graduaiheita ty ja organisaatio psykologia
Download
Skip this Video
Download Presentation
GRADUAIHEITA Työ- ja organisaatio-psykologia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

GRADUAIHEITA Työ- ja organisaatio-psykologia - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

GRADUAIHEITA Työ- ja organisaatio-psykologia. Ulla Kinnunen 7.5.2012. Aiheet liittyvät 2 käynnissä olevaan projektiin:. Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia? Hyvinvoinnin näkökulma (SA:n rahoitus, 2008-2013)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRADUAIHEITA Työ- ja organisaatio-psykologia' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aiheet liittyv t 2 k ynniss olevaan projektiin
Aiheet liittyvät 2 käynnissä olevaan projektiin:
 • Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia? Hyvinvoinnin näkökulma (SA:n rahoitus, 2008-2013)
 • RE-SU-LEAD: Palkitseva ja kestävä hyvinvointia edistävä johtajuus (TSR:n rahoitus, 2010-2013)
slide3
1. Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia?Vertailututkimus erityyppisten määräaikaisten ja pysyvien työntekijöiden psykologisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista
 • Tutkimus pyrkii vastaamaan määräaikaista työtä koskevaa tutkimusta kohtaan esitettyyn kritiikkiin
 • Heterogeenisyys (mm. vastentahtoisuus/
 • vapaaehtoisuus)
 • - Työn piirteet (mm. työn epävarmuus)
 • - Psykologinen sopimus (odotukset)
 • - Työllistymisusko (employability)
 • - Persoonallisuuden voimavarat (mm. optimismi)
 • - Ajallinen ulottuvuus: seuranta
 • - Hyvinvointi: työssä, perheessä, yleisesti
aineiston keruu vuosina 2008 2010
Aineiston keruu vuosina 2008-2010

Kyselyaineisto: kolmen vuoden seuranta (2008, 2009, 2010)

 • 2 yliopistoa, N = 926

Kyselyaineisto: kahden vuoden seuranta (2008, 2009)

 • 2 yliopistoa, N = 1314
 • sairaanhoitopiiri, hoitoalan työntekijät, N= 308

Kyselyaineisto: poikkileikkaus

 • Vuokratyöfirma, N = 223
graduaiheita
Graduaiheita
 • 1. Yliopiston työntekijöiden hyvinvoinnin muutokset
  • eri ammattiryhmien (opetus, tutkimus, muu) vertailu
  • pysyvien ja määräaikaisten vertailu
 • 2. Kuinka pysyvää työn epävarmuuden kokeminen (työttömyyden uhka) on ? Ennustaako koettu työn epävarmuus myöhempiä a) työnvaihtoaikeita, b) väsymystä työssä tai c) erilaista psyykkistä oireilua?
 • 3. Mitkä työn voimavarat (esim. johtamisen oikeudenmukaisuus) voisivat suojata työn vaatimusten (esim. työn epävarmuus) haitallisilta hyvinvointi-vaikutuksilta? -->suorat ja muuntavat yhteydet
 • 4. Minkä mekanismien avulla työn voimavarat edistävät työn imua? Toimisivatko optimismi ja /tai persoonallisuuden ydintulkinnat tällaisina välittävinä mekanismeina?
 • 5.Kuinka erilaisten määräaikaisten työntekijöiden (ryhmittely esim. vapaaehtoisuuden / vastentahtoisuuden ja koetun työllistymisuskon mukaan) hyvinvointi kehittyy tutkitun kolmen vuoden aikana?
re su lead palkitseva ja kest v hyvinvointia edist v johtajuus
RE-SU-LEAD: Palkitseva ja kestävä hyvinvointia edistävä johtajuus
 • Projektin tavoitteena on tunnistaa esimiesten käyttäytymisessä ilmeneviä piirteitä, jotka edistävät alaisten hyvinvointia ja psykologista terveyttä.
 • Kolmen maan (Ruotsi, Saksa ja Suomi) yhteishanke  gradut vain Suomen aineistosta
aineistoa ker tty kev ll 2011 aineiston keruu jatkuu toukokuussa 2012
Aineistoa kerätty keväällä 2011 …aineiston keruu jatkuu toukokuussa 2012
 • Kussakin maassa toteutettiin työntekijöiden ja esimiesten keskuudessa kyselytutkimus.
 • Suomessa kyselyyn osallistui neljän kaupungin työntekijöitä ja heidän esimiehiään; työntekijöitä yhteensä 559 ja esimiehiä 63.
 • Vastaajat työskentelevät 33 eri tiimissä, joilla eri esimies.
gradut aihepiirej
Gradut: aihepiirejä
 • 1. Suojaako johtamistyyli (esim. transformationaalinen, autenttinen, hyvinvointia edistävä johtajuus, oikeudenmukainen johtaminen) työn epävarmuuden haitallisilta hyvinvointivaikutuksilta? (poikkileikkaus- tai seuranta-aineisto)
 • 2. Minkälainen johtamistyyli on yhteydessä koettuun uupumukseen? Mitkä työn tai yksilön ominaisuudet voisivat suojata uupumuskokemuksilta?
 • 3. Ennustaako johtamistyyli myöhemmin koettua hyvinvointia (esim. väsymys, oireet, tyytyväisyys, sitoutuminen) vai onko suhde toisinpäin: koettu hyvinvointi ennustaa johtamisarvioita? (seuranta-aineisto)
  • Muuntaako esim. sukupuoli, ikä tätä yhteyttä?
 • 4. Minkälainen on ideaalijohtaja?
  • Onko miehillä/naisilla, eri-ikäisillä erilaiset ihanteet?
  • Onko sillä, jos oma johtaja poikkeaa ideaalijohtajasta, yhteyttä koettuun hyvinvointiin?
kaikkiaan
Kaikkiaan
 • 4-5 opiskelijaa
 • Seminaari alkaa syksyllä
 • YHTYEDET PARHAITEN

sähköpostitse:

[email protected]