slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PTSD PowerPoint Presentation
Download Presentation
PTSD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PTSD - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Zespół Stresu Pourazowego. PTSD. Jan Karol Cichecki. Rys historyczny. Plutarch, Cycero, Szekspir Da Costa- weterani wojny secesyjnej (tachykardia ,nudności, zaburzenia snu) Oppenheim- ofiary wypadków komunikacyjnych (XIX w) - ”nerwice traumatyczne”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PTSD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rys historyczny
Rys historyczny
 • Plutarch, Cycero, Szekspir
 • Da Costa- weterani wojny secesyjnej (tachykardia ,nudności, zaburzenia snu)
 • Oppenheim- ofiary wypadków komunikacyjnych (XIX w) - ”nerwice traumatyczne”
 • „szok artyleryjski” („shell shock”) - I wojna światowa-koncepcja mikrourazów
 • Grinker,Spiegel(1945)- amerykańscy piloci- wyparte konflikty wczesnodziecięce
 • Kardiner- weterani II wojny światowej- czynnik zewnętrzny!
 • KZ- syndrom- Antoni Kępiński, Adam Szymusik
 • 1980 (DSM III)- PTSD (zaburzenie powstałe po zadziałaniu czynnika zewnętrznego)
definicja
Definicja:

„PTSD jest odpowiedzią organizmu na nadmiernie stresujące wydarzenie wywołujące przerażenie, szok emocjonalny (…) jest reakcją niespecyficzną, gdyż stresory różnią się rodzajem i siłą, a ludzie wystawieni na ich działanie mogą być mniej lub bardziej odporni na jej występowanie…”

Horowitz(1986)

kryteria rozpoznania
Kryteria rozpoznania

A: osoba doświadczyła, bądź była świadkiem zdarzenia traumatycznego-śmierci, zagrożenia życia lub zdrowia

zareagowała strachem, bezradnością, zgrozą

B: uporczywe przypominanie sobie zdarzenia, natrętne reminescencje (flashback), wspomnienia, sny, koszmary

C:unikanie okoliczności, miejsc, ludzi przypominających o traumie, powiązanych z nią; poczucie wyobcowania, stłumienie, pesymistyczna wizja przyszłości

D:pobudzenie (dystonia, trudności z zasypianiem, wzmożona czujność, spadek koncentracji) nieobecne przed zdarzeniem lub niemożność przypomnienia sobie okresu ekspozycji

rozpoznanie
DSM IV:

Objawy ze wszystkich kategorii utrzymują się>1 miesiąca

Postacie:

-ostra(<3 m- cy)

-przewlekła(>3 m- cy)

-z odroczonym początkiem (>6 m-ca od ekspozycji)

ICD 10:

Kryteria spełnione w ciągu 6 m- cy od zadziałania stresora

Rozpoznanie
epidemiologia
Epidemiologia:
 • Narażenie na zdarzenie traumatyczne (Kessler 1995):
 • Kobiety 51%
 • Mężczyźni 61%
 • Populacja ogólna 3-6%
 • KZ- syndrom -85%
 • Weterani wojny wietnamskiej-30%
 • Uczestnicy wielkich katastrof-57%
 • Ofiary gwałtu-14%(Norris 1992)
 • Wypadki drogowe-12%(Norris 1992)
 • Policjanci-7%(Dudek,Koniarek 2000)
etiopatogeneza
Etiopatogeneza:

10 % pacjentów spełnia kryteria PTSD mimo braku uchwytnego „stresora”!

Czynniki wpływające na rozwój PTSD:

 • Cechy stresora
 • Cechy jednostki

przedtraumatyczne schematy zachowań

1 cechy stresora
1. Cechy stresora:
 • Intensywność
 • Czas trwania
 • Rodzaj (stresor zadany przez człowieka> „akty nadprzyrodzone”)
2 cechy jednostki
2. Cechy jednostki
 • Płeć (Bromet 1998) kobiety : mężczyźni 2:1
 • Wiek – 15-24:25-34 2:1
 • Traumatyczne doświadczenia dzieciństwa
 • Osobowość- niejasna rola zaburzeń osobowości:

-neurotyczność (Carlier ’97)

-ekstrawersja (Fauerbach 2000)

-borderline personality (Axelrod 2005)

 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych
 • Brak oparcia społecznego
 • Urazy czaszki (Bryant 1998)
hipotezy
Hipotezy:
 • Predyspozycje genetyczne?

(bliźnięta jednojajowe vs. dwujajowe- reakcje na szok wojny wietnamskiej)

 • Czynniki kulturowe?

Ruschkin, Schwab-Stone(2005)- nie

 • Objętość hipokampu?

Winter(2004)- nie

rozw j ptsd

Wg. Wang i in., 1996

Rozwój PTSD

Przewartościowanie i leczenie

Próba samobójcza

( postępująca autodestrukcja )

Złożone formy PTSD i patologii towarzyszących

wsp wyst powanie
Współwystępowanie
 • Alkoholizm 73%
 • Depresja: 26%(Green ’94)

32%(Kilpatrick ’87)

 • Antyspołeczne zaburzenia osobowości 31%
 • OCD 27%
 • Fobie 18%
 • Schizofrenia, psychozy maniakalne, zaburzenia seksualne
badania mcforlane papay 1992
Badania McForlane,Papay 1992

Grupa – 147 osób

 • Tylko jedno zaburzenie-17%
 • Co najmniej dwa-83%

-PTSD 18%

-depresja 10%

-zespół lęku uogólnionego 8,5%

-fobie 7,8%

-paniczny lęk 7,3 %

-zaburzenia maniakalne 4%

-OCD 3%

aspekt neurobiologiczny ptsd
Aspekt neurobiologiczny PTSD
 • Wzrost tętna
 • Nadreaktywność na bodźce akustyczne
 • Spadek czasu snu, większa liczba przebudzeń
 • Spadek objętości hipokampu (MRI)
 • Wzrost aktywacji ciała migdałowatego, układu limbicznego (PET)
 • Zaburzenia osi podwzgórze- przysadka- nadnercza:

-wzrost NA, A

-spadek kortyzolu (ASD- wzrost)- tłumienie reakcji obronnych

 • Wzrost stężenia endogennych opioidów (spadek poczucia bólu)
 • Wzrost TSH
 • Dysregulacja układu serotoninergicznego (nastrój, wybuchowość, agresja)
 • Wyczerpanie możliwości odpornościowych (wzrost st. Cytokin-IL1,6)
skutki ptsd
Skutki PTSD

Opinie policjantów na temat wpływu traumy na funkcjonowanie:

 • Nie ma wpływu- 4,8%
 • Ma- 95,2

Chęć rezygnacji z pracy:

 • Tak- 5,9%
 • Raczej tak- 7,5%

Nasilenie stresu potraumatycznego w ujęciu ekonomicznym:

 • Korzystał(a) ze zwolnienia lekarskiego- 33%
 • Przyjmowała środki uspokajające- 41%

za: Dudek 2003

skutki ptsd badania
Skutki PTSD-badania:

U PACJENTÓW Z PTSD UTRZUMUJE SIĘ WZROST AKTYWNOŚCI OUN:

 • „startle reaction”- wzrost reakcji przestrachu u szczurów w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy (Morgan 1996)
 • Aktywacja układu NA po johimbinie wzmaga reakcje przestrachu u osób z PTSD [przy braku u zdrowych] (McPerson 1997)
rokowanie
Rokowanie
 • Zanik objawów- 30%
 • Utrzymywanie się łagodnej postaci PTSD- 60%
 • Zaostrzenie-10%

-ryzyko samobójstwa

-nadużywanie substancji psychoaktywnych

-zaburzenia towarzyszące PTSD

-czynniki ryzyka terapii (BZD)

leczenie niefarmakologiczne
Leczenie niefarmakologiczne
 • Psychoterapia - edukacyjna

- kanfrontująca (desentysyzacja)

- behawioralna

 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna:

grzbietowo-boczna część kory przedczołowej prawej półkuli

wynik: 80%-spadek unikania, lęku, powtórnego przeżywania

 • EMDR- eye movement desensitization and reprocessing

34 badania

potwierdzona skuteczność leczenia non-combat PTSD

skuteczność podobna do innych modeli leczenia

leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne
 • Wspomnienia, natłok myśli, wzrost impulsywności, wrogość:

-karbamazepina

-walproiniany

-węglan litu

-propranolol

 • Lęk:

-alprazolam

-buspiron

 • Depresja:

-TLPD (imipramina, amitryptylina)

-SSRI (fluwoksamina, fluoksetyna)

-SNRI (wenlafaksyna, milnacipram)

-SARI (trazodon, nefazodon)- dodatkowo blok rec.5HT2

-MAO-A (moklobemid)

 • Zaburzenia psychotyczne:

-neuroleptyki

 • Zaburzenia snu:

-BZD

-zopiklon

orzecznictwo
Orzecznictwo
 • Symulacja?
 • Dyssymulacja? (negowanie objawów)
 • Metasymulacja? (deklaratywne podtrzymywanie objawów wcześniej występujących)

Na co zwracamy szczególną uwagę:

 • Częściej wyolbrzymianie objawów niż symulacja
 • Dowody potwierdzające/obalające tezę badanego co do zdarzenia
 • Wcześniejsze konflikty z prawem?
orzecznictwo c d
Orzecznictwo- c.d.

5 ważnych zagadnień:

 • Spełnienie kryteriów PTSD
 • Czy stresor ma odpowiedni ciężar gatunkowy?
 • Psychiatryczna historia badanego
 • Jego subiektywizm
 • Obecne funkcjonowanie

Czynności odszkodowawcze:

 • Po ustąpieniu objawów
 • Nie wcześniej niż po roku leczenia