slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centrum Kolei Dużych Prędkości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Centrum Kolei Dużych Prędkości - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Centrum Kolei Dużych Prędkości Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. Marek Kubera, Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości. Warszawa, 30 listopada 2010 r. Umowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centrum Kolei Dużych Prędkości' - leyna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Centrum Kolei Dużych Prędkości

Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław

Marek Kubera,

Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

Warszawa, 30 listopada 2010 r.

slide2

Umowa

 • 16 września 2010 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego została zawarta Umowa na „Opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”,
 • pomiędzy:
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • przy ulicy Targowej 74
 • a
 • Wchodzącymi w skład konsorcjum spółkami:
 • Ingenieria IDOM Internacional S.A. z siedzibą w Madrycie
 • (lider konsorcjum),
 • oraz
 • Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 68.
slide3

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości (LDP) „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”. Umowa została podzielone na dwie części:

Studium Wykonalności dla budowy LDP „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową, wraz z rekomendacją wariantu najkorzystniejszego do realizacji;

Uszczegółowienie SW dla LDP, w tym uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii dużych prędkości i jej połączeń z linią CMK.

slide4

Wartość Umowy

Zgodnie z ofertą wartość Umowy wynosi:

48 951 000,00 zł netto

Wynagrodzenie dzieli się na dwie zasadnicze części:

Wynagrodzenie za Część I przedmiotu Umowy wynosi:

31 359 000,00 zł netto

Wynagrodzenie za Część II przedmiotu Umowy wynosi:

17 592 000,00 zł netto

slide5

Termin realizacji Umowy

Zgodnie z harmonogramem przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch częściach:

Część I: 16.09.2010 r. – 17.10.2011 r.

Część II: 21.09.2011 r. – 17.12.2012 r.

Całość Umowy ma zostać zrealizowana w ciągu 27 miesięcy.

Zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy jest przekazanie przez Wykonawcę oraz odbiór przez Zamawiającego wszystkich Raportów.

slide6

Cele realizacji Umowy

Głównym celem Studium Wykonalności budowy nowej linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław przystosowanej do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i dostosowanej do rozwijania prędkości maksymalnej co najmniej 350 km/h, jest:

dostarczenie Zamawiającemu i Instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polsce, podstaw do podjęcia decyzji finansowych odnośnie budowy linii,

opracowanie rozwiązań i koncepcji, które staną się podstawą do opracowania pozostałych elementów doku-mentacji w ramach projektu POIiŚPrzygotowanie budowy linii dużych prędkości.

slide7

Zakres realizacji Umowy

 • W zakres realizacji zamówienia wchodzą:
 • Analizy wstępne
  • analiza społeczno – gospodarcza,
  • analiza strategii.
  • Analizy popytu i podaży
   • analiza istniejącej infrastruktury transportu kolejowego,
   • analiza podaży i wielkości przewozów,
   • analizy i prognozy przewozów pasażerskich,
         • analizy ruchowe i przewozowe,
 • Dokumentacja środowiskowa
 • inwentaryzacja środowiskowa,
 • analiza środowiskowa,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
slide8

Zakres realizacji Umowy

 • Analizy techniczne
 • trasowanie linii, projekt geometryczny,
 • analizy geotechniczne i konstrukcja podtorza,
 • układy torowe,
 • nawierzchnia,
 • obiekty inżynieryjne,
 • budynki,
 • budowle,
 • system zasilania i siec trakcyjna,
 • automatyka kolejowa,
 • systemy teleinformatyczne,
 • osłona linii,
 • tabor i zaplecze taborowe,
 • ocena interoperacyjności,
 • bezpieczeństwo techniczne na LDP,
 • koncepcja realizacji projektu budowy,
slide9

Zakres realizacji Umowy

 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • struktura finansowania projektu,
 • analiza finansowa z punktu widzenia przewoźnika i zarządcy,
 • analiza finansowa skonsolidowana,
 • analiza społeczno ekonomiczna,
 • ocena wrażliwości i ryzyka.
 • Zarządzanie inwestycją
 • analiza organizacyjna i prawna,
 • zarządzanie realizacją inwestycji.
 • Analiza wielokryterialna przebiegu trasy.
 • Uszczegółowienie analiz dla wybranego wariantu.
slide10

Zakres realizacji Umowy

 • OPZ dla wyboru wykonawców kolejnych etapów przygotowania budowy LDP:
 • dokumentacji geodezyjnej i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego,
 • biznes planu budowy LDP,
 • Działań związanych z uzgodnieniem i wypłatą odszkodowań
 • za nieruchomości przejęte pod budowę linii.
slide16

Stan obecny

Wykonawca zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy złożył:

Raport Nr 1 – Podstawowe parametry techniczne i geometryczne dla projektowanej LDP,

Raport Nr 2 – Metodyka i koncepcja realizacji zamówienia,

które przeszły ocenę i weryfikację Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych działający w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i są w końcowej fazie odbioru, oraz złożył Raport Nr 4 – Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni torów i rozjazdów dla LDP, który został przekazany do oceny przez ZOPI.

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko