College 10
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1246 Views
 • Uploaded on

College 10. Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen. Overzicht . Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland Taalachtergrond Marokkanen Taalachtergrond Turken Het Nederlands van Marokkanen Eerste generatie Tweede generatie Het Nederlands van Turken Eerste generatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
College 10

College 10

Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen


Overzicht
Overzicht

 • Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland

 • Taalachtergrond Marokkanen

 • Taalachtergrond Turken

 • Het Nederlands van Marokkanen

  • Eerste generatie

  • Tweede generatie

 • Het Nederlands van Turken

  • Eerste generatie

  • Tweede generatie

 • Het Marokkaans Nederlands als “algemeen allochtoons”


Achtergrond
Achtergrond

 • Eind jaren vijftig/begin jaren zestig: tekort aan ongeschoold personeel in Nederlandse industrie

 • Gastarbeiders (mannen) uit Turkije en Marokko (en Joegoslavië, Griekenland, Spanje en Italië) naar Nederland

 • Recht om te blijven, familie na 2 jaar over laten komen

  • Met name veel Turken en Marokkanen maakten gebruik van dit recht


Taalachtergrond marokkanen
Taalachtergrond Marokkanen

Marokko meertalig:

 • drie Berbertalen (40-45%)

  • Sousberber/Tachelhit, Atlasberber/Tamazight, Rifberber/Tarifit

 • Marokkaans-Arabisch (meerderheid)

 • Berber lage status

 • Arabisch dominante taal

 • Marokkaans-Arabisch als lingua franca

 • Cultuur- en schrijftaal: Frans en Standaardarabisch

  In Nederland:

 • 60% Marokkanen spreekt Rifberber, 10% Sousberber, 30% Arabisch dialect

 • Tweede generatie Marokkanen spreken onderling Nederlands, Marokkaans alleen thuis en op vakantie in MarokkoTaalachtergrond turken
Taalachtergrond Turken

Turkije:

 • Ook veel minderheidstalen (Koerdisch)

 • Consequente en succesvolle taalpolitiek na val Ottomaanse Rijk (o.l.v. Atatürk): taalzuivering, onderwijs

 • Vrijwel iedere Turk kan Standaardturks spreken

  In Nederland:

 • Komst Turkse gastarbeiders: Turkstalige kranten

 • Taaltrots

 • Turken, ook 2e en 3e generatie spreken onderling Turks


Taalachtergrond
Taalachtergrond

 • Houding Turken en Marokkanen t.o.v. hun moedertaal zeer verschillend

  Resultaat in Nederland:

 • Marokkanen spreken Nederlands met Marokkaans accent

  • Identiteit ontleend aan eigen variant van het Nederlands

 • Turken spreken Turks en Nederlands naast elkaar en door elkaar (codewisseling)

  • Identiteit ontleend aan het Turks


Het nederlands van marokkanen
Het Nederlands van Marokkanen

 • Marokkaans-Nederlands: twee verschillende moedertalen: Marokkaans-Arabisch en Berber

 • Invloed van beide talen op het Nederlands van Marokkanen toch goed vergelijkbaar, m.n. klank

  • Klanksysteem Berber grote invloed uitgeoefend op Marokkaans-Arabisch


Het nederlands van marokkanen1
Het Nederlands van Marokkanen

 • Twee spreeksters eerste generatie

 • Nederlands van beide in stadium van fossilisatie (verandert nauwelijks meer)


Het nederlands van marokkanen2
Het Nederlands van Marokkanen

Fonologie:

Medeklinkers

 • /s/  /sj/

  • Muisj, sjlapen

 • ‘Sjwa’ verkort uitgesproken in open lettergrepen (in Marokk. sjwa alleen in gesloten lettergrepen)

  • Gevallen  gvallen

 • Geen palatalisering van /j/ na /t/, maar /tsj/

  • Hondje, jongetje  hontsj, jongtsj

 • ng en nk-klank: bang  ban, drinken  drin/g/en (stemhebbend als in bingo) (in Marokk. bestaan deze klanken niet)

‘isj nie nodig’

‘blangrijk’

‘beetsje’

‘belan[g]rijk’


Het nederlands van marokkanen3
Het Nederlands van Marokkanen

 • /z/ sterk stemhebbend

 • Velaire fricatieven /, /  uvulair // en klinken harder en scherper

  • Gezien  ggzzien

 • Regressieve stemassimilatie fricatieven:

  • Ik zie  /gzi/Nederlands: /ksi/

 • Tongpunt-r, sterk rollend


Het nederlands van marokkanen4
Het Nederlands van Marokkanen

Klinkers:

 • Marokkaanse talen: 3 klinkers (a, i, u) + sjwa ()

 • Nederlands:

  • 7 ‘lange’, gespannen klinkers (a, e, i, o, , u, )

  • 6 ‘korte’ klinkers (, , , , , )

  • 3 tweeklanken (u, i, )

 • Marokkanen: geen onderscheid gespannen – ongespannen:

  • Hij ziet en hij zit zelfde uitspraak

  • Praten pr:ten

 • /u/  /o/ /o/  /ow/ /y/ = // = /o/ = /u/

  • Roept  rooptvogel  vouwgel (invloed Amsterdams?)boet, bot, boot en bout: uitspraakvarianten van zelfde klank

 • Tweeklanken: soms over twee lettergrepen verdeeld, sjwa ingevoegd

  • Huis  houwes


Het nederlands van turken
Het Nederlands van Turken

Fonologie:

Vanuit Turks te verklaren:

 • /r/  /rz/

 • /k/  /kj/ (in sommige gevallen)

  • Ikj denkj

 • Lettergreepstructuur:

  • Opeenvolging medeklinkers:

   • klinker ingevoegd: fles  files

   • medeklinkers gescheiden door pauze: zoekt  zoek-t

 • Nederlands: <schr>  /sr/ Schreuder, schreeuwenTurks-Nederlands:  /s/

 • Geen sjwa in 1e lettergreep: gevonden givonden, gvonden

 • Palatalisering van /j/ na /t/: hondje hon[]e (als in Eng. show)

  Verklaring vanuit moeilijkheid Nederlands (probleem voor sprekers van andere talen):

 • Tweeklanken: uil ouwel of ui


Het nederlands van marokkanen en turken
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Woordvolgorde, syntaxis

 • Weglating lidwoorden

 • Overgeneralisatie de/die:

  • het de

  • dat  die

 • Bijvoeglijke naamwoorden vervoegd als de-woorden, eindigen op -e

  • Die kleine hondje


Het nederlands van marokkanen en turken1
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Werkwoordsvormen:

 • Vervoegen moeilijk (Marokk. en Turks: rijk vervoegingssysteem!)

 • Veel infinitieven

  • Wat hij zoeken?

  • Hondje hij ook kijken

 • Soms hoog-frequente woorden wel vervoegd:

  • jongetje heb gevallen

  • hoe heet die

 • Turkse vrouw: meer vervoegingen, maar instabiel: gebruikt verschillende vormen naast elkaar


Het nederlands van marokkanen en turken2
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Woordvolgorde:

 • Plaats van onderwerp en werkwoord t.o.v. elkaar

 • Nederlandse hoofdzin: werkwoord of hulpwerkwoord op 2e plaats:

  • Ik kwam gisteren te laat

  • Gisteren kwam ik te laat

  • Ik heb hem gisteren op school gezien

 • Bijzin: werkwoord achteraan

  • …, dat zij hun kinderen verwennen

 • Turkse en Marokkaanse: werkwoord vrijwel altijd achteraan:

  • Hondje hij ook kijken


Het nederlands van marokkanen en turken3
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

 • Subjectpronomen weggelaten (in moedertalen rijke inflectie werkwoord, pronomen overbodig)

  • Wat doet hij? wat doen?

  • Ze zoeken/hij zoekt de kikker  kikker zoeken

  • Hij heeft de kikker niet gevonden  niet gevonden kikker

 • Koppelwerkwoord weggelaten (net als in moedertalen):

  • Het hondje is er ook bij en hondje ook bij

 • Turkse woordvolgorde bezitsconstructies andersom:

  • Dat is de dochter van de tweede man van de grootmoeder van mijn echtgenote  die mijn vrouw oma andere man dochter


Het nederlands van marokkanen en turken4
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

 • 2e generatie:

 • In Nederland geboren

 • Voor schoolleeftijd uitsluitend Turks of Marokkaanse talen

 • Sinds school: Nederlands dominante taal

  • Spreken meestal vrijwel vloeiend Nederlands

 • Verschil met 1e generatie: minder variatie, systematischer in taalgewoonten


Het nederlands van marokkanen5
Het Nederlands van Marokkanen

 • Veel onderlinge verschillen!

 • Marokkaanse dochters: enkele verschillen met standaardnederlands, minder duidelijk dan moeder

 • Turkse dochter: niet te onderscheiden van standaardnederlands

  • Wel vaak: codewisseling (Turks gemengd met Nederlands of andersom)


Het nederlands van marokkanen6
Het Nederlands van Marokkanen

Fonologie:

 • Sjwa-reductie/deletie:

  • jongetje  jongtsj

  • gevangen  gvangen

  • Terecht  trecht

 • Harde g, zeer stemhebbende z

 • Regressieve stemassimilatie fricatieven

 • Uitspraak ij/ei: keurig als ij/ei (“bekakt”, geen Poldernederlands!)

 • Zeer rollende /r/

 • Verlenging beklemtoonde klinker: nadruk:

  • Geheimziiiiinnig (heel geheimzinnig)

  • Vroeoeoeoeoeger (heel lang geleden)

 • /s/  /sj/ /tj/  /tsj/ beetsje, datsje

 • Regionale kleuring: Amsterdams, Rotterdams, Nijmeegs (huig-r)


Het nederlands van turken en marokkanen
Het Nederlands van Turken en Marokkanen

Syntactische variatie

 • Bepaald lidwoord: de is default

  • Dan is eh zitten we in de laatste jaar

 • Bijvoeglijke naamwoorden: -e (ingewikkeld, geen rol in betekenis, overbodig)

  • Als ik ooit met een Marokkaanse meisje ga trouwen


Het nederlands van turken en marokkanen1
Het Nederlands van Turken en Marokkanen

 • Zelfstandig gebruikt het: valt vaak weg als

  • het niet als onderwerp aan het begin van de zin staat

   • In Turkije maakt niet uit

  • het lijdend voorwerp is

   • Marokkaanse of Turkse meisjes die begrijpen niet zo

  • het deel van een staande uitdrukking is

   • Nou, daar zijn wij dus helemaal niet mee eens

 • ‘er-zinnen’:

  • Ze komen minder in aanraking mee

  • Vooral als je niet mee opgegroeid bent


Het nederlands van turken en marokkanen2
Het Nederlands van Turken en Marokkanen

 • Hulpwerkwoorden:

 • Doen op plekken waar niet in standaardnederlands:

  • Dan doe je al denken dat Lombok criminele wijk is enzo (Turkse jongen)

  • Eh, eh, zwemmen, en naar het strand, en dan hadden we deden we iedere keer uitgaan (Marokkaanse jongen)

 • Wederkerend voornaamwoord zich weggelaten:

  • Ehm, nee, meestal eh bemoeit de hele groep mee


Het nederlands van marokkanen7
Het Nederlands van Marokkanen

Woordenschat:

 • Gebruik van Arabische woorden in Nederlandse gesprekken

 • Vaak symbolische betekenis

  • Inšallah ‘als Allah het wil’, “misschien”

  • Llah yehfed ‘Allah beware [ons]’, “niet te hopen”

 • Typisch Marokkaanse of Islamitische concepten

  • S-seddari ‘ligbank’

  • Hram ‘verboden’

  • Halal ‘toegestaan’

 • Gespreksmarkeringen

  • Structuur

  • Houding van de spreker


Het nederlands van marokkanen8
Het Nederlands van Marokkanen

Gespreksmarkeringen:

 • Structuur

  • Wella ‘of?’ (aan einde van uiting): speker verwacht reactie

  • Waxxa: ‘ik heb het begrepen’

 • Houding van de spreker, aanspreekvormen

  • A sahb-i ‘mijn vriend’

  • We llah? ongeloof, teleurstelling

  • We llah kracht bijzetten aan mededeling

 • Begroetingen begin/einde interactie

  • B s-slama! ‘tot ziens!’

 • Scheldwoorden, krachttermen

  • Tezz ‘shit’


Het nederlands van marokkanen9
Het Nederlands van Marokkanen

Farid: Temši[ga je] morgen uit wella [of]?

Younes: Ja we gaan wel.

Farid: We gaan naar Eindhoven.

Younes: Nee joh, ik ga, ik heb afgesproken toch in Groningen, jongen, naar Palace.

Farid: We llah[echt waar]? (Ongeloof en teleurstelling)

Younes: Ja.

Farid: Waxxa(oké)

Younes: Ja. Jij gaat toch ook mee?

Farid: Neeheeh.

Younes: Heb ik toch vorige week gezegd, jongen? ’laš a sahb-i [waarom vriend]?

Farid: Het is te ver. Ik heb geen zin daarin we llah [ik zweer het]!


Allochtoons accent
“Allochtoons” accent

 • Nederlandse perceptie van één “allochtoons” accent: Turko-Marokkaans

  • Toen meest immigranten Indisch waren werd een Indisch accent geïmiteerd, toen het meest Surinamers waren was het m.n. de bilabiale /w/

 • Meest gebaseerd op Marokkaans

  • Marokkaans accent prominenter

  • Verschil in taalhouding Turken en Marokkanen

 • Marokkaanse jongeren wenden zelf naar believen een Marokkaans accent aan, of versterken het

 • Benadrukken gemeenschappelijke identiteit

Ali Osram (Gerard Egging): parodie op ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, met Turko-Marokkaans accent

http://home.planet.nl/~holla066/temp/hetdorpremix2003.htm


Bibliografie
Bibliografie

 • Abderrahman El-Aissati, Louis Boumans, Leonie Cornips, Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (2005). Turks- en Marokkaans-Nederlands. In: Nicoline van der Sijs (red., 2005). Wereld-nederlands. Oude en jonge variëteiten avn het Nederlands, pp. 149-185. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Geluidsvoorbeelden Marokkaanse sprekers afkomstig van Jacomine Nortier en van televisieprogramma NCRV's Rondom Tien, uitzending donderdag 13 oktober 2005.


ad