Maturitn zkou ka 2014
Download
1 / 13

Maturitní zkouška 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Maturitní zkouška 2014. společná část („státní maturita“) jedna úroveň obtížnosti profilová část v „režii“ školy. Společná část – 2 povinné zkoušky. ČJL (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) cizí jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maturitní zkouška 2014' - liang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maturitn zkou ka 2014

Maturitní zkouška 2014

společná část („státní maturita“)

jedna úroveň obtížnosti

profilová část

v „režii“ školy


Spole n st 2 povinn zkou ky
Společná část – 2 povinné zkoušky

 • ČJL(didaktický test, písemná práce,

  ústní zkouška)

 • cizí jazyk(didaktický test, písemná

  práce, ústní zkouška),

  nebo

  matematika (didaktický test)


Spole n st nepovinn zkou ky
Společná část – nepovinné zkoušky

max. 2 zkoušky z nabídky:

 • další cizí jazyk

 • matematika

  Nepovinnou zkoušku nelze konat z téhož předmětu jako povinnou!


Profilov st povinn zkou ky
Profilová část – povinné zkoušky

Počet povinných zkoušek:2

Nabídka:

 • český jazyk a literatura

 • cizí jazyk (A, N, Fr);jiný než ve společné části

 • matematika

 • dějepis

 • základy společenských věd

 • zeměpis

 • biologie

 • fyzika

 • chemie

 • informatika

 • hudební, nebo výtvarná výchova


Profilov st nepovinn zkou ky
Profilová část – nepovinné zkoušky

max. 2 předměty

 • nabídka stejná jako u povinných zkoušek;

  navíc i tělesná výchova

  Nepovinnou zkoušku nelze konat z téhož předmětu jako povinnou!


D le it term ny
Důležité termíny

 • Odevzdání vyplněné přihlášky k MZK: do 1. 12. 2013

 • Odevzdání seznamu lit. děl k ústní zkoušce z ČJL:

  do 31. 3. 2014

 • Didaktické testy, písemné práce (společná část):

  2. 5. – 15. 5. 2014

 • Ústní zkoušky (společná část): 16. 5. – 10. 6. 2014

 • Ústní zkoušky (profilová část): 16. 5. – 10. 6. 2014


Jl spole n st
ČJL - společná část

 • didaktický test(časový limit: 60´)

 • písemná práce(časový limit: 90´)

  stanoveno 10 „centrálních“ zadání

 • ústní zkouška(přípr. 20´, ZK max. 15´)


Jl spole n st stn zkou ka
ČJL – společná částústní zkouška

 • dle platné právní úpravy škola stanoví min. 40 literárních děl, která tvoří tzv. školní seznam

 • student si vybírá 20 děl ze zveřejněného seznamu při dodržení těchto kritérií:

  • min. 4 díla ze světové a české literatury do konce 19. stol.

  • min. 4 díla ze světové literatury 20. a 21. stol.

  • min. 5 děl z české literatury 20. a 21. stol.

  • min. jedním dílem musí být zastoupena jak próza, tak poezie i drama


Jl spole n st stn zkou ka1
ČJL – společná částústní zkouška

Pracovní list (PL) k ústní zkoušce obsahuje

 • výňatek z uměleckého textu

 • výňatek z neuměleckého textu

 • strukturu ústní zkoušky

  V jednom dni nelze vícekrát losovat PL k témuž liter. dílu!


Ciz jazyk spole n st
Cizí jazyk – společná část

 • didaktický test(časový limit: 95´)

  • 35´ poslechová část

  • 60´ ověřování čtení a jaz. vědomostí a dovedností

 • písemná práce (časový limit: 60´)

 • ústní zkouška

  • příprava 20´, ZK max. 15´

  • práce s prac. listy (PL) – každý má 4 části

   Student losuje vždy alespoň z 5 PL

   V jednom dni nelze vícekrát losovat stejné číslo PL!

   Student losuje vždy alespoň z 5 PL

   V jednom dni nelze vícekrát losovat stejné číslo PL


 • Matematika spole n st
  Matematika – společná část

  • didaktický test(časový limit: 90´)


  Zkou ky v profilov sti
  Zkoušky v profilové části

  • Pro každý předmět, z něhož se koná ústní maturitní zkouška v profilové části, je stanoveno 20 – 30 témat, z nichž si maturant před zahájením přípravy ke zkoušce jedno vylosuje.

  • Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.


  Informa n servis
  Informační servis

  • www.novamaturita.cz


  ad