implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh ppp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP. Twinning proje k t Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Daniel Loschacoff 19 . januar 2005. Vsebina. 8 večjih omejitev/ovir : Proces odločanja v javnem sektorju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh ppp

Implikacije javnega sektorja kot pogoj za uspeh PPP

Twinning projekt

Javna agencija za železniški promet

Republike Slovenije

Daniel Loschacoff

19.januar 2005

vsebina
Vsebina
 • 8 večjih omejitev/ovir:
  • Proces odločanja v javnem sektorju
  • Kultura javnega sektorja in pomanjkanje kvalitete pri javnih naročilih
  • Zasebni sektor
  • Pomanjkanje vsebine v resničnih stroških Lack of inside in the true costs of public works/investments
  • Ločeno financiranje javnega sektorja za capex in opex
  • Dokaz stroškovne učinkovitosti: PPC in PSC
  • Proračunska omejitev
  • Transakcijski stroški
 • Zaključek
tipi na podro ja ppp projektov so
Tipična področja PPP projektov so:
 • Cestna & železniška infrastrukture (velika večina)
 • Čiščenje (odpadnih) vod (& ravnanje s komunalnimi odpadki)
 • Nastanitev
 • Izobrazba
 • Zdravje
 • Varstvene storitve (zapori)
 • Obramba
kateri sektorji so najbolj primerni i
Kateri sektorji so najbolj primerni? (I)
 • Teorija sklepanja pogodb
 • Konvencionalno zagotavljanje storitev je dobro, če je kvaliteto investicije mogoče dobro specificirati, medtem ko pri kvaliteti storitev to ni mogoče
 • PPP je dobra izbira, če je kvaliteto storitve mogoče definirati v začetni pogodbi, medtem ko za kvaliteto investicije to ni mogoče

Vir: Contracting model of Oliver Hart, Harvard University 2003

kateri sektorji so najbolj primerni ii
Kateri sektorji so najbolj primerni? (II)
 • Ovrednotenje na osnovi stroškovne učinkovitosti (PSC)
 • HSL (High Speed Railway – proga za visoke hitrosti) 5%
 • A59 (avtocesta) 15%
 • AHR Delfland (čiščenje odpadne vode) 18%
slide6

Kateri sektorji so najbolj primerni? (III)

“če je mogoče napisati popolne pogodbe, če so transakcijski stroški nizki, in če obstaja veliko konkurence”

Vir: Tim Jenkinson, Oxford University 2003

kak en je napredek pri premagovanju omejitev ovir

Kakšen je napredek pri premagovanju omejitev/ovir ?

Zakaj je bilo do sedaj podpisanih tako malo PPP projektov?

proces odlo anja v javnem sektorju
Proces odločanja v javnem sektorju

Spravite svojo hišo v red preden povabite zasebni sektor

 • Priročnik o dogovorih znotraj javnega sektorja (public-public agreements manual)
tradicionalna kultura sektorja
Tradicionalna kultura sektorja…
 • Spremembe od zgoraj navzdol, ki jih spodbudi vlada za večji poudarek na razvoju politike, profesionalizaciji javnega naročanja in nadzoru ravni kvalitete že dogovorjenih storitev (output namesto inputo)
 • To pomeni vračanje k osnovni dejavnosti in ima velik organizacijski vpliv na tradicionalno “domače” oddelke, kot je MZP, MOP in Ministrstvo za obrambo
in pomanjkanje inovativnih pristopov pri javnih naro ilih
… in pomanjkanje inovativnih pristopov pri javnih naročilih
 • Pristop “od spodaj navzgor” inovativnih veščin za izvajanje in nadzor javnih naročil
 • PPP center znanja in oddelčni PPP-centri omogočajo širjenje znanja o PPP procesu, dvigu kvalitete javnih naročil, nadzorovanja itd.
razvoj ppp ve in za zasebni sektor
Razvoj PPP veščin za zasebni sektor

Za tango sta potrebna dva

 • Redni dialogi med ministrom za finance, ekonomske zadeve in transport s predstavniki zasebnega sektorja
 • Nizozemske banke in gradbena podjetja so mednarodno zelo aktivna in se prijavljajo tudi na druge evropske PPP projekte
 • Poudarek je sedaj na manjših podjetjih (kot je upravljanje raznih služb - such as in facility management?) pri katerih je PPP lahko priložnost za razvoj novega posla
kaj trenutno pla ujemo
Kaj trenutno plačujemo?
 • Ne spremljamo stroškov dovolj natačno (no cost recording?)
 • Ne uporabljamo meril
 • Skriti stroški
 • Velika izpostavljenost zaradi tveganja/zaostanka v vzdrževanju
 • Ni povezave z učinki
 • Spravimo to na dnevni red politike
slide13

Rezultati raziskav– raziskave Prof. FlyvbjergaPodcenjevanje stroškov v gradbenih projektih javnih naročil,napaka ali laž? (APA Journal, Summer 2002)

 • pri 9 od 10 projektov transportne infrastrukture so stroški podcenjeni
 • pri železniških projektih so dejanski stroški 45% višji kot ocenjeni stroški
 • ocenjevanje stroškov obstaja v 20 državah na 5 kontinentih; očitno je to globalni fenomen
 • podcenjevanje stroškov se v zadnjih 70 letih ni zmanjšalo. Očitno se ne dogaja nobeno učenje, ki bi izboljšalo ocenjevanje stroškov
 • podcenjevanje stroškov je mogoče pojasniti z napako in ga je mogoče najlažje pojasniti s napačno strateško razlago oz. laganjem
lo eno financiranje za capex and opex

Ločeno financiranje za Capex and Opex

Šolski primer:

Začetna investicija občine (Capex)

stroški poslovanja (Opex) Ministrstva za šolstvo

Decentraliziranje/ prepustitev odločanja o stroških poslovanja in vzdrževanja šolam?

javna naro ila razen v primeru
Javna naročila, razen v primeru…
 • Pristop išče stroškovno učinkovitost: vendar kako to meriti?
 • Dva finančna komparatorja (in priročnika) sta bila razvita:
  • Komparator javnega in privatnega sektorja (Public Private Comparator PPC)
  • Komparator javnega sektorja (PSC)

Nizozemsko Revizijsko sodišče pazljivo nadzoruje PPC & PSC poročila

financiranje iz dr avnega prora una gotovinski sistem

Financiranje iz državnega proračuna(gotovinski sistem)

Problem:

Osredotoča se na začetno investicijo in ignorira stroške življenjskega ciklusa ter tveganje

vodi k
Vodi k:
 • Izbiri slabih projektov
 • Izkrivlja primerjavo med javnim sektorjem in PPP
 • Sub-optimalne investicije (HSL zgornji napram spodnjemu ustroju)
posledice za politiko i
Posledice za politiko (I)
 • Računovodski sistem na osnovi prirastkov(accrual accounting system) (za investicije) lahko spremeni trenutni sistem denarnega toka.
posledice za politiko ii
Posledice za politiko (II)
 • Trenutno se vse javne investicije obravnavajo kot finančni leasing (financial lease)in vplivajo na EMU (konvergenčne kriterije) ravnovesje v času investiranja
 • Z dobro strukturiranimi PPP pogodbami lahko realna tveganja prenesemo na zasebni sektor, Eurostat bo obravnaval te investicije kot operativne leasinge, vpliv na EMU pa je razporejen na obdobje izvajanja projekta (in temelji na dejanski plačilih, ki so odvisna od učinka)
 • Eurostat so prepričali, da je obravnavalzgornji ustroj HSL-South kot operativni leasing
visoki transakcijski stro ki
Visoki transakcijski stroški
 • 1faza: pilotski projekti bodo trpeli zaradi visokih transakcijskih stroškov PPP
 • ?ugodnosti? (The PPP-facility)
 • 2 faza: iskanje načinov za zmanjšanje transakcijskih stroškov:
 • Trije programi tečejo za izdelavo priročnikov o standardizaciji PPP projektov v cestnem prometu, čiščenju (odpadne) vode in šolstvu.

Vključujejo pogodbo, specifikacijo outputa, najem svetovalcev, dobavo in sistem nadzora

 • Trenutno je v procesu analiziranja povezovanje celotnih projektov ali povezovanje financiranja šol ali čiščenja odpadnih vod v svežnje
zaklju ek

Zaključek:

PPP projekti lahko uspevajo le, če ste pripravljeni upoštevati dejavnike, ki so trenutno moteči.

Če boste to storili, boste izvajali boljše politike, včasih tudi brez pristopa PPP