lapsen oikeuksien yleissopimus velvoitteita sopimusvaltioille komitean ty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ. JEAN ZERMATTEN HELSINKI 20.11.08. ESITYKSEN RUNKO. Yleissopimuksen asettamat haasteet : perushuolenpito, suojelu ja osallistuminen yleissopimus= velvoittava sopimusvaltioita sitovat velvoitteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ' - libba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lapsen oikeuksien yleissopimus velvoitteita sopimusvaltioille komitean ty

Lapsen oikeuksien yleissopimus :velvoitteita sopimusvaltioille; komitean työ

JEAN ZERMATTEN

HELSINKI

20.11.08

esityksen runko
ESITYKSEN RUNKO
 • Yleissopimuksen asettamat haasteet: perushuolenpito, suojelu ja osallistuminen

yleissopimus= velvoittava

 • sopimusvaltioita sitovat velvoitteet
 • komitean rooli

raportit

istunnot

muu toiminta

kansainv linen instrumentti vertaansa vailla
Kansainvälinen instrumentti vertaansa vailla
 • kohta 20 vuotta
 • 193 valtiota
 • klassinen sisältö

perushuolenpito (opetus, terveydenhuolto, ravinto, suoja)

suojelutoimet (aikuisten lapsiin kohdistamia väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä sekä lapsityötä vastaan)

 • ja käänteentekevä näkökulma: 3 ja 12 art
3 ja12 artiklat
3 ja12 artiklat
 • 3 art (lapsen edun ensisijaisuus) velvoittaa päättäjät ottamaan lapsen edun huomioon kaikessa päätöksenteossa
 • 12art velvoittaa sopimusvaltioita kuulemaan lasta kaikessa lapsen elämän kannalta tärkeässä päätöksenteossa
 • - lausunto on otettava huomioon

- voi vaikuttaa päätöksiin

 • nämä kaksi artiklaa on luettava yhdessä
 • artiklat antavat lapselle oikeuksien kannalta uuden aseman
 • ne siis aikaansaavat uudet suhteet aikuisten ja lasten välille: dynaaminen demokratia
yleissopimus lapsen oikeuksista valtioita koskevat velvoitteet
Yleissopimus lapsen oikeuksista: valtioita koskevat velvoitteet
 • Yleissopimus on velvoittava instrumentti eikä soft law’ta
 • sopimusvaltioiden on siis annettava välineet yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi
 • kohdistettava tarvittavat voimavarat (4 art)
 • varmistettava yleissopimuksen täytäntöönpano, erityisesti - mutta ei ainoastaan - taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen (4 art, kohta 2)
 • tämä koskee kaikkia oikeuksia
lis ksi kaksi p yt kirjaa
Lisäksi kaksi pöytäkirjaa

Vuonna 2000 : kaksi valinnaista pöytäkirjaa:

 • lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta:
 • tähän mennessä129 maan ratifioima
 • Suomi allekirjoitti sen 7.9.2000, mutta ei ole ratifioinut sitä (tilanne 01.10.2008)
 • lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin : tähän mennessä 123 maan ratifioima
 • Suomi allekirjoitti sen 7.9.2000 ja ratifioi sen vuonna 2002
sopimusvaltioita koskevat velvoitteet 2
Sopimusvaltioita koskevat velvoitteet (2)

Velvoitteista seuraa, että valtioiden on:

 • lainsäädäntö : saatettava lait yleissopimuksen säädöksiä vastaaviksi
 • koordinatio : varmistettava, että on vastuutaho
 • varattava julkinen budjetti lapsia varten
 • varmistettava, että oikeuksista jaetaan tietoa ja että niihin liittyen annetaan koulutusta
 • kerättävä tietoja
 • perustettava itsenäinen valvontamekanismi
komitea
Komitea
 • Yleissopimuksen 43 art.(+ 44, kohta 5)
 • yksi 7:stä (pian 8,9) ihmisoikeuksien alaan kuuluvasta komiteasta (sopimusvalvontaelin)
 • liitetty käytännön syistä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon, mutta oma, riippumaton organisaationsa
 • raporttiYK:n yleiskokoukselle (44 art, kohta 5)
 • 18 jäsentä, jotka ovat lapsen oikeuksien asiantuntijoita
 • riippumattomuus sopimusvaltioihin nähden
 • tasapuolinen maantieteellinen jakauma, keskeisimmät oikeusjärjestelmät edustettuina
p asiallinen toiminta
Pääasiallinen toiminta
 • Komitean pääasiallinen tehtävä on « tarkastella sopimusvaltioiden edistymistä velvoitteiden täyttämisessä » = VALVONTA
 • seurata, miten yleissopimusta sovelletaan (edistyminen) / ei sovelleta (este) sopimusvaltioissa
 • perustuen sopimusvaltion 2 vuotta yleissopimuksen solmimisen jälkeentekemään ensimmäiseen raporttiin ja sen 5 vuoden välein tekemiin määräaikaisraportteihin; ks yleissopimuksen 44 art (yleissopimus ja sen 2 pöytäkirjaa)

- koskien toimenpiteitä yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi

- ja toteutunut edistyminen : oikeuksien käyttäminen

 • sopimusvaltioille asetettu velvoite, toisinaan viivästymistä
suomi
Suomi
 • yleissopimuksen ratifiointi  26. 1. 1990
 • voimaantulo  20.1. 1991 
 • 3 raporttia tehty: 1996, 2000 ja
 • CRC/C/15/Add.272 (20.10.2005)
 • pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin ratifioitu 7. 9. 2000 
 • voimaantulo 10. 4. 2002 
 • raporttitehty: CRC/C/OPAC/FIN/CO/1. 21.10.2005
ty vaiheet
TYÖVAIHEET

PAKOLLISET VAIHEET

 • sopimusvaltion raportti
 • valmisteleva istunto, kansalaisjärjestöt mukana
 • lista täydentävistä kysymyksistä
 • vastaukset
 • istunto
 • päätelmät
 • seuranta
raportti mahdollisuus
Raportti : mahdollisuus

Raportti

1. sopimusvaltio laatii raportin

 • poikkeuksellinen mahdollisuus pohtia ja koordinoida
 • ohjeistus: ensimmäinen raportti (96), määräaikaisraportti (2005)
 • kansalaisjärjestöjen rooli ?
 • lasten osallistuminen ?
istunto
Istunto

Istunto = julkinen

 • valtuuskunta (taso ja eri alojen edustus)
 • virallinen avaus
 • raportoija (esittelee, koordinoi, täydentää)
 • kysymykset / rakenne (luvut )
 • vastaukset / rakenne ?
 • loppuasiakirja
p telm t
PÄÄTELMÄT

Päätelmät

 • laadinta (myönteinen / kielteinen)
 • muoto : huolenaihe / suositus
 • hyväksytään suljetuin ovin
 • loppuistunto julkinen
 • tiedoksianto sopimusvaltiolle / reaktiot
 • jakelu (44 art, kohta 6)
 • tiedotusvälineet : odotettu rooli…
seuranta sopimusvaltiossa
Seuranta sopimusvaltiossa

Seuranta

 • toimittaminen sopimusvaltiolle
 • toimittaminen asiaankuuluville elimille : ILO, UNICEF, Ihmisoikeusvaltuutettu, UNESCO, WHO…
 • perusta kansalliselle politiikalle
 • perusta kansalaisjärjestöjen toiminnalle
 • seminaareja, koulutusta, valistusta…
vuoropuhelua
Vuoropuhelua

Yhteenveto

 • vuoropuhelua eikä tuomitsemista
 • suosituksia eikä rangaistusten langettamista
 • mukaan kutsumista (tekninen, taloudellinen apu)
 • vuorovaikutus YK:n elinten kanssa
 • teknisen tuen tarjoaminen
yleiskommentit
Yleiskommentit

Yleiskommentit

 • tarkoitus : selittää jokin komitean käsite tai sen kanta
 • 10 teemaa vuosina 2001 - 2007
 • meneillään olevat hankkeet :12 art, alkuperäiskansat, 3 art, urheilu…
 • menettely : sisäinen ja ulkoinen
 • arvo ja ulottuvuus
yleiskeskustelut
Yleiskeskustelut

Yleiskeskustelu

 • hyödyllisyys
 • tähän mennessä käsitellyt aiheet
 • Saavutettavuus? Lasten osallistuminen ?
 • mahdolliset jatkotoimenpiteet: 2005 ja 2006
 • vuoden 2008 aihe : koulutus hätätilanteessa
paikalliset seminaarit
Paikalliset seminaarit

Vierailut valtioihin / Paikalliset seminaarit

 • keskeytetty vuonna 1997, aloitettu uudestaan 2003
 • tavoitteet
 • toteutuneet 2003 – 2007

- Costa-Rica : loka- marraskuu 2006

- Burkina-Faso : marraskuu 2007

4. tulevat hankkeet

- Etelä-Korea : 2009 ?

suuret kiitokset
SUURET KIITOKSET

MIELENKIINNOSTANNE

www.childsrights.org