college 10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
College 10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
College 10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

College 10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 1260 Views
 • Uploaded on

College 10. Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen. Overzicht . Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland Taalachtergrond Marokkanen Taalachtergrond Turken Het Nederlands van Marokkanen Eerste generatie Tweede generatie Het Nederlands van Turken Eerste generatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'College 10' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
college 10

College 10

Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen

overzicht
Overzicht
 • Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland
 • Taalachtergrond Marokkanen
 • Taalachtergrond Turken
 • Het Nederlands van Marokkanen
  • Eerste generatie
  • Tweede generatie
 • Het Nederlands van Turken
  • Eerste generatie
  • Tweede generatie
 • Het Marokkaans Nederlands als “algemeen allochtoons”
achtergrond
Achtergrond
 • Eind jaren vijftig/begin jaren zestig: tekort aan ongeschoold personeel in Nederlandse industrie
 • Gastarbeiders (mannen) uit Turkije en Marokko (en Joegoslavië, Griekenland, Spanje en Italië) naar Nederland
 • Recht om te blijven, familie na 2 jaar over laten komen
  • Met name veel Turken en Marokkanen maakten gebruik van dit recht
taalachtergrond marokkanen
Taalachtergrond Marokkanen

Marokko meertalig:

 • drie Berbertalen (40-45%)
  • Sousberber/Tachelhit, Atlasberber/Tamazight, Rifberber/Tarifit
 • Marokkaans-Arabisch (meerderheid)
 • Berber lage status
 • Arabisch dominante taal
 • Marokkaans-Arabisch als lingua franca
 • Cultuur- en schrijftaal: Frans en Standaardarabisch

In Nederland:

 • 60% Marokkanen spreekt Rifberber, 10% Sousberber, 30% Arabisch dialect
 • Tweede generatie Marokkanen spreken onderling Nederlands, Marokkaans alleen thuis en op vakantie in Marokko
taalachtergrond turken
Taalachtergrond Turken

Turkije:

 • Ook veel minderheidstalen (Koerdisch)
 • Consequente en succesvolle taalpolitiek na val Ottomaanse Rijk (o.l.v. Atatürk): taalzuivering, onderwijs
 • Vrijwel iedere Turk kan Standaardturks spreken

In Nederland:

 • Komst Turkse gastarbeiders: Turkstalige kranten
 • Taaltrots
 • Turken, ook 2e en 3e generatie spreken onderling Turks
taalachtergrond
Taalachtergrond
 • Houding Turken en Marokkanen t.o.v. hun moedertaal zeer verschillend

Resultaat in Nederland:

 • Marokkanen spreken Nederlands met Marokkaans accent
  • Identiteit ontleend aan eigen variant van het Nederlands
 • Turken spreken Turks en Nederlands naast elkaar en door elkaar (codewisseling)
  • Identiteit ontleend aan het Turks
het nederlands van marokkanen
Het Nederlands van Marokkanen
 • Marokkaans-Nederlands: twee verschillende moedertalen: Marokkaans-Arabisch en Berber
 • Invloed van beide talen op het Nederlands van Marokkanen toch goed vergelijkbaar, m.n. klank
  • Klanksysteem Berber grote invloed uitgeoefend op Marokkaans-Arabisch
het nederlands van marokkanen1
Het Nederlands van Marokkanen
 • Twee spreeksters eerste generatie
 • Nederlands van beide in stadium van fossilisatie (verandert nauwelijks meer)
het nederlands van marokkanen2
Het Nederlands van Marokkanen

Fonologie:

Medeklinkers

 • /s/  /sj/
  • Muisj, sjlapen
 • ‘Sjwa’ verkort uitgesproken in open lettergrepen (in Marokk. sjwa alleen in gesloten lettergrepen)
  • Gevallen  gvallen
 • Geen palatalisering van /j/ na /t/, maar /tsj/
  • Hondje, jongetje  hontsj, jongtsj
 • ng en nk-klank: bang  ban, drinken  drin/g/en (stemhebbend als in bingo) (in Marokk. bestaan deze klanken niet)

‘isj nie nodig’

‘blangrijk’

‘beetsje’

‘belan[g]rijk’

het nederlands van marokkanen3
Het Nederlands van Marokkanen
 • /z/ sterk stemhebbend
 • Velaire fricatieven /, /  uvulair // en klinken harder en scherper
  • Gezien  ggzzien
 • Regressieve stemassimilatie fricatieven:
  • Ik zie  /gzi/Nederlands: /ksi/
 • Tongpunt-r, sterk rollend
het nederlands van marokkanen4
Het Nederlands van Marokkanen

Klinkers:

 • Marokkaanse talen: 3 klinkers (a, i, u) + sjwa ()
 • Nederlands:
  • 7 ‘lange’, gespannen klinkers (a, e, i, o, , u, )
  • 6 ‘korte’ klinkers (, , , , , )
  • 3 tweeklanken (u, i, )
 • Marokkanen: geen onderscheid gespannen – ongespannen:
  • Hij ziet en hij zit zelfde uitspraak
  • Praten pr:ten
 • /u/  /o/ /o/  /ow/ /y/ = // = /o/ = /u/
  • Roept  rooptvogel  vouwgel (invloed Amsterdams?)boet, bot, boot en bout: uitspraakvarianten van zelfde klank
 • Tweeklanken: soms over twee lettergrepen verdeeld, sjwa ingevoegd
  • Huis  houwes
het nederlands van turken
Het Nederlands van Turken

Fonologie:

Vanuit Turks te verklaren:

 • /r/  /rz/
 • /k/  /kj/ (in sommige gevallen)
  • Ikj denkj
 • Lettergreepstructuur:
  • Opeenvolging medeklinkers:
   • klinker ingevoegd: fles  files
   • medeklinkers gescheiden door pauze: zoekt  zoek-t
 • Nederlands: <schr>  /sr/ Schreuder, schreeuwenTurks-Nederlands:  /s/
 • Geen sjwa in 1e lettergreep: gevonden givonden, gvonden
 • Palatalisering van /j/ na /t/: hondje hon[]e (als in Eng. show)

Verklaring vanuit moeilijkheid Nederlands (probleem voor sprekers van andere talen):

 • Tweeklanken: uil ouwel of ui
het nederlands van marokkanen en turken
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Woordvolgorde, syntaxis

 • Weglating lidwoorden
 • Overgeneralisatie de/die:
  • het de
  • dat  die
 • Bijvoeglijke naamwoorden vervoegd als de-woorden, eindigen op -e
  • Die kleine hondje
het nederlands van marokkanen en turken1
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Werkwoordsvormen:

 • Vervoegen moeilijk (Marokk. en Turks: rijk vervoegingssysteem!)
 • Veel infinitieven
  • Wat hij zoeken?
  • Hondje hij ook kijken
 • Soms hoog-frequente woorden wel vervoegd:
  • jongetje heb gevallen
  • hoe heet die
 • Turkse vrouw: meer vervoegingen, maar instabiel: gebruikt verschillende vormen naast elkaar
het nederlands van marokkanen en turken2
Het Nederlands van Marokkanen en Turken

Woordvolgorde:

 • Plaats van onderwerp en werkwoord t.o.v. elkaar
 • Nederlandse hoofdzin: werkwoord of hulpwerkwoord op 2e plaats:
  • Ik kwam gisteren te laat
  • Gisteren kwam ik te laat
  • Ik heb hem gisteren op school gezien
 • Bijzin: werkwoord achteraan
  • …, dat zij hun kinderen verwennen
 • Turkse en Marokkaanse: werkwoord vrijwel altijd achteraan:
  • Hondje hij ook kijken
het nederlands van marokkanen en turken3
Het Nederlands van Marokkanen en Turken
 • Subjectpronomen weggelaten (in moedertalen rijke inflectie werkwoord, pronomen overbodig)
  • Wat doet hij? wat doen?
  • Ze zoeken/hij zoekt de kikker  kikker zoeken
  • Hij heeft de kikker niet gevonden  niet gevonden kikker
 • Koppelwerkwoord weggelaten (net als in moedertalen):
  • Het hondje is er ook bij en hondje ook bij
 • Turkse woordvolgorde bezitsconstructies andersom:
  • Dat is de dochter van de tweede man van de grootmoeder van mijn echtgenote  die mijn vrouw oma andere man dochter
het nederlands van marokkanen en turken4
Het Nederlands van Marokkanen en Turken
 • 2e generatie:
 • In Nederland geboren
 • Voor schoolleeftijd uitsluitend Turks of Marokkaanse talen
 • Sinds school: Nederlands dominante taal
  • Spreken meestal vrijwel vloeiend Nederlands
 • Verschil met 1e generatie: minder variatie, systematischer in taalgewoonten
het nederlands van marokkanen5
Het Nederlands van Marokkanen
 • Veel onderlinge verschillen!
 • Marokkaanse dochters: enkele verschillen met standaardnederlands, minder duidelijk dan moeder
 • Turkse dochter: niet te onderscheiden van standaardnederlands
  • Wel vaak: codewisseling (Turks gemengd met Nederlands of andersom)
het nederlands van marokkanen6
Het Nederlands van Marokkanen

Fonologie:

 • Sjwa-reductie/deletie:
  • jongetje  jongtsj
  • gevangen  gvangen
  • Terecht  trecht
 • Harde g, zeer stemhebbende z
 • Regressieve stemassimilatie fricatieven
 • Uitspraak ij/ei: keurig als ij/ei (“bekakt”, geen Poldernederlands!)
 • Zeer rollende /r/
 • Verlenging beklemtoonde klinker: nadruk:
  • Geheimziiiiinnig (heel geheimzinnig)
  • Vroeoeoeoeoeger (heel lang geleden)
 • /s/  /sj/ /tj/  /tsj/ beetsje, datsje
 • Regionale kleuring: Amsterdams, Rotterdams, Nijmeegs (huig-r)
het nederlands van turken en marokkanen
Het Nederlands van Turken en Marokkanen

Syntactische variatie

 • Bepaald lidwoord: de is default
  • Dan is eh zitten we in de laatste jaar
 • Bijvoeglijke naamwoorden: -e (ingewikkeld, geen rol in betekenis, overbodig)
  • Als ik ooit met een Marokkaanse meisje ga trouwen
het nederlands van turken en marokkanen1
Het Nederlands van Turken en Marokkanen
 • Zelfstandig gebruikt het: valt vaak weg als
  • het niet als onderwerp aan het begin van de zin staat
   • In Turkije maakt niet uit
  • het lijdend voorwerp is
   • Marokkaanse of Turkse meisjes die begrijpen niet zo
  • het deel van een staande uitdrukking is
   • Nou, daar zijn wij dus helemaal niet mee eens
 • ‘er-zinnen’:
  • Ze komen minder in aanraking mee
  • Vooral als je niet mee opgegroeid bent
het nederlands van turken en marokkanen2
Het Nederlands van Turken en Marokkanen
 • Hulpwerkwoorden:
 • Doen op plekken waar niet in standaardnederlands:
  • Dan doe je al denken dat Lombok criminele wijk is enzo (Turkse jongen)
  • Eh, eh, zwemmen, en naar het strand, en dan hadden we deden we iedere keer uitgaan (Marokkaanse jongen)
 • Wederkerend voornaamwoord zich weggelaten:
  • Ehm, nee, meestal eh bemoeit de hele groep mee
het nederlands van marokkanen7
Het Nederlands van Marokkanen

Woordenschat:

 • Gebruik van Arabische woorden in Nederlandse gesprekken
 • Vaak symbolische betekenis
  • Inšallah ‘als Allah het wil’, “misschien”
  • Llah yehfed ‘Allah beware [ons]’, “niet te hopen”
 • Typisch Marokkaanse of Islamitische concepten
  • S-seddari ‘ligbank’
  • Hram ‘verboden’
  • Halal ‘toegestaan’
 • Gespreksmarkeringen
  • Structuur
  • Houding van de spreker
het nederlands van marokkanen8
Het Nederlands van Marokkanen

Gespreksmarkeringen:

 • Structuur
  • Wella ‘of?’ (aan einde van uiting): speker verwacht reactie
  • Waxxa: ‘ik heb het begrepen’
 • Houding van de spreker, aanspreekvormen
  • A sahb-i ‘mijn vriend’
  • We llah? ongeloof, teleurstelling
  • We llah kracht bijzetten aan mededeling
 • Begroetingen begin/einde interactie
  • B s-slama! ‘tot ziens!’
 • Scheldwoorden, krachttermen
  • Tezz ‘shit’
het nederlands van marokkanen9
Het Nederlands van Marokkanen

Farid: Temši[ga je] morgen uit wella [of]?

Younes: Ja we gaan wel.

Farid: We gaan naar Eindhoven.

Younes: Nee joh, ik ga, ik heb afgesproken toch in Groningen, jongen, naar Palace.

Farid: We llah[echt waar]? (Ongeloof en teleurstelling)

Younes: Ja.

Farid: Waxxa(oké)

Younes: Ja. Jij gaat toch ook mee?

Farid: Neeheeh.

Younes: Heb ik toch vorige week gezegd, jongen? ’laš a sahb-i [waarom vriend]?

Farid: Het is te ver. Ik heb geen zin daarin we llah [ik zweer het]!

allochtoons accent
“Allochtoons” accent
 • Nederlandse perceptie van één “allochtoons” accent: Turko-Marokkaans
  • Toen meest immigranten Indisch waren werd een Indisch accent geïmiteerd, toen het meest Surinamers waren was het m.n. de bilabiale /w/
 • Meest gebaseerd op Marokkaans
  • Marokkaans accent prominenter
  • Verschil in taalhouding Turken en Marokkanen
 • Marokkaanse jongeren wenden zelf naar believen een Marokkaans accent aan, of versterken het
 • Benadrukken gemeenschappelijke identiteit

Ali Osram (Gerard Egging): parodie op ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, met Turko-Marokkaans accent

http://home.planet.nl/~holla066/temp/hetdorpremix2003.htm

bibliografie
Bibliografie
 • Abderrahman El-Aissati, Louis Boumans, Leonie Cornips, Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (2005). Turks- en Marokkaans-Nederlands. In: Nicoline van der Sijs (red., 2005). Wereld-nederlands. Oude en jonge variëteiten avn het Nederlands, pp. 149-185. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Geluidsvoorbeelden Marokkaanse sprekers afkomstig van Jacomine Nortier en van televisieprogramma NCRV's Rondom Tien, uitzending donderdag 13 oktober 2005.