slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015. Oddział w Kielcach. Drogi krajowe województwa świętokrzyskiego. GDDKiA Oddział w Kielcach administruje siecią o długości 732,568 km. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015' - libby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

LATA 2008 – 2015

Oddział w Kielcach

drogi krajowe wojew dztwa wi tokrzyskiego
Drogi krajowe województwa świętokrzyskiego

GDDKiA Oddział w Kielcach

administruje siecią o

długości 732,568 km

slide3

„Program Budowy Dróg Krajowych

na lata 2008-2012”

- uchwała RM Nr 163/2007 z 25.09.2007r.

Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego:

Poz. 46. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów;

Poz. 47. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego;

Poz. 64. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów;

Poz. 77. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko;

Poz. 102. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42;

Poz. 103. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42;

Poz. 113. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78;

Poz. 142. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z

obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;

Poz. 144. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77

wraz z ul. Lwowską - bisw Sandomierzu.

slide4

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”

 • uchwała RM Nr 10/2011 z 25.01.2011r.
 • Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego:
 • Załącznik Nr 1- lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie do 2013r.:
 • Poz. 25. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc);
 • Poz. 34. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów na odc. Kielce - Cedzyna - wylot
 • wschodni z Kielc;
 • Poz. 52. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78;
 • Poz. 72. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu dk Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bisw Sandomierzu - etap I;
 • Załącznik Nr 1a - lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.:
 • Poz. 11. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów: (granica - Skarżysko + Chęciny - Jędrzejów);
 • Poz. 12. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego;
 • Poz. 17. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42;
 • Poz. 28. Budowa ul. Lwowską -bisw Sandomierzu wraz z wzmocnieniem mostu przez Wisłę;
 • Załącznik Nr 2 - lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013r.:
 • Poz. 23. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków-Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka Kielce - Cedzyna – wylot wschodni z Kielc;
 • Poz. 36. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko;
 • Poz. 45. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42;;
 • Poz. 66. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na drodze nr 42 i 9;
 • Poz. 71. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;
slide5

Programy operacyjne

Zadania ujęte w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – aktualizacja – styczeń 2011r.:

Lista podstawowa:

PO IiŚ 8.2-9 „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (na odcinkach Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc)”

PO IiŚ 8.2-10 „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów-granica woj. świętokrzyskiego”

Lista rezerwowa:

PO IiŚ 8.2-16 „Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów”

PO IiŚ 8.2-17 „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odc. Opatów-Nisko”

Zadania zapisane w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej: aktualizacja – sierpień 2011r.:

Lista podstawowa:

PO RPW 4.1-27 „Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi nr 78”

Lista rezerwowa:

PO RPW 4.1-25 „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi nr 42”

slide7

Inwestycje realizowane w 2008 roku

Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ dł. odc. 9,7 km

Razem 9,7 km

Inwestycje realizowane w 2009 roku

Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ roboty zakończone w 2009 roku dł. odc. 9,7 kmDroga nr S-7 – budowa drogi S-7 na odc. Skarżysko-Kamienna - Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr 74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu dł. odc. 1,0 km

Razem 34,2 km

Inwestycje realizowane w 2010 roku

Droga nr S-7 – odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, dł. odc. 16,7 km

Droga nr S-74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km

Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu,dł. odc. 1,0 km

Droga nr S-7 – odcinek Kielce - Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km

Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km

Razem 55,1 km

slide8

Inwestycje realizowane w 2011 roku

Droga nr S7 – odcinek Skarżysko Kamienna – Występa dł. odc. 16,7 km

Droga nr S74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km

Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu,dł. odc. 1,0 km

Droga nr S7 – odcinek Kielce- Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km

Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km

Likwidacja skutków powodzi - dł. 16,7 km, w tym:

Droga nr 77 m. Sandomierz

Droga nr 79 odc. Sandomierz-Złota

Droga nr 79 odc. Szewce-Łoniów

Droga nr 79 m. Słupia

slide12

POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE

W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG

NA LATA 2011 - 2015

 • Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - granica woj. Świętokrzyskiego-
 • -Nisko (S19)- długość ok. 19 km
 • W trakcie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe.

II. Rozbudowa drogi GP nr 73 od . granicy m. Kielce – Wola Morawicka wraz z budową

obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – długość ok. 8,2 km

Stan zaawansowania prac:

- w 2009 roku rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nabywanie nieruchomości na cele budowlane.

- I etap ( granica miasta- początek obwodnicy Morawicy)– złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 14.01.2011

- II etap ( obwodnica Morawicy) - w opracowaniu projekt budowlany oraz materiały do ponownej oceny oddziaływania na środowisko OŚ z uwzględnieniem wpływu na NATURĘ 2000

III. Budowa ul. Lwowskiej -bis w Sandomierzu DK nr 77 wraz z wzmocnieniem

„starego” mostu przez Wisłę

Długość ok. 3 km (odc. dwujezdniowej drogi klasy GP)

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ( 2011r)