Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile - PowerPoint PPT Presentation

liam
activit i n domeniul electronicii pentru automobile l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation
Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile
184 Views
Download Presentation

Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 2. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1983 Proiect de diplomă: “Sistem analogic pentru controlul unghiului de avans la aprindere” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 3. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1983 Proiect de diplomă: “Sistem analogic pentru controlul unghiului de avans la aprindere” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 4. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1984 Proiect de diplomă: “Sistem de măsurare pentru automobil cu afişaj bar-graph” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 5. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1984 Proiect de diplomă: “Sistem de măsurare pentru automobil cu afişaj bar-graph” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 6. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Contract de cercetare 960/87 “Sistem cu microprocesor pentru controlul injecţiei electronice de benzină şi al aprinderii” Beneficiar: Institulul Naţional de Motoare Termice Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 7. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Contract de cercetare 960/87 “Sistem cu microprocesor pentru controlul injecţieielectronice de benzină şi alaprinderii” Beneficiar: Institulul Naţional de Motoare Termice Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 8. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Contract de cercetare 960/87 “Sistem cu microprocesor pentru controlul injecţieielectronice de benzină şi alaprinderii” Beneficiar: Institulul Naţional de Motoare Termice Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 9. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Proiect de diplomă: “Sistem cu microprocesor pentru controlul injecţiei electronice de benzină şi al aprinderii” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 10. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Proiect de diplomă: “Sistem cu microprocesorpentru controlul injecţiei electronice de benzină şi al aprinderii” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 11. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Proiect de diplomă: “Sistem cu microprocesorpentru controlul injecţiei electronice de benzină şi al aprinderii” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 12. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Proiect de diplomă: “Stand experimental pentru motoare cu aprindere prin scânteie cu control electronic al injecţiei de benzină şi al aprinderii” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 13. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1987 Proiect de diplomă: “Stand experimental pentru motoare cu aprindere prin scânteie cu control electronic al injecţiei de benzină şi al aprinderii” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 14. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1988 Proiect de diplomă: “Stand experimental cu microprocesor pentru motoare cu aprindere prin scânteie cu control electronic al injecţiei de benzină şi al aprinderii” 3 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 15. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1988 Proiect de diplomă: “Stand experimental cumicroprocesor pentru motoare cu aprindere prin scânteie cu control electronic al injecţiei de benzină şi al aprinderii” 3 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 16. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1988 Finalizare contract de cerectare 960/87: Primul automobil din România cu control electronic al injecţiei de benzină şi al aprinderii 22 noiembrie 1988, deplasare de la Iaşi la Bucureşti cu un automobil ARO 243 Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 17. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1989 Contract de cercetare 891/89 “Studiu, proiectare şi execuţie bloc de comandă pentru echipament de injecţie multipunct şi aprindere cu comandă electronică pentru motoare de automobil” Beneficiar:Institutul Naţional de Motoare Termice Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 18. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1990 Finalizare contract de cercetare 891/89: Stand experimental controlat cu calculator pentru comanda echipamentelor de injecţie electronică de benzină şi aprindere Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 19. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1992 Contract de cercetare 6772/92 “Sistem de timp real pentru comandă/control stand de încercări motoare cu ardere internă” Beneficiar:S.C. “Master” S.A. – Institutul Naţional de Motoare Termice Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 20. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1992 Proiect de diplomă: “Computer de bord cu microprocesor Z 80” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 21. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1992 Proiect de diplomă: “Computer de bord cu microprocesor Z 80” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 22. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1992 Proiect de diplomă: “Sistem cu microprocesor pentru controlul injecţiei de benzină şi al aprinderii (pentru motoare Dacia) 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 23. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1992 Proiect de diplomă: “Sistem cu microprocesorpentru controlul injecţiei de benzină şi al aprinderii (pentru motoare Dacia) 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 24. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1994 Teză de doctorat: “Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de control al injecţiei electronice de benzină şi al aprinderii pentru motoare cu aprindere prin scânteie” Autor: Laurenţiu Dimitriu Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 25. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1995 Eveniment editorial: “Sisteme electronice de control pentru automobile. Injecţia de benzină şi aprinderea” Editura Militară, Bucureşti Autori: Laurenţiu Dimitriu, Florin Pantilimonescu, Tudor Niculescu Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 26. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1995 Eveniment editorial: “Sisteme electronice de control pentru automobile. Injecţia de benzină şi aprinderea” Editura Militară, Bucureşti Autori: Laurenţiu Dimitriu, Florin Pantilimonescu, Tudor Niculescu Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 27. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1996 Proiect de diplomă: “Controlul unghiului Dwell cu microcontroler” 1 student Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 28. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 1996 Debutul prelegerilor de curs la: Electronică pentru automobile Profesor: Laurenţiu Dimitriu Specializarea: Electronică aplicată Anul de studii - V Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 29. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISTORIC: 2002 Proiect de diplomă: “Transmisia secvenţelor de date din sistemul de diagnoză on-board folosind telefonul mobil” 2 studenţi Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 30. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii INVENŢII: 11 brevete (România) 6 studenţi coautori Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 31. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii INVENŢII : Participări la saloane de invenţii: • Salonul Mondial al Invenţiilor, Cercetării şi Inovării Industriale, “BRUSSELS EUREKA” • Salonul Mondial al Invenţiilor, GENEVA • Salonul Internaţional al Invenţiilor “East-West Euro Intellect", VARNA, BULGARIA • Salonul Internaţional al Invenţiilor, IAŞI, ROMÂNIA Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 32. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii INVENŢII : Premii: • BRUSSEL EUREKA: medalii: 5 aur + 3 argint + 2 bronz • GENEVA: medalii: 1 bronz • IAŞI, ROMÂNIA: medalii: 1 aur + 1 argint • VARNA, BULGARIA: medalii: 1 aur Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 33. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii INVENŢII : Premii: Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 34. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE: • 4 lucrări SAE (Barcelona, Nashville, Paris, San Diego) • 1 lucrare IEEE (Montreal) • 8 lucrări IEEE (România) • 1 lucrare SAE (România) • 26 alte lucrări Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 35. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE: Premii: Recognition Award SAE Conference - VTMS 5 Vehicle Thermal Management Systems, Nashville, TN, USA, May 14-17, 2001 Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 36. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE: Premii: Recognition Award SAE Conference - VTMS 5 Vehicle Thermal Management Systems, Nashville, TN, USA, May 14-17, 2001 Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 37. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii DIDACTIC: • Cursuri: 3 ore / săptămână ; total 42 ore • Laboratoare: 2 ore / săptămână; total 28 ore •Proiecte de diplomă: 39 studenţi (6 inventatori) Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile

 38. ETc Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii DIDACTIC: Discipline complementare: • Sensori şi traductoare • Microcontrolere • Sisteme cu conectare multiplexată Activităţi în domeniul Electronicii pentru Automobile