slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli. Jacek Strzemieczny Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. W świecie badaczy panuje zgoda na to: JAK POWINNO WYGLĄDAĆ EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r.' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli

Jacek Strzemieczny

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r.

slide2

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W świecie badaczy panuje zgoda na to:JAK POWINNO WYGLĄDAĆ EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zgoda dotyczy treści, warunków i form doskonalenia.

Na podstawie: „Professional Learning in the Learning Profession” Linda Darling-Hammond i inni; Published by the National Staff Development Council and the School Redesign Network at Stanford University; February 2009.

slide3

ZASADA 1 - TREŚĆ

Koncentracja na uczeniu się uczniów

1

Doskonalenie nauczycieli powinno skupiać się na głównym zadaniu nauczyciela, jakim jest skuteczne opanowanie przez uczniów konkretnych treści i umiejętności. Najlepiej, aby korzystano z różnych metod oceniania sumującego i kształtującego, gdyż pomaga prowadzić do fundamentalnej dla szkoły refleksji: Jakimi metodami nauczać danych treści i umiejętności?

slide4

ZASADA 2 - WARUNKI

Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami (szerszymi reformami i planami rozwoju)

2

Doskonalenie musi być dostosowane do:

stosowanej przez dyrektora szkoły lub przez niego zmienianej struktury zarządzania placówką, organizacji pracy rady pedagogicznej, w tym praktyki współpracy nauczycieli w szkole;

wprowadzanych w kraju szerszych reform i planów rozwoju danej szkoły;

realizowanego w szkole lub zmienianego programu nauczania i oceniania.

slide5

ZASADA 2 - WARUNKI

WAŻENE

Doskonalenie nastawione na pojedynczego nauczyciela lub składające się tylko z jednorazowego wydarzenia (szkolenia czy warsztatu) jest nieefektywne.

slide6

ZASADA 3 - FORMA

3

Połączenie z praktyką nauczania oraz zasadami uczenia się dorosłych

Doskonalenie powinno uwzględniać wiedzę na temat – „Jak nauczyciele się uczą?” i pomagać nauczycielom się zmieniać, czyli doskonalić stosowany przez nich sposoby nauczania.

slide7

ZASADA 3 - FORMA

W praktyce oznacza to:

1

3

2

modelowanie – pokazywanie nauczycielom nowych praktyk;

stworzenie warunków dla nauczycieli do wypróbowania proponowanych praktyk;

stworzenie warunków niezbędnych dla refleksji nad skutkami stosowania nowej praktyki i nad zdobytym doświadczeniem.

Zmiany w praktyce nauczania i skuteczność uczenia się uczniów mają większe szanse na powodzenie, jeśli doskonalenie będzie długotrwałe, spójne i intensywne.

slide9

ZASADA 1 - TREŚĆ

Koncentracja na uczeniu się uczniów

 • Realizacja i promocja projektów młodzieżowych
 • historycznych, społecznych, kulturalnych, matematyczno-przyrodniczych),
 • prowadzenie serwisu Gimnazjalny Projekt Edukacyjny – Centrum Edukacji Obywatelskiej.
slide10

ZASADA 1 - TREŚĆ

Koncentracja na uczeniu się uczniów

 • Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • obserwacje, eksperymenty, projekty,
 • uczniowskie projekty wzajemnego nauczania – Akademia Uczniowska
slide11

ZASADA 1 - TREŚĆ

Koncentracja na uczeniu się uczniów

 • Wspieranie szkół skoncentrowanych na uczeniu się i nauczaniu
 • stosowanie oceniania kształtującego
 • współpraca nauczycieli w zespołach
slide12

ZASADA 1 - TREŚĆ

Koncentracja na uczeniu się uczniów

 • Poprawa metod nauczania i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły
 • warsztaty dla rad pedagogicznych – Akademia SUS,
 • np. szkolenia: „Jak motywować uczniów do nauki?”,
 • „Jak uczyć dobrze i do egzaminu?”, „Lider oceniania kształtującego”, „Warsztat pracy młodego nauczyciela”.
slide13

ZASADA 2 - WARUNKI

Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami

Zmiany wprowadza dyrektor szkoły - Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (z PAFW, Collegium Civitas, OSKKO)

Udział dyrektora we wszystkich projektach (np. obowiązkowe warsztaty dla dyrektorów) – Szkoła z klasą 2.0; Nauczycielska @kademia Internetowa

slide14

ZASADA 2 - WARUNKI

Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami

Cykle warsztatów powiązanych z pracą domową – warsztaty SUS

Przekazywanie radom pedagogicznym wyników pracy CEO, w tym doświadczeń związanych z nowymi metodami nauczania i oceniania

- kursy Nauczycielskiej @kademii Internetowej internetowe NAI, OK.

slide15

ZASADA 3 - FORMA

Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych

Lata 1994 – 1999: serie warsztatów wprowadzających program nauczania wiedzy obywatelskiej - KOSS (Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej)

 • wprowadzanie nowych
 • sposobów nauczania
 • warsztat weekendowy
 • praktyczna realizcja scenariusza
 • w klasie szkolnej
 • warsztat weekendowy
slide16

ZASADA 3 - FORMA

Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych

 • Uczestnicy – czynni zawodowo nauczyciele wprowadzający poznawane innowacje do swojej praktyki szkolnej
 • Mentoring (coaching) z wykorzystaniem Internetu
 • inspirująca praktyka
 • realizacja zadania w klasie szkolnej
 • refleksja nauczyciela
 • informacja zwrotna mentora z sugestiami zmian
slide17

ZASADA 3 - FORMA

Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych

 • Mentorzy, trenerzy – nauczyciele praktycy
 • Obserwacje koleżeńskie
 • – OK (obserwacja, spacer edukacyjny), SUS, AU
 • Szkolenia i konferencje oparte na dzieleniu się dobrymi praktykami nauczycielskimi, dyrektorskimi – konferencje SUS dla dyrektorów, SPLO, AU