Sk dalen skole for d vblindf dte sk dalen kompetansesenter i oslo
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Skådalen skole for døvblindfødte, Skådalen kompetansesenter i Oslo. Skådalen skole for døvblindfødte startet opp i 1980 Dette skoleåret er det 5 elever fordelt på: 4 elever på grunnskolenivå 1 elev på videregående nivå.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sk dalen skole for d vblindf dte sk dalen kompetansesenter i oslo l.jpg
Skådalen skole for døvblindfødte,Skådalen kompetansesenter i Oslo

 • Skådalen skole for døvblindfødte startet opp i 1980

 • Dette skoleåret er det 5 elever fordelt på:

 • 4 elever på grunnskolenivå

 • 1 elev på videregående nivå

18.11.2008


Slide2 l.jpg

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi for barn født med kombinert syns- og hørselshemming

NAV-SIKTE 18.-19. november 2008

18.11.2008


Hva skal vi snakke om l.jpg
Hva skal vi snakke om kombinert syns- og hørselshemming

 • Satsingsområdet IKT

 • Om døvblindfødtes bruk av IKT

 • Om Skådalen skole for døvblindfødtes erfaringer med IKT, med spesiell vekt på bruk av dataprogrammet STRUKTUR

18.11.2008


Et av kunnskapsdepartementets satsingsomr der for grunnskolen er ikt og digital kompetanse l.jpg
Et av Kunnskapsdepartementets kombinert syns- og hørselshemmingsatsingsområder for grunnskolen er IKT og digital kompetanse

 • Satsingen organiseres gjennom «Program for Digital Kompetanse 2004-2008»

 • Programmets visjon er ”digital kompetanse for alle”

 • Digital kompetanse  er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

18.11.2008


Slide5 l.jpg
Hvorfor IKT for døvblinde kombinert syns- og hørselshemmingElevenes sansetap og mangelfulle erfaringer gjør at vi anser IKT som et godt hjelpemiddel til å

 • inspirere til samspill, økt kommunikasjon og felles oppmerksomhet

 • fange oppmerksomhet

 • utvide omverden

 • gjenkjenne og bearbeide

 • overføre kunnskap og konkretisere fakta

 • ”nøytralisere” informasjon

 • gi flere innfallsvinkler til samme tema og derved økt bevissthet om generalisering

 • øke konsentrasjon

 • fremme mestring og selvstendighet

 • gi kunnskap om elevens kognitive funksjon og bruk av sanser

18.11.2008


Viktige forutsetninger ved bruk av ikt l.jpg
Viktige forutsetninger kombinert syns- og hørselshemmingved bruk av IKT

 • Pedagogene må inneha grunnleggende datakompetanse

 • Pedagogene må få opplæring, kurs og oppfølging i forhold til ulike hjelpemidler

 • Alt IKT-utstyr må ha høy kvalitet og god kapasitet

 • Kjennskap til eleven

18.11.2008


Hvilke ikt hjelpemidler brukes p sk dalen skole for d vblindf dte l.jpg
Hvilke IKT hjelpemidler brukes på Skådalen skole for døvblindfødte

 • Datamaskiner, en med talesyntese

 • Dataprogrammet STRUKTUR, dataprogrammer fra NorMedia; Andungen, Splodge, Skrive med bilder og ulike programmer fra Mikroverkstedet

 • Mp3-spiller, diktafon, CD-spiller

 • Talemaskin

 • Fotokamera, videokamera, skanner

18.11.2008


Hvordan bruker vi ikt l.jpg
Hvordan bruker vi IKT døvblindfødte

 • Elevene bruker ulike dataprogrammer i undervisningen

 • Selvstendighet i forhold til CD-spillere

 • Foto i temabøker

 • Lydopptak i undervisningen

 • Videoopptak til gjenopplevelser

 • Kommunikasjonsgruppemøter

 • Etikk

18.11.2008


Litt om elever l.jpg
Litt om elever døvblindfødte

 • Jente, 8 år med syns - og hørselsrest. Startet opp i høst med dataprogrammene Andungen og Splodge, styrer ved hjelp av to trykkebrytere

 • Gutt,12 år, blind med hørselsrest, har prøvet ut dataprogrammet STRUKTUR. Har nettopp fått innvilget eget datautstyr og STRUKTUR programmet

 • To tidligere elever, med syns - og hørselsrest, brukte IKT daglig, skriveprogrammet Word med zoomtekst forstørring og talesyntese, ”Skrive med bilder”, bildebehandling, videoredigering, lese-TV, internett; e-mail og laste ned bilder

18.11.2008


Slide10 l.jpg

 • Jente ,16 år med syns- og hørselsrest. Hun ble introdusert for data for 7 år siden, startet opp med årsak/virkning –program, Brukte først touch-skjerm, senere med bryterstyring med to brytere. Hun ble introdusert for dataprogrammet STRUKTUR for 6 år siden og hun bruker nå dette programmet daglig

18.11.2008


Hva er struktur l.jpg
Hva er STRUKTUR introdusert for data for 7 år siden, startet opp med årsak/virkning –program, Brukte først touch-skjerm, senere med bryterstyring med to brytere. Hun ble introdusert for dataprogrammet STRUKTUR for 6 år siden og hun bruker nå dette programmet daglig

 • Et ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram utviklet av SPRIDA Kommunikasjonssenter i Sverige

 • Multimediabasert skallprogram. Pedagogene må selv lage innholdet og tilpasse det til hver enkelt elev

 • Programmet har mange ulike moduler (kalender, timeplan, bildebok, tekst, reporter, spørsmål og svar, musikk og spill), syntetisk tale og bryterstyringmuligheter

 • Programmet skaper gode muligheter for kommunikasjon

18.11.2008


V r elevs struktur historie l.jpg
Vår elevs STRUKTUR-historie introdusert for data for 7 år siden, startet opp med årsak/virkning –program, Brukte først touch-skjerm, senere med bryterstyring med to brytere. Hun ble introdusert for dataprogrammet STRUKTUR for 6 år siden og hun bruker nå dette programmet daglig

 • Hvorfor STRUKTUR

 • Den første taktile bildeboken om favoritt-tema KATT, lages som databok

 • Lager databøker om ulike opplevelser og utflukter, fungerer som minnebøker (video Bildebok)

 • Lager databøker for å opprettholde familiebånd

 • Bruker STRUKTUR til forberedelser og bearbeidelser

 • Utvide omverden

18.11.2008


Slide13 l.jpg

 • Barnebøker til databøker – og deretter papirutgave av databøkene

 • Laget datasangbøker av taktile sangbøker (video sangbok)

 • Bruker STRUKTUR til å formidle kunnskap og fakta (video ukens tegn) (video november)

 • Eleven blir stadig mer aktivt med i utforming av innholdet i STRUKTUR (video kalender)

 • Utvidet interesseområder og økt konsentrasjonsspenn

18.11.2008


Arbeidet fremover l.jpg
Arbeidet fremover databøkene

 • IKT er et satsingsområde på Skådalen skole for døvblindfødte. Vi to lærere har hatt redusert undervisningstid de siste tre skoleårene for å jobbe spesielt med IKT for våre elever

 • Vi jobber med å finne frem til og prøve ut ulike IKT-hjelpemidler til å lytte, se, tolke og forstå, og hjelpemidler til inspirasjon til økt samspill og kommunikasjon for hele elevgruppen vår

 • Vi har eget datarom for elevene, der vi har muligheter for å prøve ut ulike IKT-hjelpemidler og å bruke ulike dataprogrammer sammen med elever

18.11.2008


Samarbeidspartnere l.jpg
Samarbeidspartnere databøkene

 • Hjelpemiddelsentralen NAV

 • Huseby kompetansesenter

 • Tambartun kompetansesenter

 • SPRIDA Kommunikasjonssenter i Sverige

 • NAV-senter for IKT-hjelpemidler, SIKTE

 • NUD-nettverk

18.11.2008