, upplösnings- och neutralisationsmedel.
 • Bildar tillsammans med salpetersyra kungsvatten.
 • Finns i vår magsaft.
salpetersyra hno 3
Salpetersyra (HNO3)
 • Faller sönder i solljus
 • Reagerar med proteiner
 • Används vid framställning av handelsgödsel och sprängämnen som nitroglycerin och TNT.
kungsvatten
Kungsvatten
 • Det är en blandning av saltsyra och salpetersyra.
 • Har egenskapen att den kan lösa upp guld.
 • Latinska namnet är Aqua regia
svaga syror
Svaga syror

Det finns massor av svaga syror t.ex. mjölksyra, kolsyra, citronsyra, deoxiribonukleinsyra DNA

I de svaga syrorna är det ett fåtal av syra molekylerna som släpper ifrån sig H+

baser
Baser
 • Alla baser plockar upp vätejoner.
 • Alla baser innehåller OH- (hydroxidjoner)
 • Precis som syror kan en bas vara stark eller svag. Starka baser plockar alla molekyler upp H+, svaga bara en del.
natriumhydroxid naoh
Natriumhydroxid (NaOH)
 • Är starkt basiskt.
 • Används som ”propplösare”
 • Kaustiksoda är ett annat namn för NaOH
 • Används för att justera pH
 • ”Löser upp” ved i pappersindustrin.
kalciumhydroxid ca oh 2
Kalciumhydroxid Ca(OH)2
 • Kallas också släckt kalk.
 • Används för att höja pH i försurade sjöar.
 • Används som en del i murbruk.
 • Används vi framställning av lutfisk.
ammoniak nh 3
Ammoniak (NH3)
 • Är en starkt luktande gas.
 • I vatten bildar ammoniaken joner enligt formel. NH3 + H2O NH4+ + OH-
salter
Salter

Ett salt består av en positiv jon och en negativ jon.

Bildas vid neutralisationsreaktioner

Syra + bas blir neutralt.

natriumklorid nacl
Natriumklorid (NaCl)

Det är vanligt koksalt.

Mycket viktigt konserveringsmedel.

Används också som fryspunktssänkare

T. ex. på vägarna.