slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mitä eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Mitä eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella? - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUT OPPIPAIKKA TYÖSSÄOPPIMISEN LAAJENTAMINEN TUTKINTOON JOHTAVALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA. Mitä eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella?. TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 2010. TUTKINTOON JOHTAVA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mitä eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella?' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUT OPPIPAIKKATYÖSSÄOPPIMISEN LAAJENTAMINEN TUTKINTOON JOHTAVALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

mit eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella

Mitä eroa on tutkintoon valmistavalla ja tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella?

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

2010

lains d nt
TUTKINTOON JOHTAVA

Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998

Suurin osa oppisopimuskoulutusta koskevista määräyksistä perustuu tähän lakiin

TUTKINTOON VALMISTAVA

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998

sekä viittaus lakiin

630/1998

Lainsäädäntö
periaatteellisia tulkintoja
Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus on lähi-, etä- ja monimuoto-opetukseen verrattavissa oleva koulutuksen järjestämismuoto

(L630/98 15§)

Tutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus on ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin, valtakunnallisiin ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin ja muihin oppilaitoksiin verrattavissa oleva järjestämistaho

(L631/98 4§)

Periaatteellisia tulkintoja
opintoaika
Tutkintoon johtava koulutus on laajuudeltaan yleensä 120 opintoviikkoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 3 vuotta.

Tutkintoon valmistavat oppisopimukset (ammatillinen perusk.) tehdään yleensä 2 – 3 vuodeksi.

Opintoaika
koulutuksen sis lt
- Koulutuksenjärjestäjän vahvistaman 2-osaisen (yhteinen ja tutkintokohtainen) opetussuunnitelman mukaisesti toteuttavat opinnot, joihin kuuluu tutkinnon perusteissa määrätyt ammatilliset tutkinnon osat (pakolliset ja valinnaiset) ja lisäksi pakolliset ammattitaitoa täydentävät opinnot sekä mahdolliset taito- ja taideaineet sekä liikunnan ja terveystiedon opinnot.

Valinnan mahdollisuuksina myös lukio-opinnot, yrittäjyys, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat sekä ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ja opinnäytetyö.

- henkilökohtaista tutkinto-suunnitelmaa tukeva opetussuunnitelma, joka sisältää vain tutkinnon perusteissa määrätyt ammatilliset tutkinnon osat (pakolliset ja valinnaiset)

Koulutuksen sisältö
tietopuolisen opetuksen osuus
Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suunnilleen 40* opintoviikkoa

*TAO:n esimerkki

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa tarpeen mukaan, esimerkiksi 12 viikkoa

Tietopuolisen opetuksen osuus
valvontamahdollisuudet
koulutuksen järjestäjän* nimeämä opettaja

- kyseisen ammattialan asiantuntija

*tässä esimerkissä TAO

koulutuksen järjestäjän – useimmiten jonkun oppisopimustoimiston

nimeämä henkilö

- ei välttämättä kyseisen ammattialan asiantuntija

Valvontamahdollisuudet
ammattitaidon osoittaminen
osallistutaan opintosuunnitelman mukaisesti järjestettävään opetukseen, suoritetaan opintokokonaisuuksiin liittyvät opettajien määräämät opintotehtävät ja koulutuksen järjestäjän nimeämän toimielimen ohjeistamat ammattiosaamisen näytöt.

osoitetaan suorittamalla koulutuksen järjestäjästä riippumattoman tutkintotoimikunnan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti tutkinnon perusteista johdetut näyttötehtävät

näyttötehtävät laaditaan siten, että kaikki tutkinnossa vaadittava ammattitaito voidaan osoittaa.

Ammattitaidon osoittaminen
tutkinnon my nt
Tutkintoon

johtavassa

oppisopimuskoulutuksessa

Koulutuksen järjestäjä

Näyttötutkintoon

valmistavassa

oppisopimuskoulutuksessa

Kyseisen alan tutkintotoimikunta

Tutkinnon myöntää
oppisopimusopiskelun keskeytyess
Opiskelija siirtyy takaisin oppilaitokselle ja saa tutkinnon suoritettua alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Opiskelija saattaa jäädä työttömäksi työnhakijaksi, eikä saa välttämättä milloinkaan aloittamaansa tutkintoa suoritetuksi.

Oppisopimusopiskelun keskeytyessä
rahavirrat tao n malli
Valtion osuus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka vastaa toiminnan hallinnosta, tietopuolisen opetuksen (n. 40 ov) ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä sekä maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen

► työnantajalle.

Valtion osuus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka vastaa toiminnan hallinnosta ja maksaa sopimusten mukaiset korvaukset

► työnantajalle

► tietopuolisen (n. 12 ov)

opetuksen järjestäjälle

► näyttötutkinnon

järjestäjälle.

Rahavirrat**TAO:n malli
tao n malli
TAO:n malli

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään

alakohtainen vastuuopettaja (oppipaikkaopettaja),

jonka toimesta hoituvat:

 • oppimestarin perehdyttäminen
 • opiskelun valvonta ja ohjaus
 • tietopuolisen opetuksen järjestäminen
 • jatkuva yhteydenpito
 • näyttöjen suunnittelu ja toteutus
 • raha-asiat.
tao n malli jatkoa
TAO:n malli (jatkoa)
 • Opiskelija siirtyy oppisopimusopiskeluun vasta viimeisenä opintovuotena
 • Opiskelija säilyy koko ajan TAO:n opiskelijana, mutta siirtyy oppisopimusryhmään, jonka opiskelijoita ei lasketa luvanvaraiseen opiskelijamäärään, eikä heidän koulutuskustannuksistaan saada enää yhtä suurta valtionosuutta.
t h nastiset tulokset
Tähänastiset tulokset
 • Oppisopimuksia on tehty 27
 • Oppisopimus purettu 3
 • Opin suorittaneita 17
 • Tutkinnon suorittaneita 21
 • Oppisopimus jatkuu 5
 • Omalle alalle työllistyneitä 9
 • Muuhun työhön tai koul. 8
 • Työttöminä 3
 • Uusia sopimuksia tulossa noin 7 - 9 kpl
t h nastiset tulokset jatkoa
Tähänastiset tulokset (jatkoa)
 • Kaikki osapuolet pääosin tyytyväisiä
 • Järjestelmän joustavuus tuonut yllättäen esille aivan uusia mahdollisuuksia
 • Alkuperäistä kohderyhmää pystytty selvästi laajentamaan
 • Palautteen kerääminen vaatii kuitenkin vielä tehostamista
tao n arvio tulevaisuudesta
TAO:n arvio tulevaisuudesta
 • Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus sopii hyvin yhdeksi vaihtoehdoksi useille eri ammattialoille, mutta se ei sovellu kaikille opiskelijoille.
 • Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus tulee (ilman erillisrahoituksia) koulutuksen järjestäjälle kannattavaksi vasta silloin, jos siitä saatava valtionosuus nousee huomattavasti lähemmäs normaalia yksikköhintaa.
ad